Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – Myyntipäällysmerkinnät - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiUnituxin
ATC-koodiL01XC
Lääkeainedinutuximab
ValmistajaUnited Therapeutics Europe Ltd

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Unituxin 3,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten dinutuksimabi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml konsentraattia sisältää 3,5 mg dinutuksimabia.

Yksi injektiopullo sisältää 17,5 mg dinutuksimabia 5 ml:ssa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

 

Histidiini

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

Polysorbaatti 20

 

 

 

 

 

 

Natriumkloridi

 

 

 

 

 

 

Vesi injektioita varten

 

 

 

 

 

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

 

ole

 

 

 

 

 

 

 

 

1 injektiopullo

 

ei

 

 

 

 

17,5 mg/5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Laskimoon.

 

 

 

 

 

 

Lue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä.

Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

United Therapeutics Europe, Ltd.

Unither House

Curfew Bell Road

Chertsey, Surrey KT16 9FG

Yhdistynyt kuningaskunta

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1022/001

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

 

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

ole

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

Vapautettu pistekirjoituksesta

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

enää

myyntilupaa

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Unituxin 3,5 mg/ml steriili konsentraatti dinutuksimabi

Laskimoon laimentamisen jälkeen

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

 

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI

 

 

 

 

 

 

enää

17,5 mg/5 ml

 

 

ole

 

 

 

 

6.

MUUTA

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

myyntilupaaYKSIKKÖINÄ

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä