Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Telmisartan Teva (telmisartan) – Myyntipäällysmerkinnät - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTelmisartan Teva
ATC-koodiC09CA07
Lääkeainetelmisartan
ValmistajaTeva B.V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kotelo (läpipainopakkaus, jossa irti vedettävä suojakalvo)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Teva 20 mg tabletit telmisartan.

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 20 mg telmisartaania.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sorbitolia (E420).

Lue pakkauseloste ennen käyttöä.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14x1 tablettia

28x1 tablettia

30x1 tablettia

40x1 tablettia

56x1 tablettia

60x1 tablettia

84x1 tablettia

90x1 tablettia

98x1 tablettia

100x1 tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

1.Irrota yksi tablettitasku läpipainopakkauksesta repäisemällä se varovasti reikäviivaa pitkin

2.Irrota varovasti päällyskerros

3.Paina tabletti folion läpi

4.Laita tabletti suuhun ja nielaise veden tai muun nesteen kera

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/610/001

14x1 tablettia

EU/1/09/610/002

28x1 tablettia

EU/1/09/610/003

30x1 tablettia

EU/1/09/610/004

40x1 tablettia

EU/1/09/610/005

56x1 tablettia

EU/1/09/610/006

60x1 tablettia

EU/1/09/610/007

84x1 tablettia

EU/1/09/610/008

90x1 tablettia

EU/1/09/610/009

98x1 tablettia

EU/1/09/610/010

100x1 tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Teva 20 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kotelo (läpipainopakkaus)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Teva 20 mg tabletit telmisartan.

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 20 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sorbitolia (E420). Lue pakkauseloste ennen käyttöä.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14x1 tablettia

28x1 tablettia

30x1 tablettia

40x1 tablettia

56x1 tablettia

60x1 tablettia

84x1 tablettia

90x1 tablettia

98x1 tablettia

100x1 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/610/031

14x1 tablettia

EU/1/09/610/032

28x1 tablettia

EU/1/09/610/033

30x1 tablettia

EU/1/09/610/034

40x1 tablettia

EU/1/09/610/035

56x1 tablettia

EU/1/09/610/036

60x1 tablettia

EU/1/09/610/037

84x1 tablettia

EU/1/09/610/038

90x1 tablettia

EU/1/09/610/039

98x1 tablettia

EU/1/09/610/040

100x1 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Teva 20 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kotelo (läpipainopakkaus, jossa irti vedettävä suojakalvo)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Teva 40 mg tabletit telmisartan.

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 40 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sorbitolia (E420). Lue pakkauseloste ennen käyttöä.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14x1 tablettia

28x1 tablettia

30x1 tablettia

40x1 tablettia

56x1 tablettia

60x1 tablettia

84x1 tablettia

90x1 tablettia

98x1 tablettia

100x1 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

1.Irrota yksi tablettitasku läpipainopakkauksesta repäisemällä se varovasti reikäviivaa pitkin

2.Irrota varovasti päällyskerros

3.Paina tabletti folion läpi

4.Laita tabletti suuhun ja nielaise veden tai muun nesteen kera

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/610/011

14x1 tablettia

EU/1/09/610/012

28x1 tablettia

EU/1/09/610/013

30x1 tablettia

EU/1/09/610/014

40x1 tablettia

EU/1/09/610/015

56x1 tablettia

EU/1/09/610/016

60x1 tablettia

EU/1/09/610/017

84x1 tablettia

EU/1/09/610/018

90x1 tablettia

EU/1/09/610/019

98x1 tablettia

EU/1/09/610/020

100x1 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Teva 40 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kotelo (läpipainopakkaus)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Teva 40 mg tabletit telmisartan.

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 40 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sorbitolia (E420). Lue pakkauseloste ennen käyttöä.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14x1 tablettia

28x1 tablettia

30x1 tablettia

40x1 tablettia

56x1 tablettia

60x1 tablettia

84x1 tablettia

90x1 tablettia

98x1 tablettia

100x1 tablettia

30 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/610/041

14x1 tablettia

EU/1/09/610/042

28x1 tablettia

EU/1/09/610/043

30x1 tablettia

EU/1/09/610/044

40x1 tablettia

EU/1/09/610/045

56x1 tablettia

EU/1/09/610/046

60x1 tablettia

EU/1/09/610/047

84x1 tablettia

EU/1/09/610/048

90x1 tablettia

EU/1/09/610/049

98x1 tablettia

EU/1/09/610/050

100x1 tablettia

EU/1/09/610/061

30 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Teva 40 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kotelo (läpipainopakkaus, jossa irti vedettävä suojakalvo)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Teva 80 mg tabletit telmisartan.

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 80 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sorbitolia (E420). Lue pakkauseloste ennen käyttöä.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14x1 tablettia

28x1 tablettia

30x1 tablettia

40x1 tablettia

56x1 tablettia

60x1 tablettia

84x1 tablettia

90x1 tablettia

98x1 tablettia

100x1 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

1.Irrota yksi tablettitasku levystä repäisemällä se varovasti reikäviivaa pitkin

2.Irrota varovasti päällyskerros

3.Paina tabletti folion läpi

4.Laita tabletti suuhun ja nielaise veden tai muun nesteen kera

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/610/021

14x1 tablettia

EU/1/09/610/022

28x1 tablettia

EU/1/09/610/023

30x1 tablettia

EU/1/09/610/024

40x1 tablettia

EU/1/09/610/025

56x1 tablettia

EU/1/09/610/026

60x1 tablettia

EU/1/09/610/027

84x1 tablettia

EU/1/09/610/028

90x1 tablettia

EU/1/09/610/029

98x1 tablettia

EU/1/09/610/030

100x1 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Teva 80 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kotelo (läpipainopakkaus)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Teva 80 mg tabletit telmisartan.

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 80 mg telmisartaania.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sorbitolia (E420). Lue pakkauseloste ennen käyttöä.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14x1 tablettia

28x1 tablettia

30x1 tablettia

40x1 tablettia

56x1 tablettia

60x1 tablettia

84x1 tablettia

90x1 tablettia

98x1 tablettia

100x1 tablettia

30 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/610/051

14x1 tablettia

EU/1/09/610/052

28x1 tablettia

EU/1/09/610/053

30x1 tablettia

EU/1/09/610/054

40x1 tablettia

EU/1/09/610/055

56x1 tablettia

EU/1/09/610/056

60x1 tablettia

EU/1/09/610/057

84x1 tablettia

EU/1/09/610/058

90x1 tablettia

EU/1/09/610/059

98x1 tablettia

EU/1/09/610/060

100x1 tablettia

EU/1/09/610/062

30 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Telmisartan Teva 80 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Läpipainopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Teva 20 mg tabletit telmisartan.

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Teva B.V.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Läpipainopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Teva 40 mg tabletit telmisartan.

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Teva B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Läpipainopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Telmisartan Teva 80 mg tabletit telmisartan.

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Teva B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä