Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Myyntipäällysmerkinnät - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiValtropin
ATC-koodiH01AC01
Lääkeainesomatropin
ValmistajaBioPartners GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

RASIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Valtropin 5 mg/1,5 ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten somatropiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta sisältää 5 mg (15 IU) somatropiinia (3,33 mg/ml somatropiinia, kun injektiokuiva-aine on saatettu käyttövalmiiksi 1,5 ml:lla liuotinta).

3. LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

myyntilupaa

Injektiokuiva-aine: Glysiini, mannitoli, natriumdivetyfosfaatti, dinatriumfosfaatti.

pH:n säätäminen: Natriumhydroksidi ja kloorivetyhappo.

 

Liuotin: Metakresoli (ks. lisätietoja pakkausselosteesta) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

 

 

ei

 

 

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

 

 

ja käytöstä.

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

ULOTTUVILTALääkevalmisteella

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Mukana toimitetulla liuottimella käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen: Voidaan säilyttää jääkaapissa 21 vuorokautta.

Injektionesteisiin käytettävällä vedellä käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen: Käytettävä välittömästi.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

BioPartners GmbH, Kaiserpassage 11, D-72764 Reutlingen, Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/335/001

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

ei

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOTLääkevalmisteellaPISTEKIRJOITUKSELLA

Valtropin 5 mg/1,5 ml

enää

myyntilupaa

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOKUIVA-AINETTA SISÄLTÄVÄ INJEKTIOPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Valtropin 5 mg/1,5 ml injektiokuiva-aine, liuosta varten somatropiini

Ihon alle

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

myyntilupaa

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

Lot

 

enää

 

 

 

 

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA

ei TAI YKSIKKÖINÄ

6. MUUTA

Lääkevalmisteella

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LIUOTINTA SISÄLTÄVÄ ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Valtropin-valmisteen liuotin

Ihon alle

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

myyntilupaa

 

EXP

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENAei enääTAI YKSIKKÖINÄ

6. MUUTALääkevalmisteella

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä