Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Myyntipäällysmerkinnät - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTachoSil
ATC-koodiB02BC30
Lääkeainehuman fibrinogen / human thrombin
ValmistajaTakeda Austria GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

RASIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

TachoSil-kudosliimamatriksi

Ihmisen fibrinogeeni/Ihmisen trombiini

2.VAIKUTTAVAT AINEET

Yksi matriksi sisältää neliösenttimetriä kohden ihmisen fibrinogeeniä 5,5 mg

ihmisen trombiinia 2,0 IU

3.LUETTELO APUAINEISTA

Hevosen kollageeni, ihmisen albumiini, riboflaviini (E101), natriumkloridi, natriumsitraatti (E331), L- arginiini-hydrokloridi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kudosliimamatriksi

1 matriksi, koko 9,5 cm x 4,8 cm

2 matriksia, koko 4,8 cm x 4,8 cm

1 matriksi, koko 3,0 cm x 2,5 cm

5 matriksia, koko 3,0 cm x 2,5 cm

1 esirullattu matriksi, koko 4,8 cm x 4,8 cm

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Kudosvaurion päälle

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Käytettävä välittömästi foliopussin avaamisen jälkeen. Uudelleen sterilointi ei ole mahdollista.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP (KK/VVVV)

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C:ssa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä käyttämättä jääneet tuotteet ja jätteet paikallisten suositusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Itävalta

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/04/277/001 1 matriksi, koko 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 matriksia, koko 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 matriksi, koko 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 matriksia, koko 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 esirullattu matriksi, koko 4,8 cm x 4,8 cm

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

ALUMIINILLA SULJETTU FOLIOPUSSI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

TachoSil-kudosliimamatriksi

Ihmisen fibrinogeeni/Ihmisen trombiini

Kudosvaurion päälle

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP (KK/VVVV)

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 matrikxi, koko 9,5 cm x 4,8 cm

1 matriksi, koko 4,8 cm x 4,8 cm

1 matriksi, koko 3,0 cm x 2,5 cm

1 esirullattu matriksi, koko 4,8 cm x 4,8 cm

6.MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

POLYETYLEENITEREFTALAATTILÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

TachoSil

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP (KK/VVVV)

4. ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä