Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultratard (insulin human) – Myyntipäällysmerkinnät - A10AE01

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiUltratard
ATC-koodiA10AE01
Lääkeaineinsulin human
ValmistajaNovo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT:

{ULKOPAKKAUS}

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

 

 

Ultratard 40 IU/ml

 

 

 

Injektioneste, suspensio injektiopullossa

 

 

 

Ihmisinsuliini, rDNA

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

 

1 ml suspensiota sisältää 40 IU (1,4 mg) ihmisinsuliinia (rDNA)

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

enää

 

sinkkikloridia, natriumkloridia, metyyliparahydroksibentsoaattia, natriumasetaattia,

natriumhydroksidia, suolahappoa ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

Yksi 10 ml:n injektiopullo

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Lääkevalmisteella

 

 

 

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ihon alle

 

 

 

Sekoita suspensio ohjeiden mukaisesti

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

Ei lasten ulottuville

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

Käyt. viim.

 

 

 

Käytössä oleva valmiste: käytä 6 viikon kuluessa

 

 

 

 

 

 

 

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä 2°C - 8°C (jääkaapissa)

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDENmyyntilupaaTAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

12.MYYNTILUVAN NUMEROTenää

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä

 

ei

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT:

{ULKOPAKKAUS}

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

 

 

Ultratard 40 IU/ml

 

 

 

Injektioneste, suspensio injektiopullossa

 

 

 

Ihmisinsuliini, rDNA

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

 

1 ml suspensiota sisältää 40 IU (1,4 mg) ihmisinsuliinia (rDNA)

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

enää

 

sinkkikloridia, natriumkloridia, metyyliparahydroksibentsoaattia, natriumasetaattia,

natriumhydroksidia, suolahappoa ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

Viisi 10 ml:n injektiopulloa

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Lääkevalmisteella

 

 

 

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ihon alle

 

 

 

Sekoita suspensio ohjeiden mukaisesti

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

Ei lasten ulottuville

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

Käyt. viim.

 

 

 

Käytössä oleva valmiste: käytä 6 viikon kuluessa

 

 

 

 

 

 

 

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä 2°C - 8°C (jääkaapissa)

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDENmyyntilupaaTAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

12.MYYNTILUVAN NUMEROTenää

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä

 

ei

 

 

Lääkevalmisteella

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

{NIMILIPPU}

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTImyyntilupaa(ANTOREITIT)

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4.ERÄNUMEROenää

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

 

 

Lääkevalmisteella

ei

10 ml

 

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT:

{ULKOPAKKAUS}

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ultratard 100 IU/ml

Injektioneste, suspensio injektiopullossa

Ihmisinsuliini, rDNA

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

1 ml suspensiota sisältää 100 IU (3,5 mg) ihmisinsuliinia (rDNA)

myyntilupaa

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

sinkkikloridia, natriumkloridia, metyyliparahydroksibentsoaattia,enäänatriumasetaattia, natriumhydroksidia, suolahappoa ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Yksi 10 ml:n injektiopullo

ei

 

 

 

 

5.

Lääkevalmisteella

 

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ihon alle

 

Sekoita suspensio ohjeiden mukaisesti

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

ULOTTUVILTA

 

Ei lasten ulottuville

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

Käyt. viim.

Käytössä oleva valmiste: käytä 6 viikon kuluessa

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä 2°C - 8°C (jääkaapissa)

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDENmyyntilupaaTAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

12.MYYNTILUVAN NUMEROTenää

13.VALMISTAJAN ERÄNUMEROErä

 

 

ei

Lääkevalmisteella

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT:

{ULKOPAKKAUS}

myyntilupaa

 

 

 

 

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

Ultratard 100 IU/ml

 

Injektioneste, suspensio injektiopullossa

 

Ihmisinsuliini, rDNA

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

1 ml suspensiota sisältää 100 IU (3,5 mg) ihmisinsuliinia (rDNA)

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

enää

 

sinkkikloridia, natriumkloridia, metyyliparahydroksibentsoaattia, natriumasetaattia, natriumhydroksidia, suolahappoa ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

Viisi 10 ml:n injektiopulloa

ei

 

 

 

 

5.

Lääkevalmisteella

 

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ihon alle

 

Sekoita suspensio ohjeiden mukaisesti

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

ULOTTUVILTA

 

Ei lasten ulottuville

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

Käyt. viim.

 

Käytössä oleva valmiste: käytä 6 viikon kuluessa

 

 

 

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä 2°C - 8°C (jääkaapissa)

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDENmyyntilupaaTAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

12.MYYNTILUVAN NUMEROTenää

13.VALMISTAJAN ERÄNUMEROErä

 

 

ei

Lääkevalmisteella

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

{NIMILIPPU}

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTImyyntilupaa(ANTOREITIT)

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4.ERÄNUMEROenää

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

 

 

Lääkevalmisteella

ei

10 ml

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä