Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultibro Breezhaler (indacaterol / glycopyrronium bromide) – Myyntipäällysmerkinnät - R03AL04

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiUltibro Breezhaler
ATC-koodiR03AL04
Lääkeaineindacaterol / glycopyrronium bromide
ValmistajaNovartis Europharm Ltd

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

YKSIKKÖPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ultibro Breezhaler 85 mikrogrammaa/43 mikrogrammaa, inhalaatiojauhe, kapseli, kova indakateroli/glykopyrronium

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli sisältää 110 mikrogrammaa indakaterolia ja 50 mikrogrammaa glykopyrroniumia. Yhden inhalaation sisältämä indakaterolin määrä on 85 mikrogrammaa (joka vastaa 110 mikrogrammaa indakaterolimaleaattia) ja glykopyrroniumin määrä on 43 mikrogrammaa (joka vastaa

54 mikrogrammaa glykopyrroniumbromidia).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: laktoosia ja magnesiumstearaattia.

Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Inhalaatiojauhe, kova kapseli

6 x 1 kapselia + 1 inhalaattori

10 x 1 kapselia + 1 inhalaattori

12 x 1 kapselia + 1 inhalaattori

30 x 1 kapselia + 1 inhalaattori

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Käytetään vain pakkauksessa olevan inhalaattorin kanssa. Älä niele kapseleita.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Inhalaatioon

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Inhalaattori on hävitettävä 30 päivän käytön jälkeen.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 ºC.

Säilytä kapselit alkuperäisessä repäisypakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Ota pakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/862/001

6 kapselia + 1 inhalaattori

 

 

 

EU/1/13/862/007

 

10 kapselia + 1 inhalaattori

 

 

EU/1/13/862/002

 

12 kapselia + 1 inhalaattori

 

 

EU/1/13/862/003

 

30 kapselia + 1 inhalaattori

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

 

 

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ultibro Breezhaler

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT MONIPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (JOSSA MYÖS BLUE BOX -TIEDOT)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ultibro Breezhaler 85 mikrogrammaa/43 mikrogrammaa, inhalaatiojauhe, kapseli, kova indakateroli/glykopyrronium

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli sisältää 110 mikrogrammaa indakaterolia ja 50 mikrogrammaa glykopyrroniumia. Yhden inhalaation sisältämä indakaterolin määrä on 85 mikrogrammaa (joka vastaa 110 mikrogrammaa indakaterolimaleaattia) ja glykopyrroniumin määrä on 43 mikrogrammaa (joka vastaa

54 mikrogrammaa glykopyrroniumbromidia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: laktoosia ja magnesiumstearaattia.

Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Inhalaatiojauhe, kova kapseli

Monipakkaus, jossa 90 (kolme 30 x 1 kapselin pakkausta) kapselia + 3 inhalaattoria. Monipakkaus, jossa 96 (neljä 24 x 1 kapselin pakkausta) kapselia + 4 inhalaattoria. Monipakkaus, jossa 150 (viisitoista 10 x 1 kapselin pakkausta) kapselia + 15 inhalaattoria.

Monipakkaus, jossa 150 (kaksikymmentäviisi 6 x 1 kapselin pakkausta) kapselia + 25 inhalaattoria.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Käytetään vain pakkauksessa olevan inhalaattorin kanssa. Älä niele kapseleita.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Inhalaatioon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Inhalaattori on hävitettävä 30 päivän käytön jälkeen.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 ºC.

Säilytä kapselit alkuperäisessä repäisypakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Ota pakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/862/004

Monipakkaus, jossa 3 pakkausta (30 kapselia + 1 inhalaattori)

 

 

 

EU/1/13/862/005

 

Monipakkaus, jossa 4 pakkausta (24 kapselia + 1 inhalaattori)

 

 

 

EU/1/13/862/008

 

Monipakkaus, jossa 15 pakkausta (10 kapselia + 1 inhalaattori)

 

 

EU/1/13/862/006

 

Monipakkaus, jossa 25 pakkausta (6 kapselia + 1 inhalaattori)

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ultibro Breezhaler

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT MONIPAKKAUKSEN VÄLIPAKKAUS (ILMAN BLUE BOX -TIETOJA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ultibro Breezhaler 85 mikrogrammaa/43 mikrogrammaa, inhalaatiojauhe, kapseli, kova indakateroli/glykopyrronium

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli sisältää 110 mikrogrammaa indakaterolia ja 50 mikrogrammaa glykopyrroniumia. Yhden inhalaation sisältämä indakaterolin määrä on 85 mikrogrammaa (joka vastaa 110 mikrogrammaa indakaterolimaleaattia) ja glykopyrroniumin määrä on 43 mikrogrammaa (joka vastaa

54 mikrogrammaa glykopyrroniumbromidia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: laktoosia ja magnesiumstearaattia.

Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Inhalaatiojauhe, kova kapseli

30 x 1 kapselia + 1 inhalaattori. Osa monipakkausta. Ei myydä erikseen. 24 x 1 kapselia + 1 inhalaattori. Osa monipakkausta. Ei myydä erikseen. 10 x 1 kapselia + 1 inhalaattori. Osa monipakkausta. Ei myydä erikseen. 6 x 1 kapselia + 1 inhalaattori. Osa monipakkausta. Ei myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Käytetään vain pakkauksessa olevan inhalaattorin kanssa. Älä niele kapseleita.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Inhalaatioon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Inhalaattori on hävitettävä 30 päivän käytön jälkeen.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 ºC.

Säilytä kapselit alkuperäisessä repäisypakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Ota pakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/862/004

Monipakkaus, jossa 3 pakkausta (30 kapselia + 1 inhalaattori)

 

 

 

EU/1/13/862/005

 

Monipakkaus, jossa 4 pakkausta (24 kapselia + 1 inhalaattori)

 

 

 

EU/1/13/862/008

 

Monipakkaus, jossa 15 pakkausta (10 kapselia +1 inhalaattori)

 

 

EU/1/13/862/006

 

Monipakkaus, jossa 25 pakkausta (6 kapselia + 1 inhalaattori)

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ultibro Breezhaler

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

YKSIKKÖPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUKSEN JA MONIPAKKAUKSENVÄLIPAKKAUKSEN SISÄKANNET

1.MUUTA

Älä paina kapselia folion läpi.

(1) Irrota reikäviivaa pitkin, (2) irrota sitten takaosan suojus (3) ja poista kapseli. Älä niele kapseleita.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ultibro Breezhaler 85 mikrog/43 mikrog inhalaatiojauhe indakateroli/glykopyrronium

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Vain inhalaatioon

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä