Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Twinrix Adult (hepatitisA virus (inactivated) / hepatitis...) – Pakkausseloste - J07BC20

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTwinrix Adult
ATC-koodiJ07BC20
LääkeainehepatitisA virus (inactivated) / hepatitis B surface antigen
ValmistajaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Twinrix Adult, injektioneste, suspensio

Hepatiitti A- (inaktivoitu) ja hepatiitti B (rDNA) (HAB) -rokote (adsorboitu)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin saat tätä rokotetta, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä rokote on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Twinrix Adult on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Twinrix Adultia

3.Miten Twinrix Adult annetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Twinrix Adultin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Twinrix Adult on ja mihin sitä käytetään

Twinrix Adult on rokote, jota käytetään aikuisille ja 16 vuotta täyttäneille nuorille kahden taudin, hepatiitti A:n ja hepatiitti B:n ehkäisyyn. Rokote vaikuttaa saamalla elimistössä aikaan suojan (vasta- ainetuotannon) näitä tauteja vastaan.

Hepatiitti A: Hepatiitti A on tartuntatauti, joka voi vaikuttaa maksaan. Sen aiheuttaa hepatiitti A -virus. Hepatiitti A -virus voi tarttua ihmisestä toiseen ruoan ja juoman välityksellä tai uimalla jäteveden saastuttamassa vedessä. Hepatiitti A:n oireet alkavat 3 - 6 viikon kuluttua viruskosketuksesta. Niitä ovat pahoinvointi (huono olo), kuume ja kipu ja kolotus. Muutaman päivän kuluttua silmänvalkuaiset ja iho voivat muuttua keltaisiksi (keltatauti). Oireiden vaikeusaste ja tyyppi voivat vaihdella. Pikkulapsilla ei keltaisuutta ehkä esiinny. Useimmat toipuvat täysin, mutta sairaus on yleensä niin vaikea, että se kestää noin kuukauden.

Hepatiitti B: Hepatiitti B:n aiheuttaa hepatiitti B -virus. Se aiheuttaa maksan turpoamista (tulehdusta). Virusta on tartunnankantajan elimistön nesteissä kuten veressä, siemennesteessä, emätineritteessä tai syljessä.

Rokotus on paras tapa suojautua näiltä taudeilta. Mikään rokotteen aineosa ei aiheuta tartuntaa.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Twinrix Adultia

Twinrix Adultia ei saa antaa, jos:

olet allerginen

-vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

- neomysiinille

Allergisen reaktion merkkejä voivat olla kutiava ihottuma, hengenahdistus ja kasvojen tai kielen turvotus.

sinulla on aiemmin ollut allerginen reaktio jollekin hepatiitti A- ja hepatiitti B -rokotteelle.

sinulla on vaikea tulehdussairaus ja korkea kuume (yli 38 °C). Lievän infektion, kuten nuhakuumeen, ei pitäisi olla ongelma, mutta puhu asiasta ensin lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin saat Twinrix Adultia, jos:

sinulla on ollut joitakin terveysongelmia aiemman rokotuksen jälkeen

sinulla on sairaudesta tai lääkityksestä johtuva heikko immuunijärjestelmä

sinulla on verenvuotohäiriö tai mustelmataipumusta

Pyörtymistä voi esiintyä (enimmäkseen nuorilla) pistoksena annettavan rokotuksen jälkeen, tai jopa ennen. Kerro lääkärille tai hoitajalle, jos olet pyörtynyt aikaisemman pistoksena annettavan rokotuksen yhteydessä.

Lihavilla henkilöillä vasteen on todettu jäävän huonoksi ja tästä syystä joillakin henkilöillä suoja hepatiitti A:ta vastaan on mahdollisesti jäänyt saavuttamatta. Heikko vaste rokotteelle on tavallisempi myös vanhuksilla, miehillä (ei niinkään naisilla), tupakoitsijoilla, lihavilla, pitkäaikaisesta sairaudesta kärsivillä tai tiettyä lääkitystä saavilla. Heikko vaste voi näillä potilailla tarkoittaa, että suoja hepatiitti B:tä vastaan jää saavuttamatta. Lääkärisi saattaa pyytää sinua verikokeisiin täydellisen rokotussarjan saatuasi. Tällä toimenpiteellä selvitetään, onko saavutettu suojataso riittävä. Lääkärisi neuvoo mahdollisten lisäannosten tarpeesta.

Muut lääkevalmisteet ja Twinrix Adult

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kun saat tätä rokotetta.

Twinrix Adultin erittymisestä äidinmaitoon ei tiedetä. Rokotteen ei kuitenkaan odoteta aiheuttavan haittaa imeväiselle.

Twinrix Adult sisältää neomysiiniä

Kerro lääkärillesi, jos olet allerginen neomysiinille (antibiootti).

3.Miten Twinrix Adult annetaan

Saat kaikkiaan kolme pistosta kuuden kuukauden aikana. Kukin injektio annetaan eri käynnillä. Ensimmäinen annos annetaan sovittuna päivänä. Loput kaksi annosta annetaan kuukauden ja kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Ensimmäinen annos: sovittuna päivänä

Toinen annos:

1 kuukauden kuluttua

Kolmas annos:

6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta

Twinrix Adult voidaan antaa myös kolmena annoksena kuukauden kuluessa. Tätä rokotusohjelmaa voidaan käyttää vain aikuisilla, jotka tarvitsevat nopean suojan (esim. kaukomaille matkustavat). Ensimmäinen annos annetaan ennalta sovittuna päivänä. Loput 2 annosta annetaan 7 ja 21 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Neljättä annosta suositellaan 12 kuukauden kuluttua.

1. annos:

sovittuna päivänä

2. annos:

7 päivää myöhemmin

3. annos:

21 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta

4. annos:

12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta

 

 

Jos tarvitaan lisäannoksia tai tehosterokotus, lääkäri kertoo siitä.

Kuten kohdassa 2 on esitetty, heikko vaste rokotteelle on tavallisempi vanhuksilla, miehillä (ei niinkään naisilla), tupakoitsijoilla, lihavilla, pitkäaikaisesta sairaudesta kärsivillä tai tiettyä lääkitystä saavilla. Heikko vaste voi näillä potilailla tarkoittaa, että suoja hepatiitti B:tä vastaan jää saavuttamatta. Lääkäri saattaa pyytää sinua verikokeisiin täydellisen rokotussarjan saatuasi. Tällä toimenpiteellä selvitetään onko saavutettu suojataso riittävä. Lääkärisi neuvoo mahdollisten lisäannosten tarpeesta.

Jos sinulta jää sovittu rokotuskerta väliin, sovi lääkärin kanssa uudesta käynnistä.

Huolehdi siitä, että saat koko kolmen pistoksen rokotussarjan. Muutoin rokotussuoja voi jäädä vaillinaiseksi.

Lääkäri antaa Twinrix Adult -rokotuksen pistoksena olkavarsilihakseen.

Rokotetta ei pidä antaa (syvälle) ihoon tai pakaralihakseen, sillä vaste voi olla huonompi.

Rokotetta ei saa koskaan antaa laskimoon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän rokotteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin rokote voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Hyvin yleiset (kerran tai useammin kuin kerran 10 rokotuksen jälkeen)

Päänsärky

Injektiokohdan kipu ja punoitus

Väsymys

Yleiset (harvemmin kuin kerran 10 rokotuksen jälkeen)

Ripuli, pahoinvointi

Injektiokohdan turvotus, mustelmat tai kutina

Huonovointisuus

Melko harvinaiset (harvemmin kuin kerran 100 rokotuksen jälkeen)

Huimaus

Oksentelu, vatsakipu

Lihassärky

Ylähengitystieinfektio

Kuume 37,5 ºC tai enemmän

Harvinaiset (harvemmin kuin kerran 1000 rokotuksen jälkeen)

Suurentuneita imusolmukkeita niskassa, kainalokuopassa tai nivuksissa (lymfadenopatia)

Iho ei reagoi kipuun tai kosketukseen (hypoestesia)

Pistely ja kihelmöinti (parestesia)

Ihottuma, kutina

Nivelkipu

Ruokahaluttomuus

Matala verenpaine

Flunssankaltaiset oireet, kuten korkea kuume, kurkkukipu, vuotava nenä, yskä ja vilunväristykset

Hyvin harvinaiset (harvemmin kuin kerran 10000 rokotuksen jälkeen)

Kliinisissä tutkimuksissa tai rokotteen rutiinikäytössä tai monovalenttisten hepatiitti A- ja B- rokotteiden käytössä on hyvin harvoin raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Trombosyyttien (verihiutaleiden) määrän väheneminen, mikä lisää verenvuotojen tai mustelmien riskiä (trombosytopenia)

Ihon läpi näkyvät violetit tai punaisenruskeat täplät (trombosytopeeninen purpura)

Aivojen turvotus tai infektio (enkefaliitti)

Aivojen degeneratiivinen sairaus (enkefalopatia)

Hermotulehdus (neuriitti)

Käsien ja jalkojen puutuminen tai heikkous (neuropatia), paralyysi

Kouristuskohtaukset

Kasvojen, suun tai kurkun turpoaminen (angioneuroottinen edeema)

Violetit tai punavioletit kuhmut iholla (lichen planus), vakavat ihottumat (erythema multiforme), nokkosihottuma

Nivelten turvotus, lihasheikkous

Aivokalvontulehdus, mikä voi johtaa vakavaan päänsärkyyn, niskajäykkyyteen ja valoherkkyyteen (meningiitti)

Eräiden verisuonten tulehdus (vaskuliitti)

Vakavat allergiset reaktiot (anafylaksia, anafylaktoidiset reaktiot, seerumitaudin kaltainen tila). Allergisen reaktion merkkejä voivat olla ihottumat, jotka voivat olla kutisevia tai rakkulaisia, silmien ja kasvojen turvotus, hengitys- tai nielemisvaikeudet, verenpaineen äkillinen lasku ja tajuttomuus. Reaktiot saattavat ilmetä ennen vastaanotolta poistumista. Niihin on joka tapauksessa saatava välittömästi hoitoa.

Maksan toimintakokeiden epänormaalit arvot

MS-tauti, selkäytimen turvotus (myeliitti)

Riippuva silmäluomi ja toispuoleinen kasvojen lihasvelttous (kasvohalvaus)

Tilapäinen hermotulehdus, johon liittyy raajojen kipua, heikkoutta ja paralyysiä. Oireet esiintyvät usein myös rinnassa ja kasvoissa (Guillain−Barrén oireyhtymä).

Silmähermosairaus (optikusneuriitti)

Injektiokohdan välitön kipu, pistely ja polttava tunne.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta*. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Twinrix Adultin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei saa jäätyä. Jäätyminen tuhoaa rokotteen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin, eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Twinrix Adult sisältää

-

Vaikuttavat aineet ovat:

 

 

Hepatiitti A -virus (inaktivoitu)1,2

720 ELISA-yksikköä

 

Hepatiitti B -pinta-antigeeni3,4

20 mikrogrammaa

 

1Tuotettu ihmisen diploidi (MRC-5) soluissa

 

 

2Adsorboitu alumiinihydroksidiin (hydratoituun)

0,05 milligrammaa Al3+

 

3Tuotettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae)

 

 

rekombinantti DNA teknologian avulla

 

 

4Adsorboitu alumiinifosfaattiin

0,4 milligrammaa Al3+

-Twinrix Adultin muut aineet ovat: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Twinrix Adultin kuvaus ja pakkauskoko

Injektioneste, suspensio.

Twinrix Adult on valkoinen, hieman maitomainen neste lasisessa injektiopullossa (1 ml).

Twinrix Adult on saatavana 1, 10 ja 25 annoksen pakkauksissa.

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Tel. +370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Тел. + 359 2 953 10 34

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

Tel.: + 36-1-2255300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 49 (0)89 360448701

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: +372 667 6900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (22) 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

Smith Kline & French Portuguesa - Produtos

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

Farmacêuticos, Lda.

diam@gsk.com

Tel: + 351 21 412 95 00

 

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 04 59 21 81 11

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: +44 (0)800 221 441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

 

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Varastoitaessa voi muodostua hienojakoinen valkoinen sedimentti ja kirkas, väritön pintakerros.

Rokote on saatettava käyttökuntoon ennen antoa. Käyttökuntoon saatettu rokote on ulkonäöltään tasainen, samea ja valkoinen.

Rokotteen käyttökuntoon saattaminen, jotta muodostuu tasainen, samea, valkoinen suspensio.

Rokote saatetaan käyttökuntoon vaiheittain noudattamalla seuraavia ohjeita. 1.Pidä ruisku pystyasennossa käsi suljettuna.

2.Ravista ruiskua kääntämällä se useita kertoja ylösalaisin ja takaisin oikein päin. 3.Toista tätä liikettä voimakkaasti vähintään 15 sekunnin ajan.

4.Tarkista rokote uudestaan:

a)Rokote on valmis käytettäväksi, jos suspensio on tasainen, samea ja valkoinen – rokote ei ole kirkas.

b)Jos rokote ei vielä ole tasainen, samea, valkoinen suspensio – käännä ylösalaisin ja takaisin oikein päin vielä vähintään 15 sekunnin ajan – tarkista uudelleen.

Ennen rokottamista rokote tarkastetaan silmämääräisesti vierashiukkasten ja/tai fysikaalisten muutosten varalta. Jos jompaakumpaa havaitaan, rokotetta ei tule antaa.

Käyttämätön lääkevalmiste ja jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Twinrix Adult, injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

Hepatiitti A- (inaktivoitu) ja hepatiitti B (rDNA) (HAB) -rokote (adsorboitu)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin saat tätä rokotetta, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä rokote on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Twinrix Adult on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Twinrix Adultia

3.Miten Twinrix Adult annetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Twinrix Adultin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Twinrix Adult on ja mihin sitä käytetään

Twinrix Adult on rokote, jota käytetään aikuisille ja 16 vuotta täyttäneille nuorille kahden taudin, hepatiitti A:n ja hepatiitti B:n ehkäisyyn. Rokote vaikuttaa saamalla elimistössä aikaan suojan (vasta- ainetuotannon) näitä tauteja vastaan.

Hepatiitti A: Hepatiitti A on tartuntatauti, joka voi vaikuttaa maksaan. Sen aiheuttaa hepatiitti A -virus. Hepatiitti A -virus voi tarttua ihmisestä toiseen ruoan ja juoman välityksellä tai uimalla jäteveden saastuttamassa vedessä. Hepatiitti A:n oireet alkavat 3 - 6 viikon kuluttua viruskosketuksesta. Niitä ovat pahoinvointi (huono olo), kuume ja kipu ja kolotus. Muutaman päivän kuluttua silmänvalkuaiset ja iho voivat muuttua keltaisiksi (keltatauti). Oireiden vaikeusaste ja tyyppi voivat vaihdella. Pikkulapsilla ei keltaisuutta ehkä esiinny. Useimmat toipuvat täysin, mutta sairaus on yleensä niin vaikea, että se kestää noin kuukauden.

Hepatiitti B: Hepatiitti B:n aiheuttaa hepatiitti B -virus. Se aiheuttaa maksan turpoamista (tulehdusta). Virusta on tartunnankantajan elimistön nesteissä kuten veressä, siemennesteessä, emätineritteessä tai syljessä.

Rokotus on paras tapa suojautua näiltä taudeilta. Mikään rokotteen aineosa ei aiheuta tartuntaa.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Twinrix Adultia

Twinrix Adultia ei saa antaa, jos:

olet allerginen

 

- vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

 

- neomysiinille

 

Allergisen reaktion merkkejä voivat olla kutiava ihottuma, hengenahdistus ja kasvojen tai kielen

 

turvotus.

sinulla on aiemmin ollut allerginen reaktio jollekin hepatiitti A- ja hepatiitti B-rokotteelle.

sinulla on vaikea tulehdussairaus ja korkea kuume (yli 38 °C). Lievän infektion, kuten nuhakuumeen, ei pitäisi olla ongelma, mutta puhu asiasta ensin lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin saat Twinrix Adultia, jos:

sinulla on ollut joitakin terveysongelmia aiemman rokotuksen jälkeen

sinulla on sairaudesta tai lääkityksestä johtuva heikko immuunijärjestelmä

sinulla on verenvuotohäiriö tai mustelmataipumusta

Pyörtymistä voi esiintyä (enimmäkseen nuorilla) pistoksena annettavan rokotuksen jälkeen, tai jopa ennen. Kerro lääkärille tai hoitajalle, jos olet pyörtynyt aikaisemman pistoksena annettavan rokotuksen yhteydessä.

Lihavilla henkilöillä vasteen on todettu jäävän huonoksi ja tästä syystä joillakin henkilöillä suoja hepatiitti A:ta vastaan on mahdollisesti jäänyt saavuttamatta. Heikko vaste rokotteelle on tavallisempi myös vanhuksilla, miehillä (ei niinkään naisilla), tupakoitsijoilla, lihavilla, pitkäaikaisesta sairaudesta kärsivillä tai tiettyä lääkitystä saavilla. Heikko vaste voi näillä potilailla tarkoittaa, että suoja hepatiitti B:tä vastaan jää saavuttamatta. Lääkärisi saattaa pyytää sinua verikokeisiin täydellisen rokotussarjan saatuasi. Tällä toimenpiteellä selvitetään, onko saavutettu suojataso riittävä. Lääkärisi neuvoo mahdollisten lisäannosten tarpeesta.

Muut lääkevalmisteet ja Twinrix Adult

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kun saat tätä rokotetta.

Twinrix Adultin erittymisestä äidinmaitoon ei tiedetä. Rokotteen ei kuitenkaan odoteta aiheuttavan haittaa imeväiselle.

Twinrix Adult sisältää neomysiiniä

Kerro lääkärillesi, jos olet allerginen neomysiinille (antibiootti).

3. Miten Twinrix Adult annetaan

Saat kaikkiaan kolme pistosta kuuden kuukauden aikana. Kukin injektio annetaan eri käynnillä. Ensimmäinen annos annetaan sovittuna päivänä. Loput kaksi annosta annetaan kuukauden ja kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Ensimmäinen annos: sovittuna päivänä

Toinen annos:

1 kuukauden kuluttua

Kolmas annos:

6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta

Twinrix Adult voidaan antaa myös kolmena annoksena kuukauden kuluessa. Tätä rokotusohjelmaa voidaan käyttää vain aikuisilla, jotka tarvitsevat nopean suojan (esim. kaukomaille matkustavat). Ensimmäinen annos annetaan ennalta sovittuna päivänä. Loput 2 annosta annetaan 7 ja 21 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Neljättä annosta suositellaan 12 kuukauden kuluttua.

1. annos:

sovittuna päivänä

2. annos:

7 päivää myöhemmin

3. annos:

21 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta

4. annos:

12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta

 

 

Jos tarvitaan lisäannoksia tai tehosterokotus, lääkäri kertoo siitä.

Kuten kohdassa 2 on esitetty, heikko vaste rokotteelle on tavallisempi vanhuksilla, miehillä (ei niinkään naisilla), tupakoitsijoilla, lihavilla, pitkäaikaisesta sairaudesta kärsivillä tai tiettyä lääkitystä saavilla. Heikko vaste voi näillä potilailla tarkoittaa, että suoja hepatiitti B:tä vastaan jää saavuttamatta. Lääkäri saattaa pyytää sinua verikokeisiin täydellisen rokotussarjan saatuasi. Tällä toimenpiteellä selvitetään onko saavutettu suojataso riittävä. Lääkärisi neuvoo mahdollisten lisäannosten tarpeesta.

Jos sinulta jää sovittu rokotuskerta väliin, sovi lääkärin kanssa uudesta käynnistä.

Huolehdi siitä, että saat koko kolmen pistoksen rokotussarjan. Muutoin rokotussuoja voi jäädä vaillinaiseksi.

Lääkäri antaa Twinrix Adult -rokotuksen pistoksena olkavarsilihakseen.

Rokotetta ei pidä antaa (syvälle) ihoon tai pakaralihakseen, sillä vaste voi olla huonompi.

Rokotetta ei saa koskaan antaa laskimoon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän rokotteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin rokote voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

Hyvin yleiset (kerran tai useammin kuin kerran 10 rokotuksen jälkeen)

Päänsärky

Injektiokohdan kipu ja punoitus

Väsymys

Yleiset (harvemmin kuin kerran 10 rokotuksen jälkeen)

Ripuli, pahoinvointi

Injektiokohdan turvotus, mustelmat tai kutina

Huonovointisuus

Melko harvinaiset (harvemmin kuin kerran 100 rokotuksen jälkeen)

Huimaus

Oksentelu, vatsakipu

Lihassärky

Ylähengitystieinfektio

Kuume 37,5 ºC tai enemmän

Harvinaiset (harvemmin kuin kerran 1000 rokotuksen jälkeen)

Suurentuneita imusolmukkeita niskassa, kainalokuopassa tai nivuksissa (lymfadenopatia)

Iho ei reagoi kipuun tai kosketukseen (hypoestesia)

Pistely ja kihelmöinti (parestesia)

Ihottuma, kutina

Nivelkipu

Ruokahaluttomuus

Matala verenpaine

Flunssankaltaiset oireet, kuten korkea kuume, kurkkukipu, vuotava nenä, yskä ja vilunväristykset

Hyvin harvinaiset (harvemmin kuin kerran 10000 rokotuksen jälkeen)

Kliinisissä tutkimuksissa tai rokotteen rutiinikäytössä tai monovalenttisten hepatiitti A- ja B- rokotteiden käytössä on hyvin harvoin raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Trombosyyttien (verihiutaleiden) määrän väheneminen, mikä lisää verenvuotojen tai mustelmien riskiä (trombosytopenia)

Ihon läpi näkyvät violetit tai punaisenruskeat täplät (trombosytopeeninen purpura)

Aivojen turvotus tai infektio (enkefaliitti)

Aivojen degeneratiivinen sairaus (enkefalopatia)

Hermotulehdus (neuriitti)

Käsien ja jalkojen puutuminen tai heikkous (neuropatia), paralyysi

Kouristuskohtaukset

Kasvojen, suun tai kurkun turpoaminen (angioneuroottinen edeema)

Violetit tai punavioletit kuhmut iholla (lichen planus), vakavat ihottumat (erythema multiforme), nokkosihottuma

Nivelten turvotus, lihasheikkous

Aivokalvontulehdus, mikä voi johtaa vakavaan päänsärkyyn, niskajäykkyyteen ja valoherkkyyteen (meningiitti)

Eräiden verisuonten tulehdus (vaskuliitti)

Vakavat allergiset reaktiot (anafylaksia, anafylaktoidiset reaktiot, seerumitaudin kaltainen tila). Allergisen reaktion merkkejä voivat olla ihottumat, jotka voivat olla kutisevia tai rakkulaisia, silmien ja kasvojen turvotus, hengitys- tai nielemisvaikeudet, verenpaineen äkillinen lasku ja tajuttomuus. Reaktiot saattavat ilmetä ennen vastaanotolta poistumista. Niihin on joka tapauksessa saatava välittömästi hoitoa.

Maksan toimintakokeiden epänormaalit arvot

MS-tauti, selkäytimen turvotus (myeliitti)

Riippuva silmäluomi ja toispuoleinen kasvojen lihasvelttous (kasvohalvaus)

Tilapäinen hermotulehdus, johon liittyy raajojen kipua, heikkoutta ja paralyysiä. Oireet esiintyvät usein myös rinnassa ja kasvoissa (Guillain−Barrén oireyhtymä).

Silmähermosairaus (optikusneuriitti)

Injektiokohdan välitön kipu, pistely ja polttava tunne.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta*. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Twinrix Adultin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei saa jäätyä. Jäätyminen tuhoaa rokotteen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin, eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Twinrix Adult sisältää

-

Vaikuttavat aineet ovat:

 

 

Hepatiitti A -virus (inaktivoitu)1,2

720 ELISA-yksikköä

 

Hepatiitti B -pinta-antigeeni3,4

20 mikrogrammaa

 

1Tuotettu ihmisen diploidi (MRC-5) soluissa

 

 

2Adsorboitu alumiinihydroksidiin (hydratoituun)

0,05 milligrammaa Al3+

 

3Tuotettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae)

 

 

rekombinantti DNA teknologian avulla

 

 

4Adsorboitu alumiinifosfaattiin

0,4 milligrammaa Al3+

-Twinrix Adultin muut aineet ovat: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Twinrix Adultin kuvaus ja pakkauskoko

Injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa.

Twinrix Adult on valkoinen, hieman maitomainen neste lasisessa esitäytetyssä ruiskussa (1 ml).

Twinrix Adult on saatavana 1, 10 ja 25 annoksen pakkauksissa neuloilla tai ilman neuloja.

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Tel. +370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Тел. + 359 2 953 10 34

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

Tel.: + 36-1-2255300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 49 (0)89 360448701

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: +372 667 6900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (22) 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

Smith Kline & French Portuguesa - Produtos

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

Farmacêuticos, Lda.

diam@gsk.com

Tel: + 351 21 412 95 00

 

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 04 59 21 81 11

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: +44 (0)800 221 441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Varastoitaessa voi muodostua hienojakoinen valkoinen sedimentti ja kirkas, väritön pintakerros.

Rokote on saatettava käyttökuntoon ennen antoa. Käyttökuntoon saatettu rokote on ulkonäöltään tasainen, samea ja valkoinen.

Rokotteen käyttökuntoon saattaminen, jottamuodostuu tasainen, samea, valkoinen suspensio.

Rokote saatetaan käyttökuntoon vaiheittain noudattamalla seuraavia ohjeita. 1.Pidä ruisku pystyasennossa käsi suljettuna.

2.Ravista ruiskua kääntämällä se useita kertoja ylösalaisin ja takaisin oikein päin. 3.Toista tätä liikettä voimakkaasti vähintään 15 sekunnin ajan.

4.Tarkista rokote uudestaan:

a)Rokote on valmis käytettäväksi, jos suspensio on tasainen, samea ja valkoinen – rokote ei ole kirkas.

b)Jos rokote ei vielä ole tasainen, samea, valkoinen suspensio – käännä ylösalaisin ja takaisin oikein päin vielä vähintään 15 sekunnin ajan – tarkista uudelleen.

Ennen rokottamista rokote tarkastetaan silmämääräisesti vierashiukkasten ja/tai fysikaalisten muutosten varalta. Jos jompaakumpaa havaitaan, rokotetta ei tule antaa.

Käyttämätön lääkevalmiste ja jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä