Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Victrelis (boceprevir) – Myyntipäällysmerkinnät - J05AE

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiVictrelis
ATC-koodiJ05AE
Lääkeaineboceprevir
ValmistajaMerck Sharp

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Ulkokotelo, jossa blue box

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Victrelis 200 mg kovat kapselit bosepreviiri

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää 200 mg bosepreviiria.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosia.

Katso lisätiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kerrannaispakkaus: 336 (4 pakkausta á 84) kovaa kapselia 84 kovaa kapselia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta

Älä paina kapselia repäisyliuskan läpi. Ota aterian yhteydessä.

Ota 3 kertaa vuorokaudessa; aamulla, iltapäivällä ja illalla.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytys apteekissa

Säilytä jääkaapissa.

Säilytys potilaan käytössä

Säilytä jääkaapissa enintään viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.

TAI

Säilytä huoneenlämmössä alle 30 °C:ssa enintään 3 kuukautta ja enintään viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.

Säilytä alkuperäisessä repäisyliuskassa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Iso-Britannia

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/11/704/001

 

 

 

336 kovaa kapselia

 

EU/1/11/704/002

84 kovaa kapselia

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

Erä

 

 

 

 

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Victrelis

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Sisempi kotelo - ei sisällä blue boxia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Victrelis 200 mg kovat kapselit bosepreviiri

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kova kapseli sisältää 200 mg bosepreviiria.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosia.

Katso lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

84 kovaa kapselia. Osa kerrannaispakkausta, ei myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Älä paina kapselia repäisyliuskan läpi. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa enintään viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.

TAI

Säilytä huoneenlämmössä alle 30 °C:ssa enintään 3 kuukautta ja enintään viimeiseen

käyttöpäivämäärään asti.

Säilytä alkuperäisessä repäisyliuskassa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/704/001

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Victrelis

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ei oleellinen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ei oleellinen.

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

REPÄISYLIUSKA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Victrelis 200 mg kovat kapselit bosepreviiri

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Merck Sharp & Dohme Ltd

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Avaa tästä

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä