Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Travatan (travoprost) – Myyntipäällysmerkinnät - S01EE04

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTravatan
ATC-koodiS01EE04
Lääkeainetravoprost
ValmistajaNovartis Pharmaceuticals UK Ltd

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PAHVIKOTELO YHDELLE 2,5 ml:n PULLOLLE + PAHVIKOTELO 3 x 2,5 ml:n PULLOILLE

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

TRAVATAN 40 mikrogrammaa/ml silmätipat, liuos travoprosti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

1 ml liuosta sisältää 40 mikrogrammaa travoprostia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Polykvaternium-1, hydrogenoitu polyoksietyleenirisiiniöljy 40 (HCO-40), boorihappo, mannitoli, natriumkloridi, propyleeniglykoli, natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo (pH:n säätämiseen) ja puhdistettu vesi.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos

Yksi 2,5 ml:n pullo

Kolme 2,5 ml:n pulloa

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-REITIT)

Silmään. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Hävitettävä 4 viikon kuluttua ensimmäisestä avaamisesta.

Avattu:

Avattu (1):

Avattu (2)

Avattu (3)

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/01/199/001 1 x 2,5 ml – PP-pullo

EU/1/01/199/002 3x 2,5 ml – PP-pullo

EU/1/01/199/003 1 x 2,5 ml – LDPE-pullo

EU/1/01/199/004 3 x 2,5 ml – LDPE-pullo

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Travatan

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

TRAVATAN 40 mikrogrammaa/ml, silmätipat. travoprosti

Silmään.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

2,5 ml

6.MUUTA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT SUOJAPUSSI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

TRAVATAN 40 mikrogrammaa/ml silmätipat, liuos travoprosti

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Hävitettävä 4 viikon kuluttua ensimmäisestä avaamisesta

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

2,5 ml

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä