Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tandemact (pioglitazone / glimepiride) – Pakkausseloste - A10BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTandemact
ATC-koodiA10BD06
Lääkeainepioglitazone / glimepiride
ValmistajaTakeda Pharma A/S

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Tandemact 30 mg/2 mg tabletti Tandemact 30 mg/4 mg tabletti Tandemact 45 mg/4 mg tabletti pioglitatsoni/glimepiridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Tandemact on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tandemactia

3.Miten Tandemactia otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Tandemactin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Tandemact on ja mihin sitä käytetään

Tandemact sisältää pioglitatsonia ja glimepiridia, jotka ovat diabeteksen hoidossa käytettäviä lääkkeitä veren sokeritasapainon säätelyyn.

Sitä käytetään aikuisille tyypin 2 (insuliinista riippumattoman) diabeteksen hoitoon silloin, kun metformiinia ei voida käyttää. Tyypin 2 diabetes kehittyy yleensä aikuisiässä, kun elimistö ei kykene tuottamaan riittävästi insuliinia (veren sokeritasapainoa säätelevä hormoni) tai kun elimistö ei pysty käyttämään tuottamaansa insuliinia.

Tandemact parantaa aikuistyypin diabeetikkojen veren sokeritasapainoa lisäämällä käytettävissä olevan insuliinin määrää ja parantamalla elimistön kykyä hyödyntää sitä. Lääkäri tarkistaa 3-

6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta, tehoaako Tandemact.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tandemactia

Älä käytä Tandemactia

-jos olet allerginen pioglitatsonille, glimepiridille, muille sulfonyyliureoille tai sulfonamideille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

-jos sinulla on sydämen vajaatoiminta tai sinulla on aiemmin ollut sydämen vajaatoimintaa

-jos sinulla on maksasairaus

-jos sinulla on ollut diabeettinen ketoasidoosi (diabeteksen komplikaatio, joka aiheuttaa nopeaa laihtumista, pahoinvointia tai oksentelua)

-jos sinulla on vaikeita munuaisvaivoja

-jos sinulla on tai on ollut virtsarakon syöpä

-jos sinulla esiintyy verivirtsaisuutta, jonka syytä lääkäri ei ole tutkinut

-jos sinulla on insuliinista riippuvainen diabetes (tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes)

-jos sinulla on diabeettinen kooma

-jos olet raskaana

-jos imetät

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Tandemactia (ks. myös kohta 4):

-jos sinulla on sydänongelmia. Muutamille tyypin 2 diabetesta pitkään sairastaneille potilaille, joilla oli sydänsairaus tai aiempi aivohalvaus, kehittyi sydämen vajaatoiminta, kun heitä hoidettiin insuliinilla ja pioglitatsonilla. Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos huomaat sydämen vajaatoiminnan oireita, kuten epätavallista hengenahdistusta, nopeaa painon nousua tai paikallista turvotusta (edeema).

-jos sinulla on nesteen kertymistä elimistöön tai sydämen vajaatoimintaa, etenkin jos olet yli 75-vuotias. Kerro myös lääkärillesi, jos käytät tulehduskipulääkkeitä, jotka voivat myös aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön ja turvotusta.

-jos sinulla on erityinen diabeettinen silmäsairaus nimeltä makulaedeema (turvotus silmän takaosassa), keskustele lääkärin kanssa, mikäli huomaat näössäsi tapahtuneen muutoksia.

-jos sinulla on maksaongelmia. Sinulta on otettava verikoe ennen Tandemact-hoidon aloittamista maksasi toiminnan tarkistamiseksi. Maksan toiminta tarkistetaa säännöllisin väliajoin. Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos sinulle kehittyy maksan toimintahäiriöihin viittaavia oireita (kuten selittämätöntä pahoinvointia, oksentelua, vatsakipua, väsymystä, ruokahaluttomuutta ja/tai tummaa virtsaa) koska maksan toiminta on tällöin tutkittava.

-jos sinulla on munasarjakysta (munasarjojen monirakkulatauti). Raskauden mahdollisuus saattaa olla suurentunut, koska sinulla saattaa esiintyä jälleen ovulaatio Tandemact-hoidon aikana. Jos tämä koskee sinua, käytä asianmukaista ehkäisyä suunnittelemattoman raskauden mahdollisuuden estämiseksi.

-jos käytät jo entuudestaan muita diabeteslääkkeitä.

-jos sinulla on entsyymipoikkeavuus nimeltä glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos, koska punasolujen määrä voi vähentyä.

Sinulla saattaa esiintyä myös verenkuvan muutoksia (anemiaa). Lääkäri saattaa ottaa verikokeita tarkkaillakseen veriarvojasi ja maksan toimintaa.

Hypoglykemia

Tandemactin käytön aikana verensokeripitoisuutesi saattaa laskea alle normaalin pitoisuuden (hypoglykemia). Jos sinulla on verensokerin laskun oireita kuten kylmänhikeä, väsymystä, päänsärkyä, sydämen sykkeen nopeutumista, äkillistä näläntunnetta, ärtyneisyyttä, hermostuneisuutta tai pahoinvointia, nauti sokeria, jotta verensokeri nousee.Pyydä lääkäriltäsi tai apteekista lisätietoa, jos et ole varma, miten ne tunnistetaan. On suositeltavaa pitää mukana sokeripaloja, makeisia, keksejä tai sokeria sisältävää hedelmämehua.

Luunmurtumat

Potilailla, erityisesti naisilla, on havaittu enemmän luunmurtumia pioglitatsonihoidon yhteydessä. Lääkäri ottaa tämän huomioon diabeteksesi hoidossa.

Lapset ja nuoret

Käyttöä alle 18-vuotiaiden nuorten ja lasten hoitoon ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Tandemact

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Jotkin lääkkeet voivat nimittäin voimistaa tai heikentää Tandemactin vaikutusta verensokeriin.

Seuraavat lääkkeet voivat lisätä Tandemactin verensokeria alentavaa vaikutusta. Tämä voi aiheuttaa hypoglykemian (alhaisen verensokeritason) vaaran:

-gemfibrotsiili ja fibraatit (käytetään veren kolesterolipitoisuuden pienentämiseen)

-insuliini, metformiini tai muut diabeteksen hoidossa käytettävät lääkkeet

-fenyylibutatsoni, atsapropatsoni, oksifenbutatsoni, aspiriinin kaltaiset lääkkeet (kivun ja tulehduksen hoidossa käytettävät lääkkeet)

-pitkävaikutteiset sulfonamidit, tetrasykliinit, kloramfenkoli, flukonatsoli, mikonatsoli, kinolonit, klaritromysiini (bakteeri- ja sienitulehdusten hoidossa käytettävät lääkkeet)

-anaboliset steroidit (lihasten kasvattamisessa käytettävät lääkkeet) tai miessukupuolihormonin korvaushoidossa käytettävät lääkkeet

-fluoksetiini, MAO:n estäjät (masennuksen hoitoon)

-ACE:n estäjät, sympatolyytit, disopyramidi, pentoksifylliini, kumariinijohdokset, kuten varfariini (sydän- tai verisairauksien hoitoon)

-allopurinoli, probenesidi, sulfiinipyratsoni (kihdin hoitoon)

-syklofosfamidi, ifosfamidi, trofosfamidi (syöpälääkkeitä)

-fenfluramiini (painon alentamiseen)

-tritogualiini (allergialääke)

Seuraavat lääkkeet voivat heikentää Tandemact-valmisteen verensokeria alentavaa vaikutusta. Tämä voi aiheuttaa hyperglykemian (korkean verensokeritason) vaaran:

-estrogeenit, progestogeenit (naissukupuolihormoneja sisältävät lääkkeet)

-tiatsididiureetit ja salureetit, jotka ovat nesteenpoistolääkkeitä (käytetään verenpaineen alentamiseen)

-levotyroksiini (kilpirauhasen toimintaa lisäävät lääkkeet)

-glukokortikoidit (allergioiden ja tulehdusten hoidossa käytettävät lääkkeet)

-klooripromatsiini ja muut fentiatsiinijohdokset (vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoidossa käytettävät lääkkeet)

-adrenaliini ja sympatomimeetit (sydämen sykettä lisäävät lääkkeet, astman, nenän tukkoisuuden, yskän ja flunssan hoidossa käytettävät lääkkeet tai henkeä uhkaavissa hätätapauksissa käytettävät lääkkeet)

-nikotiinihappo (korkeaa veren kolesterolitasoa alentavat lääkkeet)

-pitkäaikainen laksatiivien käyttö (ummetuksen hoidossa)

-fenytoiini (kouristuskohtausten hoidossa käytettävät lääkkeet)

-barbituraatit (hermostuneisuuden ja unihäiriöiden hoidossa käytettävät lääkkeet)

-asetatsoliamidi (kohonneen silmänpaineen eli glaukooman hoidossa käytettävät lääkkeet)

-diatsoksidi (korkean verenpaineen hoitoon tai verensokerin alentamiseen käytettävä lääke)

-rifampisiini (infektioiden, tuberkuloosin hoidossa käytettävät lääkkeet)

-glukagoni (vaikeasti alentuneen verensokeritason hoidossa käytettävät lääkkeet).

Seuraavat lääkkeet voivat lisätä tai heikentää Tandemact-valmisteen verensokeria alentavaa vaikutusta:

-H2-antagonistit (mahahaavan hoidossa käytettävät lääkkeet)

-beetasalpaajat, klonidiini, guanetidiini ja reserpiini (korkean verenpaineen tai sydämen vajaatoiminnan hoidossa). Nämä voivat myös peittää hypoglykemian oireita, joten näiden lääkkeiden käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Tandemact voi joko voimistaa tai heikentää seuraavien lääkkeiden vaikutusta:

-kumariinijohdokset, kuten varfariini (veren hyytymisen hidastamiseen tai verihyytymien estoon käytettävät lääkkeet).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin näistä. Verensokeripitoisuutesi on tarkistettava ja Tandemact-annostasi saattaa olla tarpeen muuttaa.

Tandemact alkoholin kanssa

Vältä alkoholin käyttöä Tandemact-hoidon aikana, sillä alkoholi saattaa voimistaa tai heikentää Tandemact-tablettien verensokeria alentavaa vaikutusta ennalta arvaamattomalla tavalla.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Tandemactia, jos olet raskaana. Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista. Lääkäri kehottaa sinua lopettamaan tämän lääkkeen käytön. Älä käytä Tandemactia, jos imetät tai suunnittelet lapsesi imettämistä (ks. ”Älä käytä Tandemactia”).

Ajaminen ja koneiden käyttö

Glimepiridin käyttö voi aiheuttaa verensokeriarvojen alenemista tai kohoamista, mikä saattaa heikentää tarkkaavuutta ja reaktiokykyä (etenkin hoidon alussa, hoidon muututtua tai Tandemactin epäsäännöllisen käytön yhteydessä). Tämä voi vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Ole varovainen, jos sinulla on näköhäiriöitä.

Tandemact sisältää laktoosimonohydraattia

Jos sinulla on todettu jokin sokeri-intoleranssi, ota yhteys lääkäriin ennen kuin käytät Tandemactia.

3.Miten Tandemactia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa juuri ennen ensimmäistä pääateriaa tai sen yhteydessä. Lääkärisi kertoo sinulle, millainen annos sinun pitää ottaa tai jos sinun pitää muuttaa annosta. Tabletit niellään vesilasillisen kanssa.

Jos sinusta tuntuu, että Tandemactin vaikutus on liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi.

Jos noudatat erityisruokavaliota diabeteksen takia, jatka sitä Tandemact-hoidon aikana.

Tarkista painosi säännöllisin väliajoin. Jos painosi nousee, kerro asiasta lääkärillesi.

Lääkärisi tekee sinulle säännöllisiä verikokeita Tandemact-hoidon aikana.

Jos otat enemmän Tandemactia kuin sinun pitäisi

Jos otat vahingossa liikaa tabletteja tai jos joku muu tai lapsi ottaa lääkettäsi, ota välittömästi yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Verensokeripitoisuutesi saattaa pienentyä alle normaalipitoisuuden. Alhaisen verensokerin oireita voivat olla kylmänhiki, väsymys, päänsärky, nopea sydämensyke, äkillinen näläntunne, ärtyneisyys, hermostuneisuus, pahoinvointi, kooma tai kouristukset. Verensokeripitoisuutta voidaan suurentaa nauttimalla sokeria. Sinun on suositeltavaa pitää mukanasi sokeripaloja, makeisia, keksejä tai sokeripitoista mehua.

Jos unohdat ottaa Tandemactia

Ota Tandemact päivittäin lääkärin määräyksen mukaisesti. Jos kuitenkin unohdat annoksen, jätä kyseinen annos ottamatta ja ota seuraava annos tavanomaiseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Tandemactin oton

Tandemact-tabletteja on otettava joka päivä, jotta ne vaikuttavat asianmukaisella tavalla. Jos lopetat Tandemact-tablettien ottamisen, verensokeripitoisuus saattaa suurentua. Keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käytön lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Potilailla on esiintynyt erityisesti seuraavia vakavia haittavaikutuksia:

Virtsarakon syöpää on havaittu melko harvinaisesti (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 100:sta) potilailla, jotka käyttävät Tandemact-tabletteja. Sen oireita ja merkkejä ovat verivirtsaisuus, kipu

virtsatessa tai äkillinen virtsaamistarve. Jos sinulla esiintyy jotakin näistä oireista, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.

Hypoglykemiaa (alhaista verensokeria) on raportoitu melko harvinaisesti (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 100:sta) Tandemactia käyttävillä potilailla. Alhaisen verensokerin oireita voivat olla kylmänhiki, väsymys, päänsärky, nopea sydämensyke, äkillinen näläntunne, ärtyneisyys, hermostuneisuus tai pahoinvointi. On tärkeää tietää, millaisia oireita alhaiseen verensokeriin eli hypoglykemiaan liittyy. Pyydä lääkäriltäsi tai apteekista lisätietoa, jos et ole varma, miten ne tunnistetaan ja mitä tehdä, jos oireita ilmaantuu.

Verihiutaleiden määrän laskua (mikä voi lisätä verenvuotojen ja mustelmien ilmaantumista), punasolujen määrän laskua (mikä aiheuttaa kalpeutta, voimattomuutta tai hengenahdistusta) ja valkosolujen määrän laskua (mikä lisää infektioherkkyyttä) on raportoitu Tandemactia käyttävillä potilailla harvoin (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 1000:sta). Jos sinulla ilmenee tämä haittavaikutus, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Nämä ongelmat korjaantuvat yleensä, kun Tandemactin käyttö lopetetaan.

Paikallista turvotusta (edeemaa) on myös esiintynyt yleisesti (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 10:stä) Tandemactia yhdessä insuliinin kanssa käyttävillä potilailla. Jos sinulla ilmenee tämä haittavaikutus, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.

Luunmurtumia on havaittu yleisesti (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 10:stä) naispotilailla, jotka käyttävät Tandemactia-tabletteja, ja niitä on ilmoitettu myös Tandemactia-tabletteja käyttävillä miespotilailla (yleisyys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Jos huomaat tällaisen haittavaikutuksen, kerro siitä lääkärillesi mahdollisimman pian.

Silmänpohjan turvotuksesta (tai sinne kertyvästä nesteestä) johtuvaa näön hämärtymistä (makulaturvotusta) on ilmoitettu (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymitiheyden arviointiin) Tandemactia käyttävillä potilailla. Ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian, jos sinulle kehittyy ensimmäistä kertaa tällaisia oireita. Jos sinulla esiintyy ennestään näön hämärtymistä ja oireet pahenevat, ota myös silloin yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.

Tandemact-valmistetta käyttävillä potilailla on havaittu allergisia reaktioita (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymitiheyden arviointiin). Jos sinulla on vakava allerginen reaktio, johon liittyy nokkosihottumaa ja mahdollisesti hengitys- tai nielemisvaikeuksia aiheuttavaa kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotusta, lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin.

Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia pioglitatsonin ja sulfonyyliureoiden (myös glimepiridin) käytön aikana:

Yleiset:

-painonnousu

-heitehuimaus

-ilmavaivat

-hengitystieinfektio

-tunnottomuus

Melko harvinaiset:

-päänsärky

-nenän sivuontelotulehdus (sinuiitti)

-kiertohuimaus

-näköhäiriöt

-hikoilu

-väsymys

-unettomuus (insomnia)

-alhainen verensokeri

-sokeria virtsassa

-valkuaisaineita virtsassa

-ruokahalun voimistuminen

-kohonnut LDH-arvo (laktaattidehydrogenaasi)

Harvinaiset: (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

-verenkuvan muutokset

Hyvin harvinaiset: (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

-maksasairaus

-allergiset reaktiot, myös allerginen sokki

-pahoinvointi (nausea), oksentelu ja ripuli

-vatsakipu

-vatsaontelon paine

-täyden olon tunne vatsassa

-valoherkkyys

-veren suola- (eli natrium)pitoisuuden lasku

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin)

-kohonnut maksaentsyymipitoisuus

-ihon kutina

-koholla oleva kutiseva ihottuma (nokkosihottuma)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Tandemactin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja läpipainoliuskassa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tandemact sisältää

-Vaikuttavat aineet ovat pioglitatsoni ja glimepiridi.

Yhdessä Tandemact 30 mg/2 mg-tabletissa on 30 mg pioglitatsonia (hydrokloridina) ja 2 mg glimepiridiä.

Yhdessä Tandemact 30 mg/4 mg-tabletissa on 30 mg pioglitatsonia (hydrokloridina) ja 4 mg glimepiridiä.

Yhdessä Tandemact 45 mg/4 mg-tabletissa on 45 mg pioglitatsonia (hydrokloridina) ja 4 mg glimepiridiä.

-Muut aineet ovat, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, hydroksipropyyliselluloosa, laktoosimonohydraatti (ks. kohta 2 Tandemact sisältää laktoosimonohydraattia), magnesiumstearaatti ja polysorbaatti 80.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

-Tandemact 30 mg/2 mg-tabletit ovat valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kupera tabletti, jossa on toisella puolella kohomerkintä ’4833 G’ ja toisella puolella kohomerkintä ’30/2’.

-Tandemact 30 mg/4 mg-tabletit ovat valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kupera tabletti, jossa on toisella puolella kohomerkintä ’4833 G’ ja toisella puolella kohomerkintä ’30/4’.

-Tandemact 45 mg/4 mg-tabletit ovat valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, litteä tabletti, jossa on toisella puolella kohomerkintä ’4833 G’ ja toisella puolella kohomerkintä ’45/4’.

Tabletit toimitetaan alumiini/alumiini-läpipainopakkauksissa, joissa on 14, 28, 30, 50, 90 tai 98 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija:

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Tanska.

Valmistaja:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Irlanti Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda UAB

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09 070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: +45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

 

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda AS

Tel: +372 6177 669

Tlf: +47 6676 3030

info@takeda.ee

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H

Τηλ: +30 210 6387800

Tel: +43(0)800 20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 917 14 99 00

Tel.: +48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tél: +33 1 46 25 16 16

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +358 1 377 88 96

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Slovenija

Takeda Products Ireland Limited

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Tel: +353 (0) 1 6420021

Tel:.+ 386 (0) 59 082 480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20 602 600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

Takeda Pharma A/S

Takeda Pharma AB

Τηλ: +45 46 77 11 11

Tel: +46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel: +371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

 

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä