Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vipidia (alogliptin) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BH04

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiVipidia
ATC-koodiA10BH04
Lääkeainealogliptin
ValmistajaTakeda Pharma A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipidia 6,25 mg, kalvopäällysteiset tabletit

alogliptiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 6,25 mg alogliptiiniä (bentsoaattina)

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

98 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/844/001 10 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/002 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/003 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/004 30 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/005 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/006 60 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/007 90 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/008 98 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/009 100 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/028 84 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vipidia 6,25 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipidia 6,25 mg -tabletit

alogliptiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipidia 12,5 mg, kalvopäällysteiset tabletit

alogliptiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 12,5 mg alogliptiiniä (bentsoaattina)

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

98 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/844/010 10 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/011 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/012 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/013 30 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/014 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/015 60 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/016 90 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/017 98 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/018 100 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/029 84 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vipidia 12,5 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipidia 12,5 mg -tabletit

alogliptiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipidia 25 mg:n kalvopäällysteiset tabletit

alogliptiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 25 mg alogliptiiniä (bentsoaattina)

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

98 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/844/019 10 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/020 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/021 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/022 30 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/023 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/024 60 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/025 90 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/026 98 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/027 100 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/13/844/030 84 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vipidia 25 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vipidia 25 mg -tabletit

alogliptiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä