Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Synflorix (pneumococcal polysaccharide serotype...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07AL52

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiSynflorix
ATC-koodiJ07AL52
Lääkeainepneumococcal polysaccharide serotype 1 /pneumococcal polysaccharide serotype 1, 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f /pneumococcal polysaccharide serotype 14 /pneumococcal polysaccharide serotype 18c /pneumococcal polysaccharide serotype 19f / pneumococcal
ValmistajaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ESITÄYTETYN RUISKUN KOTELO NEULOILLA TAI ILMAN NEULOJA, PAKKAUSKOKO 1 TAI 10, 50

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Synflorix injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (adsorboitu)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen 0,5 ml annos sisältää 1 mikrog:n serotyyppien 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 ja 23F polysakkaridia ja 3 mikrog:a serotyyppien 4, 18 C ja 19F polysakkaridia

3.LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

1 esitäytetty ruisku

1 annos (0,5 ml)

10 esitäytettyä ruiskua

10 x 1 annosta (0,5 ml)

1 esitäytetty ruisku + 1 neula

1 annos (0,5 ml)

10 esitäytettyä ruiskua + 10 neulaa

10 x 1 annosta (0,5 ml)

1 esitäytetty ruisku + 2 neulaa

1 annos (0,5 ml)

50 esitäytettyä ruiskua

50 x 1 annosta (0,5 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Rokotteen on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen antoa

Ravistettava hyvin ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12.MYYNTILUVAN NUMEROT(T)

EU/1/09/508/001 – 1 annoksen pakkaus ilman neuloja

EU/1/09/508/002 – 10 annoksen pakkaus ilman neuloja

EU/1/09/508/003 – 1 annoksen pakkaus 1 neulalla

EU/1/09/508/004 – 10 annoksen pakkaus 10 neulalla

EU/1/09/508/005 – 1 annoksen pakkaus 2 neulalla

EU/1/09/508/010 – 50 annoksen pakkaus ilman neuloja

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT ESITÄYTETYN RUISKUN NIMILIPPU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Synflorix injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

IM

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖNÄ

1 annos (0,5 ml)

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLO, PAKKAUSKOKO 1, 10 TAI 100

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Synflorix injektioneste, suspensio

Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (adsorboitu)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen 0,5 ml annos sisältää 1 mikrog:n serotyyppien 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 ja 23F polysakkaridia ja 3 mikrog:a serotyyppien 4, 18 C ja 19F polysakkaridia

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 injektiopullo

1 annos (0,5 ml)

10 injektiopulloa

10 x 1 annosta (0,5 ml)

100 injektiopulloa

100 x 1 annosta (0,5 ml)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Rokotteen on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen antoa

Ravistettava hyvin ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMEROT(T)

EU/1/09/508/006 – 1 annoksen pakkaus

EU/1/09/508/007 – 10 annoksen pakkaus

EU/1/09/508/008 – 100 annoksen pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT INJEKTIOPULLON NIMILIPPU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Synflorix injektioneste, suspensio

IM

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖNÄ

1 annos (0,5 ml)

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT MONIANNOSSÄILIÖ (2 ANNOSTA), PAKKAUSKOKO 100

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Synflorix injektioneste, suspensio moniannossäiliössä (2 annosta)

Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (adsorboitu)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi 0,5 ml annos sisältää 1 mikrog:n serotyyppien 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 ja 23F polysakkaridia ja 3 mikrog:a serotyyppien 4, 18 C ja 19F polysakkaridia

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio moniannossäiliössä (2 annosta)

100 injektiopulloa, moniannossäiliö (injektiopullossa 2 annosta – 0,5 ml per annos)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Rokotteen on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen antoa

Ravistettava hyvin ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käytettävä 6 tunnin kuluessa avaamisesta

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMEROT(T)

EU/1/09/508/009

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT MONIANNOSSÄILIÖN NIMILIPPU (2 ANNOSTA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Synflorix injektioneste

IM

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖNÄ

2annosta (0,5 ml/annos)

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT MONIANNOSSÄILIÖ (4 ANNOSTA), PAKKAUSKOKO 10 TAI 100

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Synflorix injektioneste, suspensio moniannossäiliössä (4 annosta)

Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (adsorboitu)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi 0,5 ml annos sisältää 1 mikrog:n serotyyppien 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 ja 23F polysakkaridia ja 3 mikrog:a serotyyppien 4, 18 C ja 19F polysakkaridia

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi 2-fenoksietanoli

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio moniannossäiliössä (4 annosta)

10 injektiopulloa, MONIANNOSSÄILIÖ (injektiopullossa 4 annosta – 0,5 ml per annos) 100 injektiopulloa, MONIANNOSSÄILIÖ (injektiopullossa 4 annosta – 0,5 ml per annos)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Rokotteen on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen antoa

Ravistettava hyvin ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Avaamisen jälkeen valmistetta voidaan säilyttää jääkaapissa korkeintaan 28 päivää

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMEROT(T)

EU/1/09/508/012 – 10 injektiopullon pakkaus

EU/1/09/508/013 – 100 injektiopullon pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT MONIANNOSSÄILIÖN NIMILIPPU (4 ANNOSTA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Synflorix injektioneste

IM

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖNÄ

4annosta (0,5 ml/annos)

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä