Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tandemact (pioglitazone / glimepiride) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTandemact
ATC-koodiA10BD06
Lääkeainepioglitazone / glimepiride
ValmistajaTakeda Pharma A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tandemact 30 mg/2 mg tabletti

pioglitatsoni/glimepiridi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää pioglitatsonihydrokloridia joka vastaa 30 mg pioglitatsonia ja 2 mg glimepiridiä.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

50 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/366/017 14 tablettia

EU/1/06/366/018 28 tablettia

EU/1/06/366/019 30 tablettia

EU/1/06/366/020 50 tablettia

EU/1/06/366/021 90 tablettia

EU/1/06/366/022 98 tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tandemact 30 mg/2 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tandemact 30 mg/4 mg tabletti

pioglitatsoni/glimepiridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää pioglitatsonihydrokloridia joka vastaa 30 mg pioglitatsonia ja 4 mg glimepiridiä.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

50 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/366/005 14 tablettia

EU/1/06/366/006 28 tablettia

EU/1/06/366/007 30 tablettia

EU/1/06/366/008 50 tablettia

EU/1/06/366/009 90 tablettia

EU/1/06/366/010 98 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tandemact 30 mg/4 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tandemact 45 mg/4 mg tabletti

pioglitatsoni/glimepiridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää pioglitatsonihydrokloridia joka vastaa 45 mg pioglitatsonia ja 4 mg glimepiridiä.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

50 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

q2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/366/011 14 tablettia

EU/1/06/366/012 28 tablettia

EU/1/06/366/013 30 tablettia

EU/1/06/366/014 50 tablettia

EU/1/06/366/015 90 tablettia

EU/1/06/366/016 98 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tandemact 45 mg/4 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tandemact 30 mg/2 mg tabletti

pioglitatsoni/glimepiridi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda (logo)

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.MUUTA (VIIKONPÄIVIEN LYHENTEET KALENTERIPAKKAUKSISSA)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tandemact 30 mg/4 mg tabletti

pioglitatsoni/glimepiridi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda (logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA (VIIKONPÄIVIEN LYHENTEET KALENTERIPAKKAUKSISSA)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tandemact 45 mg/4 mg tabletti

pioglitatsoni/glimepiridi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda (logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA (VIIKONPÄIVIEN LYHENTEET KALENTERIPAKKAUKSISSA)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä