Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Twinrix Paediatric (hepatitis-A virus(inactivated) / hepatitis-B...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BC20

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiTwinrix Paediatric
ATC-koodiJ07BC20
Lääkeainehepatitis-A virus(inactivated) / hepatitis-B surface antigen
ValmistajaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

1 INJEKTIOPULLO

3 INJEKTIOPULLOA

10 INJEKTIOPULLOA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Twinrix Paediatric injektioneste, suspensio

Hepatiitti A- (inaktivoitu) ja hepatiitti B (rDNA) (HAB) -rokote (adsorboitu)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml):

 

Hepatiitti A -virus (inaktivoitu)1,2

360 ELISA-yksikköä

Hepatiitti B -pinta-antigeeni3,4

10 mikrogrammaa

1 Tuotettu ihmisen diploidi (MRC-5) soluissa

 

Adsorboitu alumiinihydroksidiin (hydratoituun)

0,025 milligrammaa Al3+

Tuotettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae)

 

rekombinantti DNA teknologian avulla

0,2 milligrammaa Al3+

Adsorboitu alumiinifosfaattiin

3.LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 injektiopullo

1 annos (0,5 ml)

3 injektiopulloa

3 x 1 annosta (0,5 ml)

10 injektiopulloa

10 x 1 annosta (0,5 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Ravistettava ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitetään paikallisten ohjeiden mukaisesti

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/029/003 – 1 injektiopullo

EU/1/97/029/004 – 3 injektiopulloa

EU/1/97/029/005 – 10 injektiopulloa

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

LOT:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

1 ESITÄYTETTY RUISKU ILMAN NEULAA

10 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA ILMAN NEULAA

50 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA ILMAN NEULAA

1 ESITÄYTETTY RUISKU NEULALLA

10 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA 10 NEULALLA

1 ESITÄYTETTY RUISKU 2 NEULALLA

10 ESITÄYTETTYÄ RUISKUA 20 NEULALLA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Twinrix Paediatric, injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa Hepatiitti A- (inaktivoitu) ja hepatiitti B (rDNA) (HAB) -rokote (adsorboitu)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml):

 

Hepatiitti A -virus (inaktivoitu)1,2

360 ELISA-yksikköä

Hepatiitti B -pinta-antigeeni3,4

10 mikrogrammaa

1 Tuotettu ihmisen diploidi (MRC-5) soluissa

 

Adsorboitu alumiinihydroksidiin (hydratoituun)

0,025 milligrammaa Al3+

Tuotettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae)

 

rekombinantti DNA teknologian avulla

0,2 milligrammaa Al3+

Adsorboitu alumiinifosfaattiin

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

1 esitäytetty ruisku

1 annos (0,5 ml)

10 esitäytettyä ruiskua

10 x 1 annosta (0,5 ml)

50 esitäytettyä ruiskua

50 x 1 annosta (0,5 ml)

1 esitäytetty ruisku + 1 neula

1 annos (0,5 ml)

10 esitäytettyä ruiskua + 10 neulaa

10 x 1 annosta (0,5 ml)

1 esitäytetty ruisku + 2 neulaa

1 annos (0,5 ml)

10 esitäytettyä ruiskua + 20 neulaa

10 x 1 annosta (0,5 ml)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Ravistettava ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitetään paikallisten ohjeiden mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/029/001 – 1 annoksen pakkaus ilman neulaa

EU/1/97/029/002 – 10 annoksen pakkaus ilman neulaa

EU/1/97/029/008 – 50 annoksen pakkaus ilman neulaa

EU/1/97/029/006 – 1 annoksen pakkaus + 1 neula

EU/1/97/029/007 – 10 annoksen pakkaus + 10 neulaa EU/1/97/029/009 – 1 annoksen pakkaus + 2 neulaa EU/1/97/029/010 – 10 annoksen pakkaus + 20 neulaa

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

LOT:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Twinrix Paediatric, injektioneste, suspensio HAB -rokote

i.m.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos (0,5 ml)

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä