Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Telmisartan Actavis (telmisartan) – Myyntipäällysmerkinnät - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTelmisartan Actavis
ATC-koodiC09CA07
Lääkeainetelmisartan
ValmistajaActavis Group PTC ehf

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Ulkopakkaus läpipainoliuskalle

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 20 mg tabletit

telmisartaani

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 20 mg telmisartaania.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

56 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

100 tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/10/639/001

(14 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/002

(28 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/003

(30 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/004

(56 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/005

(84 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/006

(90 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/007

(98 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/008

(100 tabletin läpipainopakkaus)

 

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Actavis 20 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 20 mg tabletit

telmisartaani

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis logo

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Ulkopakkaus tablettipurkille

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 20 mg tabletit

telmisartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 20 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 tablettia

250 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sisältää kuivausainetta. Ei saa niellä.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/10/639/009

 

 

 

(30 tabletin purkki)

 

EU/1/10/639/010

(250 tabletin purkki)

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

Erä

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Actavis 20 mg

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Tablettipurkin etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 20 mg tabletit

telmisartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 20 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 tablettia

250 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sisältää kuivausainetta. Ei saa niellä.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis logo

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/10/639/009

 

 

 

(30 tabletin purkki)

 

EU/1/10/639/010

(250 tabletin purkki)

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

Erä

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Ulkopakkaus läpipainoliuskalle

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 40 mg tabletit

telmisartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 40 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

56 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

100 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/10/639/011

(14 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/012

(28 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/013

(30 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/014

(56 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/015

(84 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/016

(90 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/017

(98 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/018

(100 tabletin läpipainopakkaus)

 

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Actavis 40 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 40 mg tabletit

telmisartaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis logo

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Ulkopakkaus tablettipurkille

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 40 mg tabletit

telmisartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 40 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 tablettia

250 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sisältää kuivausainetta. Ei saa niellä.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/10/639/019

 

 

 

(30 tabletin purkki)

 

EU/1/10/639/020

(250 tabletin purkki)

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

Erä

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Actavis 40 mg

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Tablettipurkin etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 40 mg tabletit

telmisartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 40 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 tablettia

250 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sisältää kuivausainetta. Ei saa niellä.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis logo

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/10/639/019

 

 

 

(30 tabletin purkki)

 

EU/1/10/639/020

(250 tabletin purkki)

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

Erä

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Ulkopakkaus läpipainoliuskalle

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 80 mg tabletit

telmisartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 80 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

56 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

100 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/10/639/021

(14 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/022

(28 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/023

(30 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/024

(56 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/025

(84 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/026

(90 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/027

(98 tabletin läpipainopakkaus)

 

EU/1/10/639/028

(100 tabletin läpipainopakkaus)

 

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Actavis 80 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainoliuska

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 80 mg tabletit

telmisartaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis logo

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Ulkopakkaus tablettipurkille

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 80 mg tabletit

telmisartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 80 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 tablettia

250 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sisältää kuvausainetta. Ei saa niellä.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/10/639/029

 

 

 

(30 tabletin purkki)

 

EU/1/10/639/030

(250 tabletin purkki)

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

Erä

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Actavis 80 mg

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Tablettipurkin etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Actavis 80 mg tabletit

telmisartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 80 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 tablettia

250 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sisältää kuivausainetta. Ei saa niellä.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis logo

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/10/639/029

 

 

 

(30 tabletin purkki)

 

EU/1/10/639/030

(250 tabletin purkki)

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

Erä

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä