Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tredaptive (laropiprant /nicotinic acid) – Myyntipäällysmerkinnät - C10AD52

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTredaptive
ATC-koodiC10AD52
Lääkeainelaropiprant /nicotinic acid
ValmistajaMerck Sharp
LUETTELO APUAINEISTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS (Alumiini/alumiini läpipainopakkaus)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tredaptive 1000 mg/20 mg depottabletit nikotiinihappo/laropiprantti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 1000 mg nikotiinihappoa ja 20 mg laropipranttia.

3. myyntilupaa Sisältää myös laktoosimonohydraattia. Katso lisätietoja pakkausselostees .

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

14 depottablettia

 

enää

 

 

 

 

28 depottablettia

 

 

 

 

 

 

56 depottablettia

 

 

 

ei

 

 

168 depottablettia

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

32 x 1 depottablettia

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/459/009 14 depottablettia

 

 

myyntilupaa

EU/1/08/459/010 28 depottablettia

 

 

 

 

enää

EU/1/08/459/011 56 depottablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/013 168 depottablettia

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/014 32 x 1 depottablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

13. ERÄNUMERO

Lääkevalmisteella

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

KÄYTTÖOHJEET15.EräReseptilääke.

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tredaptive

LUETTELO APUAINEISTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS (PVC/Aclar läpipainopakkaus)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tredaptive 1000 mg/20 mg depottabletit nikotiinihappo/laropiprantti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 1000 mg nikotiinihappoa ja 20 mg laropipranttia.

3. myyntilupaa Sisältää myös laktoosimonohydraattia. Katso lisätietoja pakkausselostees .

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

 

enää

28 depottablettia

ei

56 depottablettia

84 depottablettia

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

98 depottablettia

 

 

168 depottablettia

196 depottablettia

Kerrannaispakkaus, joka sisältää 196 (2 pakkausta, joissa on 98) depottablettia 49 x 1 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/001 14 depottablettia

 

enää

myyntilupaa

 

EU/1/08/459/002 28 depottablettia

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/003 56 depottablettia

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/004 84 depottablettia

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/005 98 depottablettia

 

 

ei

 

 

 

 

EU/1/08/459/006 168 depottablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/007 196 depottablettia

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/008 49 x 1 depottablettia

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/012 196 (2 pakkausta, joissa on 98) depottablettia

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

Erä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Tredaptive

VÄLIPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kerrannaispakkaus, joka sisältää 196 (2 pakkausta, joissa on 98) depottablettia - Ei Blue Boxia (PVC/Aclar läpipainopakkaus)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tredaptive 1000 mg/20 mg depottabletit nikotiinihappo/laropiprantti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 1000 mg nikotiinihappoa ja 20 mg laropipranttia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosimonohydraattia. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

 

 

 

 

myyntilupaa

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

98 depottablettia. Osa kerrannaispakkausta, ei myydä rikseen

 

 

 

ei

enää

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/459/012

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

ei

 

Lääkevalmisteella

15.

 

KÄYTTÖOHJEET

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

enää

myyntilupaa

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tredaptive 1000 mg/20 mg depottabletit nikotiinihappo/laropiprantti

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.

ERÄNUMERO

 

Lot

 

ei

5.

Lääkevalmisteella

 

MUUTA

 

enää

myyntilupaa

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä