Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Myyntipäällysmerkinnät - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiVfend
ATC-koodiJ02AC03
Lääkeainevoriconazole
ValmistajaPfizer Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus 50 mg kalvopäällysteiset tabletit – 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tablettia

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VFEND 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vorikonatsoli

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 50 mg vorikonatsolia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Katso pakkausselosteesta lisätietoja.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

2 kalvopäällysteistä tablettia

10 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

Turvasuljettu pakkaus

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/212/001 2 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/002 10 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/003 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/004 20 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/005 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/006 30 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/007 50 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/008 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/009 100 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

VFEND 50 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainolevy 50 mg kalvopäällysteiset tabletit (kaikki pakkauskoot)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VFEND 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vorikonatsoli

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (logona)

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Tablettipurkin kotelo ja etiketti 50 mg kalvopäällysteiset tabletit – 2, 30, 100 tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VFEND 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vorikonatsoli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 50 mg vorikonatsolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Katso pakkausselosteesta lisätietoja.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

2 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/212/010 2 kalvopäällysteistä tablettia EU/1/02/212/011 30 kalvopäällysteistä tablettia EU/1/02/212/012 100 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

VFEND 50 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus 200 mg kalvopäällysteiset tabletit – 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VFEND 200 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vorikonatsoli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 200 mg vorikonatsolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Katso pakkausselosteesta lisätietoja.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

2 kalvopäällysteistä tablettia

10 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

Turvasuljettu pakkaus

Älä käytä, jos pakkaus on avattu.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/212/013 2 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/014 10 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/015 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/016 20 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/017 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/018 30 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/019 50 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/020 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/021 100 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

VFEND 200 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainolevy 200 mg kalvopäällysteiset tabletit (kaikki pakkauskoot)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VFEND 200 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vorikonatsoli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd (logona)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Tablettipurkin kotelo ja etiketti 200 mg kalvopäällysteiset tabletit – 2, 30, 100 tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VFEND 200 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vorikonatsoli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 200 mg vorikonatsolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Katso pakkausselosteesta lisätietoja.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

2 tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/212/022 2 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/023 30 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/02/212/024 100 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

VFEND 200 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Ulkopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VFEND 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Vorikonatsoli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen injektiopullo sisältää 200 mg vorikonatsolia.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen 1 ml sisältää 10 mg vorikonatsolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaine: sulfobutyylieetteribeetasiklodekstriininatrium. Katso pakkausselosteesta lisätietoja.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiokuiva-aine, liuosta varten 1 injektiopullo

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Saata käyttövalmiiksi ja laimenna ennen käyttöä.

Vain laskimoon.

Ei bolusinjektiona.

Kertakäyttöinen injektiopullo

Infuusionopeus enintään 3 mg/kg tunnissa.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Käyttövalmis liuos säilyy 24 tuntia 2 C–8 C:ssa.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/212/025

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Ulkopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VFEND 200 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Vorikonatsoli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi injektiopullo sisältää 200 mg vorikonatsolia.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen 1 ml sisältää 10 mg vorikonatsolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaine: sulfobutyylieetteribeetasiklodekstriininatrium ja natrium. Katso pakkausselosteesta lisätietoja.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Pakkauksen sisältö:

1 injektiopullo VFEND-infuusiokuiva-ainetta (kerta-antoon) 1 kääre

1 injektiopullon liitin

1 ruisku

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Saata käyttövalmiiksi ja laimenna ennen käyttöä.

Vain laskimoon.

Ei bolusinjektiona.

Ei saa käyttää yhdessä muiden valmisteiden kanssa.

Infuusionopeus enintään 3 mg/kg tunnissa.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Käyttövalmis liuos säilyy 24 tuntia 2 C–8 C:ssa.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/212/027

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

Käyttöohjeet – katso kuvalliset ohjeet.

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

Injektiopullon etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

VFEND 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Vorikonatsoli

Laskimoon

2.ANTOTAPA

Saata käyttövalmiiksi ja laimenna ennen käyttöä – katso pakkausseloste.

Infuusionopeus enintään 3 mg/kg tunnissa.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

200 mg (10 mg/ml)

6.MUUTA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

Ulkokääreen etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

VFEND 200 mg liuotin infuusiokuiva-ainetta varten

Natriumkloridi 0,9 % injektionesteisiin käytettävässä vedessä

Laskimoon

2. ANTOTAPA

Ei bolusinjektiona.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

50 mg

6. MUUTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Ulkopakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VFEND 40 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten

Vorikonatsoli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml käyttövalmista suspensiota sisältää 40 mg vorikonatsolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös sakkaroosia. Katso pakkausselosteesta lisätietoja.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jauhe oraalisuspensiota varten 1 pullo à 45 g

Mittamuki (merkkiviiva 23 ml:n kohdalla), 5 ml:n mittaruisku suun kautta antoa varten ja paikoilleen painettava välikappale.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ota suun kautta käyttöönvalmistuksen jälkeen.

Ravista pulloa noin 10 sekunnin ajan ennen käyttöä.

Mittaa oikea annos pakkauksessa olevalla mittaruiskulla.

Käyttöönvalmistusohjeet:

Taputtele pulloa varmistaaksesi, että jauhe on irtonaista.

Lisää 46 ml vettä ja ravista voimakkaasti noin 1 minuutin ajan.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Hävitä mahdollisesti käyttämättä jäänyt suspensio 14 päivän kuluttua käyttöönvalmistuksesta.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Jauhe: Säilytä jääkaapissa ennen käyttöönvalmistusta.

Käyttövalmis oraalisuspensio: Säilytä alle 30 C.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/212/026

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

VFEND 40 mg/ml

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Pullo

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VFEND 40 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten

Vorikonatsoli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml käyttövalmista suspensiota sisältää 40 mg vorikonatsolia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös sakkaroosia. Katso pakkausselosteesta lisätietoja.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jauhe oraalisuspensiota varten 45 g

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ota suun kautta käyttöönvalmistuksen jälkeen.

Ravista pulloa noin 10 sekunnin ajan ennen käyttöä.

Mittaa oikea annos pakkauksessa olevalla mittaruiskulla.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Hävitä mahdollisesti käyttämättä jäänyt suspensio 14 päivän kuluttua käyttöönvalmistuksesta. Käyttövalmiin suspension viimeinen käyttöpäivämäärä:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Jauhe: Säilytä jääkaapissa ennen käyttöönvalmistusta.

Käyttövalmis oraalisuspensio: Säilytä alle 30 C.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/212/026

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

<Vapautettu pistekirjoituksesta>

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä