Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Twinrix Adult (hepatitisA virus (inactivated) / hepatitis...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BC20

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTwinrix Adult
ATC-koodiJ07BC20
LääkeainehepatitisA virus (inactivated) / hepatitis B surface antigen
ValmistajaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 1 INJEKTIOPULLO

10 INJEKTIOPULLOA

25 INJEKTIOPULLOA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Twinrix Adult injektioneste, suspensio

Hepatiitti A- (inaktivoitu) ja hepatiitti B (rDNA) (HAB) -rokote (adsorboitu)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (1 ml):

 

Hepatiitti A -virus (inaktivoitu)1,2

720 ELISA-yksikköä

Hepatiitti B -pinta-antigeeni3,4

20 mikrogrammaa

1Tuotettu ihmisen diploidi (MRC-5) soluissa

 

2Adsorboitu alumiinihydroksidiin (hydratoituun)

0,05 milligrammaa Al3+

3Tuotettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae)

 

rekombinantti DNA teknologian avulla

 

4Adsorboitu alumiinifosfaattiin

0,4 milligrammaa Al3+

 

 

3. LUETTELO APUAINEISTA

 

Natriumkloridi

 

Injektionesteisiin käytettävä vesi

 

 

 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

Injektioneste, suspensio

1 injektiopullo

1 annos (1 ml)

10 injektiopulloa

10 x 1 annosta (1 ml)

25 injektiopulloa

25 x 1 annosta (1 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Ravistettava ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitetään paikallisten ohjeiden mukaisesti

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/020/004 – 1 injektiopullon pakkaus

EU/1/96/020/005 – 10 injektiopullon pakkaus

EU/1/96/020/006 – 25 injektiopullon pakkaus

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 1 ESITÄYTETTY RUISKU ILMAN NEULAA

10 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA ILMAN NEULOJA

25 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA ILMAN NEULOJA

1 ESITÄYTETTY RUISKU NEULALLA

10 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA 10 NEULALLA

25 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA 25 NEULALLA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Twinrix Adult injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

Hepatiitti A- (inaktivoitu) ja hepatiitti B (rDNA) (HAB) -rokote (adsorboitu)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (1 ml):

 

Hepatiitti A -virus (inaktivoitu)1,2

720 ELISA-yksikköä

Hepatiitti B -pinta-antigeeni3,4

20 mikrogrammaa

1Tuotettu ihmisen diploidi (MRC-5) soluissa

 

2Adsorboitu alumiinihydroksidiin (hydratoituun)

0,05 milligrammaa Al3+

3Tuotettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae)

 

rekombinantti DNA teknologian avulla

 

4Adsorboitu alumiinifosfaattiin

0,4 milligrammaa Al3+

 

 

3. LUETTELO APUAINEISTA

 

Natriumkloridi

 

Injektionesteisiin käytettävä vesi

 

 

 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

Injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

1 esitäytetty ruisku

1 annos (1 ml)

10 esitäytettyä ruiskua

10 x 1 annosta (1 ml)

25 esitäytettyä ruiskua

25 x 1 annosta (1 ml)

1 esitäytetty ruisku + 1 neula

1 annos (1 ml)

10 esitäytettyä ruiskua + 10 neulaa

10 x 1 annosta (1 ml)

25 esitäytettyä ruiskua + 25 neulaa

25 x 1 annosta (1 ml)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Ravistettava ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitetään paikallisten ohjeiden mukaisesti

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/020/001 – 1 x 1 annoksen pakkaus ilman neulaa

EU/1/96/020/002 - 10 x 1 annoksen pakkaus ilman neuloja

EU/1/96/020/003 – 25 x 1 annoksen pakkaus ilman neuloja

EU/1/96/020/007 – 1 x 1 annoksen pakkaus neulalla

EU/1/96/020/008 – 10 x 1 annoksen pakkaus 10:llä neulalla

EU/1/96/020/009 – 25 x 1 annoksen pakkaus 25:llä neulalla

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Twinrix Adult injektioneste, suspensio HAB rokote

i.m.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos (1 ml)

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä