Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vipdomet (alogliptin benzoate / metformin hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BD13

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiVipdomet
ATC-koodiA10BD13
Lääkeainealogliptin benzoate / metformin hydrochloride
ValmistajaTakeda Pharma A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO (MUKANA BLUE BOX) (EI KOSKE KERRANNAISPAKKAUKSIA)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, kalvopäällysteiset tabletit

alogliptiini/metformiinihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 12,5 mg alogliptiiniä (bentsoaattina) ja 850 mg metformiinihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

98 kalvopäällysteistä tablettia

112 kalvopäällysteistä tablettia

120 kalvopäällysteistä tablettia

180 kalvopäällysteistä tablettia

196 kalvopäällysteistä tablettia

200 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/843/001 10 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/002 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/003 20 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/004 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/005 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/006 60 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/007 98 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/008 112 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/009 120 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/010 180 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/011 196 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/012 200 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vipdomet 12,5 mg/850 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

VÄLIKOTELO (EI BLUE BOXIA)

VAIN KERRANNAISPAKKAUKSET (2 X 98 TABLETTIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, kalvopäällysteiset tabletit

alogliptiini/metformiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 12,5 mg alogliptiiniä (bentsoaattina) ja 850 mg metformiinihydrokloridia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

98 kalvopäällysteistä tablettia

Osa kerrannaispakkausta, joka koostuu 2 pakkauksesta, joista kumpikin sisältää 98 kalvopäällysteistä tablettia

Yksittäisiä koteloita ei myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/843/025 2x98 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vipdomet 12,5 mg/850 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULOMPI ETIKETTI (MUKANA BLUE BOX)

VAIN KERRANNAISPAKKAUKSET (2 X 98 TABLETTIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, kalvopäällysteiset tabletit

alogliptiini/metformiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 12,5 mg alogliptiiniä (bentsoaattina) ja 850 mg metformiinihydrokloridia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kerrannaispakkaus, joka koostuu 2 pakkauksesta, joista kumpikin sisältää 98 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/843/025 196 (2x98) kalvopäällysteistä tablettia (kerrannaispakkaus)

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vipdomet 12,5 mg/850 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipdomet 12,5 mg/850 mg -tabletit

alogliptiini/metformiinihydrokloridi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO (MUKANA BLUE BOX) (EI KOSKE KERRANNAISPAKKAUKSIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg, kalvopäällysteiset tabletit

alogliptiini/metformiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 12,5 mg alogliptiiniä (bentsoaattina) ja 1000 mg metformiinihydrokloridia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

98 kalvopäällysteistä tablettia

112 kalvopäällysteistä tablettia

120 kalvopäällysteistä tablettia

180 kalvopäällysteistä tablettia

196 kalvopäällysteistä tablettia

200 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/843/013 10 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/014 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/015 20 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/016 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/017 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/018 60 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/019 98 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/020 112 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/021 120 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/022 180 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/023 196 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/843/024 200 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

VÄLIKOTELO (EI BLUE BOXIA)

VAIN KERRANNAISPAKKAUKSET (2 X 98 TABLETTIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg, kalvopäällysteiset tabletit

alogliptiini/metformiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 12,5 mg alogliptiiniä (bentsoaattina) ja 1000 mg metformiinihydrokloridia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

98 kalvopäällysteistä tablettia

Osa kerrannaispakkausta, joka koostuu 2 pakkauksesta, joista kumpikin sisältää 98 kalvopäällysteistä tablettia

Yksittäisiä koteloita ei myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/843/026 2x98 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULOMPI ETIKETTI (MUKANA BLUE BOX)

VAIN KERRANNAISPAKKAUKSET (2 X 98 TABLETTIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg, kalvopäällysteiset tabletit

alogliptiini/metformiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 12,5 mg alogliptiiniä (bentsoaattina) ja 1000 mg metformiinihydrokloridia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kerrannaispakkaus, joka koostuu 2 pakkauksesta, joista kumpikin sisältää 98 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/843/026 196 (2x98) kalvopäällysteistä tablettia (kerrannaispakkaus)

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg -tabletit

alogliptiini/metformiinihydrokloridi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä