Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Pakkausseloste - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTasmar
ATC-koodiN04BX01
Lääkeainetolcapone
ValmistajaMeda AB

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä saa antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Tasmar on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tasmaria

3.Miten Tasmaria käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Tasmarin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Tasmar on ja mihin sitä käytetään

Parkinsonin taudin hoidossa Tasmaria käytetään yhdessä levodopalääkkeen (levodopa/benseratsidi- tai levodopa/karbidopavalmisteiden) kanssa.

Tasmaria käytetään silloin, kun muilla lääkkeillä ei saada taudin oireita tasapainotettua.

Käytät jo entuudestaan levodopaa Parkinsonin taudin hoitoon.

Elimistössä luonnostaan esiintyvä valkuaisaine (entsyymi) nimeltä katekoli-O-metyylitransferaasi COMT pilkkoo levodopaa. Tasmar estää tämän entsyymin toimintaa ja hidastaa levodopan pilkkoutumista. Kun sitä otetaan levodopan (levodopa/benseratsidi- tai levodopa/karbidopavalmisteiden) kanssa, Parkinsonin taudin oireiden pitäisi siis lieventyä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tasmaria

Älä käytä Tasmaria

-jos sinulla on maksasairaus tai kohonneita maksaentsyymiarvoja

-jos sinulla on vaikeita pakkoliikkeitä (dyskinesia)

-jos sinulla on aiemmin ollut vaikeita lihasjäykkyys-, kuume- tai sekavuusoireita (pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä) ja/tai sinulla on luustolihasvaurio (rabdomyolyysi), joka ei johdu vammasta, tai kuumetta

-jos olet allerginen tolkaponille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

-jos sinulla on lisämunuaisytimen kasvain (feokromosytooma)

-jos käytät tiettyjä masennus- tai ahdistuneisuuslääkkeitä, ns. epäselektiivisiä monoamiini- oksidaasin eli MAO:n estäjiä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Tasmaria. Älä aloita Tasmarin käyttöä ennen kuin lääkärisi on

-kuvannut Tasmar-hoidon riskit

-kertonut riskien minimoimiseksi tarvittavista toimista

-vastannut mahdollisiin kysymyksiisi

-jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Lääkärisi keskustelee kanssasi Tasmar-hoidon riskeistä ja hyödyistä raskauden aikaisessa käytössä. Tasmarin vaikutuksia ei ole tutkittu vauvoilla. Älä imetä Tasmar-hoidon aikana.

Kerro lääkärille, jos huomaat tai omaisesi tai hoitajasi huomaa, että sinulla on voimakas tarve käyttäytyä tavallisesta poikkeavasti tai ettet pysty hillitsemään mielihalujasi tai torjumaan houkutusta tai kiusausta tehdä jotakin sellaista, joka voi vahingoittaa sinua itseäsi tai muita. Tällaisia käytösoireita kutsutaan hillitsemishäiriöiksi, ja niitä voivat olla pelihimo, ylensyöminen tai tuhlailu sekä sukupuolivietin voimistuminen tai jatkuva seksin ajattelu tai seksuaaliset tuntemukset. Lääkäri voi tällöin joutua arvioimaan hoitosi uudelleen.

Sinulle pitää määrätä Tasmaria vain, jos Parkinsonin tautiasi ei ole saatu asianmukaisesti hallintaan muilla hoidoilla.

Lääkäri lopettaa Tasmar-hoitosi, ellei vointisi ole kohentunut 3 viikon kuluttua niin paljon, että hoidon edut oikeuttaisivat käytön jatkamiseen liittyvät riskit.

Maksavaurio:

Tasmar saattaa aiheuttaa harvinaisia, mutta mahdollisesti kuolemaan johtavia maksavaurioita. Maksavaurioita esiintyi useimmin 1. hoitokuukauden jälkeen ja ennen 6. hoitokuukauden päättymistä. On myös hyvä tietää, että maksavaurion riski saattaa olla naispotilailla tavallista suurempi. Näistä syistä on harkittava seuraavia varotoimia.

Ennen hoidon aloittamista:

Maksavaurion riskin pienentämiseksi Tasmaria ei pidä käyttää

-jos sinulla on maksasairaus

-jos ennen hoidon aloittamista määritetyt maksaentsyymiarvot (ALAT- ja ASAT-testit) ovat koholla.

Hoidon aikana:

Hoidon aikana sinulle tehdään verikokeita seuraavin väliajoin:

-2 viikon välein ensimmäisten 12 hoitokuukauden ajan

-4 viikon välein seuraavien 6 kk ajan

-8 viikon välein tämän jälkeen.

Hoito lopetetaan, jos veriarvoissa on poikkeavuuksia.

Tasmar-hoito voi joskus aiheuttaa häiriöitä maksan toiminnassa. Ota siksi heti yhteys lääkäriin, jos sinulla on oireita, esimerkiksi pahoinvointia tai oksentelua, vatsakipua (etenkin maksan alueella eli oikealla ylävatsalla), ruokahaluttomuutta, voimattomuutta, kuumetta, virtsaan tummuutta tai ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta tai jos väsyt epätavallisen helposti.

Jos olet aiemmin käyttänyt Tasmaria ja saanut Tasmar-hoidon aikana akuutin maksavaurion, hoitoa ei saa aloittaa uudelleen.

Pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä:

Tasmar-hoidon aikana voi esiintyä pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän oireita. Pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän oireena voivat olla jotkin tai kaikki seuraavista:

-Vaikea lihasjäykkyys, lihasten tai raajojen nykiminen ja lihasten arkuus. Lihasvaurio voi joskus aiheuttaa virtsan värjäytymistä tummaksi.

-Muita tärkeitä oireita ovat korkea kuume ja sekavuus.

Tasmar-hoidon tai muiden Parkinsonin taudin lääkkeiden äkillisen vähentämisen tai lopettamisen jälkeen voi harvinaisissa tapauksissa esiintyä vaikeita lihasjäykkyys-, kuume- tai sekavuusoireita. Jos näin tapahtuu, ota yhteys lääkäriisi.

Seuraavia varotoimia on harkittava.

Ennen hoidon aloittamista:

Pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän riskin pienentämiseksi Tasmaria ei pidä käyttää, jos sinulla on lääkärisi mukaan vaikeita pakkoliikkeitä (dyskinesia) tai olet mahdollisesti sairastanut aiemmin pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän.

Kerro lääkärillesi kaikista käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeistä, sillä tietyt lääkkeet voivat suurentaa pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän riskiä.

Hoidon aikana:

Jos sinulle kehittyy edellä kuvattuja oireita ja arvelet, että kyseessä voi olla pahanlaatuinen neurolepti- oireyhtymä, ilmoita oireista heti lääkärille.

Älä lopeta Tasmarin äläkä muiden Parkinsonin taudin lääkkeiden käyttöä kertomatta asiasta lääkärille, sillä tämä voi suurentaa pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän riskiä.

Ota yhteys lääkäriin myös seuraavissa tapauksissa:

-jos kärsit jostakin muusta taudista Parkinsonin taudin lisäksi

-jos olet allerginen muille lääkeaineille, ruoalle tai väriaineille

-jos pian Tasmar-hoidon aloittamisen jälkeen ja hoidon aikana esiintyy mahdollisesti levodopan aiheuttamia oireita kuten pakkoliikkeitä (dyskinesia) tai pahoinvointia.

Jos olet huonovointinen, ota yhteys lääkäriisi, sillä levodopa-annosta pitää ehkä pienentää.

Lapset ja nuoret

Tasmarin käyttöä alle 18-vuotiaille lapsille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta ovat riittämättömät. Lapsille ja nuorille relevantteja käyttöaiheita ei ole.

Muut lääkevalmisteet ja Tasmar

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt (itsehoitolääkkeitä tai luontaistuotteita).

Kerro lääkärillesi kaikesta muusta samanaikaisesta lääkityksestäsi, etenkin seuraavista:

-masennuslääkkeet

-alfa-metyylidopa (verenpainelääke)

-apomorfiini (Parkinsonin taudin lääke)

-dobutamiini (pitkäaikaisen sydämen vajaatoiminnan lääke)

-adrenaliini ja isoprenaliini (molempia käytetään sydänkohtauksen hoitoon)

-varfariinin kaltaiset verenohennuslääkkeet. Tässä tapauksessa lääkäri saattaa tehdä säännöllisiä verikokeita veren hyytymisarvojen seuraamiseksi.

Kerro lääkärille Tasmar-lääkityksestäsi, jos joudut sairaalaan tai jos sinulle määrätään uutta lääkettä.

Tasmar ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Tabletit voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Tasmar otetaan vesilasillisen kera.

Raskaus ja imetys

Kerro hoitavalle lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Lääkärisi keskustelee kanssasi Tasmar-hoidon riskeistä ja hyödyistä raskauden aikaisessa käytössä.

Tasmarin vaikutuksia ei ole tutkittu vauvoilla. Älä imetä Tasmar-hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ajokykysi ja kykysi käyttää koneita saattavat olla heikentyneet Parkinsonin tautiin liittyvien oireiden vuoksi. Keskustele siis asiasta lääkärisi kanssa.

Tasmar vaikuttaa Parkinsonin taudin oireisiin.

Tasmar käytettynä yhdessä muiden Parkinsonin taudin lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa voimakasta uneliaisuutta ja äkillistä nukahtamista. Siksi sinun pitäisi välttää autolla ajamista ja koneiden käyttöä, kunnes toistuvia äkillisiä nukahtamistapahtumia ja uneliaisuutta ei enää esiinny.

Tasmar sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.Miten Tasmaria käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annos ja lääkkeenottotiheys

Hoitava lääkäri aloittaa aina hoitosi vakioannoksella (100 mg [1 tabletti] kolme kertaa päivässä). Tasmar-hoito on keskeytettävä, jos hoidosta saatavaa hyötyä ei ole havaittavissa kolmen hoitoviikon jälkeen.

Lääkkeen tehon parantamiseksi lääkäri saattaa suurentaa annosta enintään 2 tablettiin 3 kertaa vuorokaudessa (200 mg kolmesti vuorokaudessa), jos Parkinsonin taudin oireiden hoitotasapainon paraneminen oikeuttaa haittavaikutusten odottavissa olevan lisääntymisen. Suuremmilla annoksilla haittavaikutukset voivat usein olla vakavia ja vaikuttaa maksasi toimintaan. Jos oireesi eivät lievity suuremmalla annoksella kolmen hoitoviikon jälkeen, lääkärin pitäisi lopettaa Tasmar-lääkityksesi.

Levodopa-annosta on ehkä muutettava Tasmar-hoidon alussa ja hoidon aikana lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Lääkkeen ottaminen

Nielaise Tasmar vesilasillisen kera. Tabletteja ei saa pilkkoa eikä murskata.

Ensimmäinen Tasmar-tabletti otetaan aamulla yhdessä Parkinsonin taudin hoitoon käytettävän levodopalääkkeen kanssa.

Seuraavat Tasmar-annokset otetaan 6 ja 12 tunnin kuluttua.

Ajankohta

Annos

Huom.

Aamu

1 kalvopäällysteinen Tasmar-tabletti

Otetaan yhdessä päivän ensimmäisen

 

 

levodopa-annoksen kanssa.

Päivä

1 kalvopäällysteinen Tasmar-tabletti

 

Ilta

1 kalvopäällysteinen Tasmar-tabletti

 

Jos otat enemmän Tasmaria kuin sinun pitäisi

Ota heti yhteys lääkäriin, apteekkiin tai sairaalaan, tarvitset ehkä välitöntä hoitoa. Jos joku muu vahingossa ottaa lääkettäsi, ota heti yhteys lääkäriin tai sairaalaan, välitön hoito voi ehkä olla tarpeen.

Yliannostusoireisiin saattaa kuulua pahoinvointia, oksentelua, huimausta ja hengitysvaikeuksia.

Jos unohdat ottaa Tasmaria

Ota unohtunut tabletti heti, kun muistat ja jatka tämän jälkeen ottamalla seuraava tabletti normaaliin tapaan. Jos on kuitenkin jo melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos olet unohtanut ottaa useita annoksia, ota yhteys hoitavaan lääkäriin ja noudata hänen antamiaan ohjeita.

Jos lopetat Tasmarin käytön

Älä vähennä tai lopeta lääkitystäsi muuten kuin lääkärin määräyksestä. Noudata aina lääkärin antamia ohjeita Tasmar-hoidon kestosta.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tässä lueteltavien mahdollisten haittavaikutusten yleisyys määritellään seuraavasti:

Hyvin yleiset:

voi ilmaantua yli 1 käyttäjällä 10:stä

Yleiset:

voi ilmaantua jopa 1 käyttäjällä 10:stä

Melko harvinaiset:

voi ilmaantua 1 käyttäjällä 100:sta

Harvinaiset:

voi ilmaantua 1 käyttäjällä 1000:sta

Hyvin harvinaiset:

voi ilmaantua 1 käyttäjällä 10 000:sta

Tuntematon:

saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin

Ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilöstöön

-jos tunnet olosi huonovointiseksi Tasmar-hoidon aikana.

-jos sinulla on esimerkiksi pahoinvointia, oksentelua, vatsakipua, ruokahaluttomuutta, heikotusta, kuumetta, virtsan tummumista tai ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta, sillä maksan toiminnan häiriöitä esiintyy melko harvoin ja joskus on havaittu vaikeita maksatulehduksia.

-jos virtsa muuttuu tummaksi, sillä tämä voi olla lihas- tai maksavaurion merkki. Virtsan mahdollinen värjäytyminen keltaiseksi ei yleensä aiheuta haittaa.

-jos sinulla on pitkäkestoista tai vaikeaa ripulia.

Heti Tasmar-hoidon alussa ja hoidon aikana voi esiintyä levodopan aiheuttamia oireita, esimerkiksi pakkoliikkeitä ja pahoinvointia. Ota siksi yhteys hoitavaan lääkäriin, jos olet huonovointinen. On mahdollista, että levodopa-annostasi pitää muuttaa.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Hyvin yleiset:

-pakkoliikkeet (dyskinesia)

-pahoinvointi, ruokahaluttomuus, ripuli

-päänsärky, pyörrytys

-unihäiriöt, uneliaisuus

-pyörrytys seistessä (ortostaattiset vaivat)

-sekavuus ja aistiharhat

-liikkumisvaikeuksia, joihin liittyy lihaskramppeja tai virheasentoja (dystonia)

-epätavallisen runsaat unet

Yleiset:

-rintakipu

-ummetus, ruuansulatushäiriö, vatsakipu, oksentelu, suun kuivuminen

-pyörtyminen

-lisääntynyt hikoilu

-influenssan kaltaiset oireet

-vähentynyt tahtomaton ja tahdonalainen liike (hypokinesia)

-ylähengitysteiden infektiot

-tiettyjen maksaentsyymiarvojen kohoaminen

-virtsan värjäytyminen

Melko harvinaiset:

-maksavauriot, harvinaisissa tapauksissa kuolemaan johtava

Harvinaiset

-vaikeat lihasjäykkyys-, kuume- tai sekavuusoireet (pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä), jos Parkinsonin taudin lääkityksiä vähennetään nopeasti tai ne lopetetaan nopeasti.

-Impulssikontrollin häiriöt (kykenemättömyys vastustaa sellaisen toiminnan impulssia, joka voisi olla haitallinen). Ne voivat olla:

o voimakas pelihimo riippumatta siitä, millaisia seurauksia uhkapelaamisesta voi olla sinulle tai läheisillesi

o seksuaalisen halun tai käyttäytymisen muuttuminen tai voimistuminen, joka aiheuttaa huolta sinulle tai muille, esim. sukupuolivietin voimistuminen

o hallitsematon ostelu tai tuhlaaminen

o ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakonomainen syöminen (tavallisesta poikkeava ylensyöminen).

Kerro lääkärille, jos sinulle tulee näitä käytösoireita, jotta lääkäri voi keskustella kanssasi siitä, miten oireita voitaisiin hoitaa tai vähentää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta*. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Tasmarin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä Tasmaria, jos huomaat, että tabletit ovat vahingoittuneet.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tasmar sisältää

-Vaikuttava aine on tolkaponi (jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia)

-Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: Vedetön kalsiumvetyfosfaatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni K30, natriumtärkkelysglykolaatti, laktoosimonohydraatti, talkki, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: Metyylihydroksipropyyliselluloosa, talkki, keltainen rautaoksidi (E172), etyyliselluloosa, titaanidioksidi (E171), triasetiini, natriumlauryylisulfaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tasmar on kellertävä/vaaleankeltainen, kuusikulmion muotoinen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkinnät "TASMAR" ja "100". Tasmar kalvopäällysteisessä tabletissa on 100 mg tolkaponia. Seuraavia pakkauskokoja on saatavana: 30 ja 60 tabletin läpipainopakkaukset sekä 30, 60, 100 ja 200 tabletin lasipullot ja pakkaus, joka sisältää 200 (2 x 100) tablettia lasipulloissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Ruotsi

Valmistaja

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Puola

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

MEDA Pharma S.A./N.V.

MEDA Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166/

Chaussée de la Hulpe 166/

Terhulpsesteenweg 166

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

България

Magyarország

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

представителство за България

H-1139 Budapest

Одрин 71-75

Váci ut 91

1303 София

Tel.: +36 1 236 3410

Тел: +359 2 4177977

 

Česká republika

Malta

MEDA Pharma s.r.o.

Alfred Gera & Sons Ltd.

Kodaňská 1441/46

10, Triq il-Masġar

CZ 100 00 Praha 10

Qormi QRM 3217

Tel: +420 234 064 203

Tel:+356 21 446 205

Danmark

Nederland

Meda A/S

MEDA Pharma B.V.

Solvang 8

Krijgsman 20

DK-3450 Allerød

NL-1186 DM Amstelveen

Tlf: +45 44 52 88 88

Tel: +31 20 751 65 00

Deutschland

Norge

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Meda A/S

Benzstraße 1

Askerveien 61

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

N-1384 Asker

Tel: + 49 6172 888 01

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Österreich

Meda Pharma SIA

MEDA Pharma GmbH

Parda tn 4

Guglgasse 15

10151 Tallinn

A-1110 Wien

Tel: +372 62 61 025

Tel: + 43 1 86 390 0

Ελλάδα

Polska

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.

Ευρυτανίας 3

ul. Domaniewska 39A

Χαλάνδρι, 15231

02-672 Warszawa

 

Τηλ: +30 210 6775690

Tel: +48 22 697 7100

Fax: +30 210 6775695

 

 

España

Portugal

 

MEDA Pharma S.L.

MEDA Pharma Produtos Farmacêuticos, SA

Avenida de Castilla, 2

Rua do Centro Cultural 13

Parque Empresarial San Fernando

P-1749-066 Lisboa

 

Edificio Berlin

Tel: +351 21 842 0300

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid)

 

 

Tel: +34 91 669 93 00

 

 

France

România

 

MEDA Pharma

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

42 rue Washington

Reprezentanta Romania

75008 Paris

Calea Floreasca 141 143, et4

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

014467 Bucuresti

 

Tel.: +40 21 230 90 30

Hrvatska

 

 

Medical Intertrade d.o.o.

 

 

Dr. Franje Tuđmana 3

 

 

10431 Sveta Nedelja

 

 

Tel: +385 1 3374 010

Slovenija

 

 

 

Ireland

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Meda Health Sales Ireland Ltd.

Podružnica Ljubljana

Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park

Cesta 24. junija 23

 

Dunboyne

SI-1231 Ljubljana

 

IRL - Co Meath

Tel: +386 (0)59 096 951

Tel: +353 1 802 66 24

 

 

Ísland

Slovenská republika

Meda AB

MEDA Pharma spol. s r.o.

Box 906

Trnavská cesta 50

 

S-170 09 Solna

SK-821 02 Bratislava

Svíþjóð.

Tel: +421 2 4914 0172

Sími: +46 8 630 1900

 

 

Italia

Suomi/Finland

 

Meda Pharma S.p.A.

Meda Oy

 

Via Felice Casati, 20

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4

20124 Milano

FI-02130 Espoo/ Esbo

Tel: +39 039 73901

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Κύπρος

Sverige

 

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ

Meda AB

 

Λεωφ. Κιλκίς 35

Box 906

 

2234 Λατσιά

S-170 09 Solna

 

Τηλ. +357 22 49 03 05

Tel: +46 8 630 1900

Latvija

United Kingdom

SIA Meda Pharma

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Vienibas gatve 109

Skyway House

LV-1058 Riga, Latvia

Parsonage Road

Tel.: +371 67616137

Takeley

 

Bishop's Stortford

 

CM22 6PU - UK

 

Tel: +44 845 460 0000

Lietuva

 

SIA Meda Pharma

 

Veiverių g. 134,

 

LT-46352 Kaunas, Lithuania

 

Tel. + 370 37330509

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

 

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Tasmar 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä saa antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Tasmar on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tasmaria

3.Miten Tasmaria käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Tasmarin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Tasmar on ja mihin sitä käytetään

Parkinsonin taudin hoidossa Tasmaria käytetään yhdessä levodopalääkkeen (levodopa/benseratsidi- tai levodopa/karbidopavalmisteiden) kanssa.

Tasmaria käytetään silloin, kun muilla lääkkeillä ei saada taudin oireita tasapainotettua.

Käytät jo entuudestaan levodopaa Parkinsonin taudin hoitoon.

Elimistössä luonnostaan esiintyvä valkuaisaine (entsyymi) nimeltä katekoli-O-metyylitransferaasi (COMT) pilkkoo levodopaa. Tasmar estää tämän entsyymin toimintaa ja hidastaa levodopan pilkkoutumista. Kun sitä otetaan levodopan (levodopa/benseratsidi- tai levodopa/karbidopavalmisteiden) kanssa, Parkinsonin taudin oireiden pitäisi siis lieventyä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tasmaria

Älä käytä Tasmaria

-jos sinulla on maksasairaus tai kohonneita maksaentsyymiarvoja

-jos sinulla on vaikeita pakkoliikkeitä (dyskinesia)

-jos sinulla on aiemmin ollut vaikeita lihasjäykkyys-, kuume- tai sekavuusoireita (pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä) ja/tai sinulla on luustolihasvaurio (rabdomyolyysi), joka ei johdu vammasta, tai kuumetta

-jos olet allerginen tolkaponille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

-jos sinulla on lisämunuaisytimen kasvain (feokromosytooma)

-jos käytät tiettyjä masennus- tai ahdistuneisuuslääkkeitä, ns. epäselektiivisiä monoamiini- oksidaasin eli MAO:n estäjiä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Tasmaria. Älä aloita Tasmarin käyttöä ennen kuin lääkärisi on

-kuvannut Tasmar-hoidon riskit

-kertonut niiden minimoimiseksi tarvittavista toimista

-vastannut mahdollisiin kysymyksiisi

-jos olet raskaana tai aiot hankkia lapsen. Lääkärisi arvioi raskauden aikaisen Tasmar –hoidon hyödyt ja riskit. Tasmarin vaikutusta imeväiseen ei ole tutkittu. Älä imetä Tasmar-hoidon aikana.

Kerro lääkärille, jos huomaat tai omaisesi tai hoitajasi huomaa, että sinulla on voimakas tarve käyttäytyä tavallisesta poikkeavasti tai ettet pysty hillitsemään mielihalujasi tai torjumaan houkutusta tai kiusausta tehdä jotakin sellaista, joka voi vahingoittaa sinua itseäsi tai muita. Tällaisia käytösoireita kutsutaan hillitsemishäiriöiksi, ja niitä voivat olla pelihimo, ylensyöminen tai tuhlailu sekä sukupuolivietin voimistuminen tai jatkuva seksin ajattelu tai seksuaaliset tuntemukset. Lääkäri voi tällöin joutua arvioimaan hoitosi uudelleen.

Sinulle pitää määrätä Tasmaria vain, jos Parkinsonin tautiasi ei ole saatu asianmukaisesti hallintaan muilla hoidoilla.

Lääkäri lopettaa Tasmar-hoitosi, ellei vointisi ole kohentunut 3 viikon kuluttua niin paljon, että hoidon edut oikeuttaisivat käytön jatkamiseen liittyvät riskit.

Maksavaurio:

Tasmar saattaa aiheuttaa harvinaisia, mutta mahdollisesti kuolemaan johtavia maksavaurioita. Maksavaurioita esiintyi useimmin 1. hoitokuukauden jälkeen ja ennen 6. hoitokuukauden päättymistä. On myös hyvä tietää, että maksavaurion riski saattaa olla naispotilailla tavallista suurempi. Näistä syistä on harkittava seuraavia varotoimia.

Ennen hoidon aloittamista:

Maksavaurion riskin pienentämiseksi Tasmaria ei pidä käyttää

-jos sinulla on maksasairaus

-jos ennen hoidon aloittamista määritetyt maksaentsyymiarvot (ALAT- ja ASAT-testit) ovat koholla.

Hoidon aikana:

Hoidon aikana sinulle tehdään verikokeita seuraavin väliajoin:

-2 viikon välein ensimmäisten 12 hoitokuukauden ajan

-4 viikon välein seuraavien 6 kk ajan

-8 viikon välein tämän jälkeen.

Hoito lopetetaan, jos veriarvoissa on poikkeavuuksia.

Tasmar-hoito voi joskus aiheuttaa häiriöitä maksan toiminnassa. Ota siksi heti yhteys lääkäriin, jos sinulla on oireita, esimerkiksi pahoinvointia tai oksentelua, vatsakipua (etenkin maksan alueella eli oikealla ylävatsalla), ruokahaluttomuutta, voimattomuutta, kuumetta, virtsan tummumista tai ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta tai jos väsyt epätavallisen helposti.

Jos olet aiemmin käyttänyt Tasmaria ja saanut Tasmar-hoidon aikana akuutin maksavaurion, hoitoa ei saa aloittaa uudelleen.

Pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä:

Tasmar-hoidon aikana voi esiintyä pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän oireita. Pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän oireena voivat olla jotkin tai kaikki seuraavista:

-Vaikea lihasjäykkyys, lihasten tai raajojen nykiminen ja lihasten arkuus. Lihasvaurio voi joskus aiheuttaa virtsan värjäytymistä tummaksi.

-Muita tärkeitä oireita ovat korkea kuume ja sekavuus.

Tasmar-hoidon tai muiden Parkinsonin taudin lääkkeiden äkillisen vähentämisen tai lopettamisen jälkeen voi harvinaisissa tapauksissa esiintyä vaikeita lihasjäykkyys-, kuume- tai sekavuusoireita. Jos näin tapahtuu, ota yhteys lääkäriisi.

Seuraavia varotoimia on harkittava.

Ennen hoidon aloittamista:

Pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän riskin pienentämiseksi Tasmaria ei pidä käyttää, jos sinulla on lääkärisi mukaan vaikeita pakkoliikkeitä (dyskinesia) tai olet mahdollisesti sairastanut aiemmin pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän.

Kerro lääkärillesi kaikista käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeistä, sillä tietyt lääkkeet voivat suurentaa pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän riskiä.

Hoidon aikana:

Jos sinulle kehittyy edellä kuvattuja oireita ja arvelet, että kyseessä voi olla pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä, ilmoita oireista heti lääkärille.

Älä lopeta Tasmarin äläkä muiden Parkinsonin taudin lääkkeiden käyttöä kertomatta asiasta lääkärille, sillä tämä voi suurentaa pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän riskiä.

Ota yhteys lääkäriin myös seuraavissa tapauksissa:

-jos kärsit jostakin muusta taudista Parkinsonin taudin lisäksi

-jos olet allerginen muille lääkeaineille, ruoalle tai väriaineille

-jos pian Tasmar-hoidon aloittamisen jälkeen ja hoidon aikana esiintyy mahdollisesti levodopan aiheuttamia oireita kuten pakkoliikkeitä (dyskinesia) tai pahoinvointia.

Jos olet huonovointinen, ota yhteys lääkäriisi, sillä levodopa-annosta pitää ehkä pienentää.

Lapset ja nuoret

Tasmarin käyttöä alle 18-vuotiaille lapsille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta ovat riittämättömät. Lapsille ja nuorille relevantteja käyttöaiheita ei ole.

Muut lääkevalmisteet ja Tasmar

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt (itsehoitolääkkeitä tai luontaistuotteita).

Kerro lääkärillesi kaikesta muusta samanaikaisesta lääkityksestäsi, etenkin seuraavista:

-masennuslääkkeet

-alfa-metyylidopa (verenpainelääke)

-apomorfiini (Parkinsonin taudin lääke)

-dobutamiini (pitkäaikaisen sydämen vajaatoiminnan lääke)

-adrenaliini ja isoprenaliini (molempia käytetään sydänkohtauksen hoitoon)

-varfariinin kaltaiset verenohennuslääkkeet. Tässä tapauksessa lääkäri saattaa tehdä säännöllisiä verikokeita veren hyytymisarvojen seuraamiseksi.

Kerro lääkärille Tasmar-lääkityksestäsi, jos joudut sairaalaan tai jos sinulle määrätään uutta lääkettä.

Tasmar ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Tabletit voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Tasmar otetaan vesilasillisen kera.

Raskaus ja imetys

Kerro hoitavalle lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Lääkärisi keskustelee kanssasi Tasmar-hoidon riskeistä ja hyödyistä raskauden aikaisessa käytössä.

Tasmarin vaikutuksia ei ole tutkittu vauvoilla. Älä imetä Tasmar-hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ajokykysi ja kykysi käyttää koneita saattavat olla heikentyneet Parkinsonin tautiin liittyvien oireiden vuoksi. Keskustele siis asiasta lääkärisi kanssa.

Tasmar vaikuttaa Parkinsonin taudin oireisiin.

Tasmar käytettynä yhdessä muiden Parkinsonin taudin lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa voimakasta uneliaisuutta ja äkillistä nukahtamista. Siksi sinun pitäisi välttää autolla ajamista ja koneiden käyttöä, kunnes toistuvia äkillisiä nukahtamistapahtumia ja uneliaisuutta ei enää esiinny.

Tasmar sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Tasmaria käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annos ja lääkkeenottotiheys

Hoitava lääkäri aloittaa aina hoitosi vakioannoksella (100 mg [1 tabletti] kolme kertaa päivässä). Tasmar-hoito on keskeytettävä, jos hoidosta saatavaa hyötyä ei ole havaittavissa kolmen hoitoviikon jälkeen.

Lääkkeen tehon parantamiseksi lääkäri saattaa suurentaa annosta (200 mg kolmesti vuorokaudessa), jos Parkinsonin taudin oireiden hoitotasapainon paraneminen oikeuttaa haittavaikutusten odottavissa olevan lisääntymisen. Suuremmilla annoksilla haittavaikutukset voivat usein olla vakavia ja vaikuttaa maksasi toimintaan. Jos oireesi eivät lievity suuremmalla annoksella kolmen hoitoviikon jälkeen, lääkärin pitäisi lopettaa Tasmar-lääkityksesi.

Levodopa-annosta on ehkä muutettava Tasmar-hoidon alussa ja hoidon aikana lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Lääkkeen ottaminen

Nielaise Tasmar vesilasillisen kera. Tabletteja ei saa pilkkoa eikä murskata.

Ensimmäinen Tasmar-tabletti otetaan aamulla yhdessä Parkinsonin taudin hoitoon käytettävän levodopalääkkeen kanssa.

Seuraavat Tasmar-annokset otetaan 6 ja 12 tunnin kuluttua.

Ajankohta

Annos

Huom.

Aamu

1 kalvopäällysteinen Tasmar-tabletti

Otetaan yhdessä päivän ensimmäisen

 

 

levodopa-annoksen kanssa.

Päivä

1 kalvopäällysteinen Tasmar-tabletti

 

Ilta

1 kalvopäällysteinen Tasmar-tabletti

 

Jos otat enemmän Tasmaria kuin sinun pitäisi

Ota heti yhteys lääkäriin, apteekkiin tai sairaalaan, tarvitset ehkä välitöntä hoitoa. Jos joku muu vahingossa ottaa lääkettäsi, ota heti yhteys lääkäriin tai sairaalaan, välitön hoito voi ehkä olla tarpeen.

Yliannostusoireisiin saattaa kuulua pahoinvointia, oksentelua, huimausta ja hengitysvaikeuksia.

Jos unohdat ottaa Tasmaria

Ota unohtunut tabletti heti, kun muistat ja jatka tämän jälkeen ottamalla seuraava tabletti normaaliin tapaan. Jos on kuitenkin jo melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos olet unohtanut ottaa useita annoksia, ota yhteys hoitavaan lääkäriin ja noudata hänen antamiaan ohjeita.

Jos lopetat Tasmarin käytön

Älä vähennä tai lopeta lääkitystäsi muuten kuin lääkärin määräyksestä. Noudata aina lääkärin antamia ohjeita Tasmar-hoidon kestosta.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tässä lueteltavien mahdollisten haittavaikutusten yleisyys määritellään seuraavasti:

Hyvin yleiset:

voi ilmaantua yli 1 käyttäjällä 10:stä

Yleiset:

voi ilmaantua 1 käyttäjällä 10:stä

Melko harvinaiset:

voi ilmaantua 1 käyttäjällä 100:sta

Harvinaiset:

voi ilmaantua 1 käyttäjällä 1000:sta

Hyvin harvinaiset:

voi ilmaantua 1 käyttäjällä 10 000:sta

Tuntematon:

saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin

Ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilöstöön

-jos tunnet olosi huonovointiseksi Tasmar-hoidon aikana.

-jos sinulla on esimerkiksi pahoinvointia, oksentelua, vatsakipua, ruokahaluttomuutta, heikotusta, kuumetta, virtsan tummumista tai ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta, sillä maksan toiminnan häiriöitä esiintyy melko harvoin ja joskus on havaittu vaikeita maksatulehduksia.

-jos virtsa muuttuu tummaksi, sillä tämä voi olla lihas- tai maksavaurion merkki. Virtsan mahdollinen värjäytyminen keltaiseksi ei yleensä aiheuta haittaa.

-jos sinulla on pitkäkestoista tai vaikeaa ripulia.

Heti Tasmar-hoidon alussa ja hoidon aikana voi esiintyä levodopan aiheuttamia oireita, esimerkiksi pakkoliikkeitä ja pahoinvointia. Ota siksi yhteys hoitavaan lääkäriin, jos olet huonovointinen. On mahdollista, että levodopa-annostasi pitää muuttaa.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Hyvin yleiset:

-pakkoliikkeet (dyskinesia)

-pahoinvointi, ruokahaluttomuus, ripuli

-päänsärky, pyörrytys

-unihäiriöt, uneliaisuus

-pyörrytys seistessä (ortostaattiset vaivat)

-sekavuus ja aistiharhat

-liikkumisvaikeuksia, joihin liittyy lihaskramppeja tai virheasentoja (dystonia)

-epätavallisen runsaat unet

Yleiset:

-rintakipu

-ummetus, ruuansulatushäiriö, vatsakipu, oksentelu, suun kuivuminen

-pyörtyminen

-lisääntynyt hikoilu

-influenssan kaltaiset oireet

-vähentynyt tahtomaton ja tahdonalainen liike (hypokinesia)

-ylähengitysteiden infektiot

-tiettyjen maksaentsyymiarvojen kohoaminen

-virtsan värjäytyminen

Melko harvinaiset:

-maksavauriot, harvinaisissa tapauksissa kuolemaan johtava

Harvinaiset:

-vaikeat lihasjäykkyys-, kuume- tai sekavuusoireet (pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä), jos Parkinsonin taudin lääkityksiä vähennetään nopeasti tai ne lopetetaan nopeasti.

-Impulssikontrollin häiriöt (kykenemättömyys vastustaa sellaisen toiminnan impulssia, joka voisi olla haitallinen). Ne voivat olla:

o voimakas pelihimo riippumatta siitä, millaisia seurauksia uhkapelaamisesta voi olla sinulle tai läheisillesi

o seksuaalisen halun tai käyttäytymisen muuttuminen tai voimistuminen, joka aiheuttaa huolta sinulle tai muille, esim. sukupuolivietin voimistuminen

o hallitsematon ostelu tai tuhlaaminen

o ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakonomainen syöminen (tavallisesta poikkeava ylensyöminen).

Kerro lääkärille, jos sinulle tulee näitä käytösoireita, jotta lääkäri voi keskustella kanssasi siitä, miten oireita voitaisiin hoitaa tai vähentää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta*. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Tasmarin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä Tasmaria, jos huomaat, että tabletit ovat vahingoittuneet.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tasmar sisältää

-Vaikuttava aine on tolkaponi (jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 200 mg tolkaponia).

-Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: Vedetön kalsiumvetyfosfaatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni K30, natriumtärkkelysglykolaatti, laktoosimonohydraatti, talkki, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: Metyylihydroksipropyyliselluloosa, talkki, keltainen rautaoksidi (E172), etyyliselluloosa, titaanidioksidi (E171), triasetiini, natriumlauryylisulfaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tasmar on oranssin- tai ruskeankeltainen, kuusikulmion muotoinen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkinnät "TASMAR" ja 200". Tasmar kalvopäällysteisessä tabletissa on 200 mg tolkaponia. Seuraavia pakkauskokoja on saatavana: 30 ja 60 tabletin läpipainopakkaukset sekä 100 tabletin lasipurkki.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Ruotsi

Valmistaja

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Puola

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

MEDA Pharma S.A./N.V.

MEDA Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166/

Chaussée de la Hulpe 166/

Terhulpsesteenweg 166

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

България

Magyarország

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

представителство за България

H-1139 Budapest

Одрин 71-75

Váci ut 91

1303 София

Tel.: +36 1 236 3410

Тел: +359 2 4177977

 

Česká republika

Malta

MEDA Pharma s.r.o.

Alfred Gera & Sons Ltd.

Kodaňská 1441/46

10, Triq il-Masġar

CZ 100 00 Praha 10

Qormi QRM 3217

Tel: +420 234 064 203

Tel:+356 21 446 205

Danmark

Nederland

Meda A/S

MEDA Pharma B.V.

Solvang 8

Krijgsman 20

DK-3450 Allerød

NL-1186 DM Amstelveen

Tlf: +45 44 52 88 88

Tel: +31 20 751 65 00

Deutschland

Norge

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Meda A/S

Benzstraße 1

Askerveien 61

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

N-1384 Asker

Tel: + 49 6172 888 01

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Österreich

Meda Pharma SIA

MEDA Pharma GmbH

Parda tn 4

Guglgasse 15

10151 Tallinn

A-1110 Wien

Tel: +372 62 61 025

Tel: + 43 1 86 390 0

Ελλάδα

Polska

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.

Ευρυτανίας 3

ul. Domaniewska 39A

Χαλάνδρι, 15231

02-672 Warszawa

Τηλ: +30 210 6775690

Tel: +48 22 697 7100

Fax: +30 210 6775695

 

España

MEDA Pharma S.L. Avenida de Castilla, 2

Parque Empresarial San Fernando Edificio Berlin

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid) Tel: +34 91 669 93 00

France

MEDA Pharma 42 rue Washington 75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

Hrvatska

Medical Intertrade d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 3

10431 Sveta Nedelja Tel: +385 1 3374 010

Ireland

Meda Health Sales Ireland Ltd.

Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park

Dunboyne

IRL - Co Meath

Tel: +353 1 802 66 24

Ísland

Meda AB

Box 906 S-170 09 Solna Svíþjóð.

Sími: +46 8 630 1900

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 039 73901

Κύπρος

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ Λεωφ. Κιλκίς 35 2234 Λατσιά Τηλ. +357 22 49 03 05

Latvija

SIA Meda Pharma

Vienibas gatve 109

LV-1058 Riga, Latvia

Tel.: +371 67616137

Portugal

MEDA Pharma Produtos Farmacêuticos, SA Rua do Centro Cultural 13

P-1749-066 Lisboa Tel: +351 21 842 0300

România

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Reprezentanta Romania

Calea Floreasca 141 143, et4 014467 Bucuresti

Tel.: +40 21 230 90 30

Slovenija

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Podružnica Ljubljana

Cesta 24. junija 23 SI-1231 Ljubljana

Tel: +386 (0)59 096 951

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

SK-821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4914 0172

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4

FI-02130 Espoo/ Esbo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Sverige

Meda AB

Box 906

S-170 09 Solna

Tel: +46 8 630 1900

United Kingdom

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Skyway House

Parsonage Road

Takeley

Bishop's Stortford

CM22 6PU - UK

Tel: +44 845 460 0000

Lietuva

SIA Meda Pharma

Veiverių g. 134,

LT-46352 Kaunas, Lithuania

Tel. + 370 37330509

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä