Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Myyntipäällysmerkinnät - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiVizarsin
ATC-koodiG04BE03
Lääkeainesildenafil
ValmistajaKrka, d.d., Novo mesto

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KARTONKIKOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 25 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sildenafiilisitraattia määrän, joka vastaa 25 mg:aa sildenafiilia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia.

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kalvopäällysteinen tabletti

4 x 1 kalvopäällysteinen tabletti

8 x 1 kalvopäällysteinen tabletti

12 x 1 kalvopäällysteinen tabletti

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/001

4 x 1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/002

8 x 1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/003

12 x 1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/004

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vizarsin 25 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 25 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KARTONKIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sildenafiilisitraattia määrän, joka vastaa 50 mg:aa sildenafiilia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia.

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kalvopäällysteinen tabletti

4 x 1 kalvopäällysteinen tabletti

8 x 1 kalvopäällysteinen tabletti

12 x 1 kalvopäällysteinen tabletti

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/005

4 x 1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/006

8 x 1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/007

12 x 1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/008

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vizarsin 50 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KARTONKIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sildenafiilisitraattia määrän, joka vastaa 100 mg:aa sildenafiilia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia.

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kalvopäällysteinen tabletti

4 x 1 kalvopäällysteinen tabletti

8 x 1 kalvopäällysteinen tabletti

12 x 1 kalvopäällysteinen tabletti

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/009

4 x 1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/010

8 x 1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/011

12 x 1 kalvopäällysteinen tabletti: EU/1/09/551/012

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vizarsin 100 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KARTONKIKOTELO yksi- ja kaksikielistä pakkausta varten

I 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 25 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

I 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 25 mg sildenafiilia.

I 3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää aspartaamia (E951) ja piparminttuöljyä (sorbitoli (E420)). Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

I 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 suussa hajoava tabletti

2 x 1 suussa hajoava tabletti

4 x 1 suussa hajoava tablettiI

8 x 1 suussa hajoava tabletti

12 x 1 suussa hajoava tabletti

I 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta. Anna tabletin hajota suussa.

1 tabletin läpipainopakkaus:

ilK 113

T1N

 

 

 

i &i

 

 

 

4 tabletin läpipainopakkaus:

 

 

I! .<J

E!

El I Cl

r1<

r;-

,i r

/.,Il

<*-'

I c1 L-

17..w

 

 

 

1.Pitele läpipainoliuskaa kulmista ja irrota siitä yksi tablettikupla repimällä se varovasti reikäviivaa pitkin irti.

2.Vedä folion reunaa ylöspäin ja vedä folio kokonaan irti.

3.Pudota tabletti kädellesi.

I

I

I

I

I

4.Aseta tabletti kielelle heti, kun olet ottanut sen pois pakkauksesta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/013

2 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/014

4 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/015

8 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/016

12 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/017

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vizarsin 25 mg suussa hajoavat tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS yksi- ja kaksikielistä pakkausta varten

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 25 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

1.TAIVUTA JA REPÄISE

2.VEDÄ AUKI

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KARTONKIKOTELO yksi- ja kaksikielistä pakkausta varten

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 50 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 50 mg sildenafiilia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää aspartaamia (E951) ja piparminttuöljyä (sorbitoli (E420)). Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 suussa hajoava tabletti

2Hx 1 suussa hajoava tabletti

4 x 1 suussa hajoava tabletti

8 x 1 suussa hajoava tabletti

12 x 1 suussa hajoava tabletti

24 x 1 suussa hajoava tabletti

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta. Anna tabletin hajota suussa.

1 tabletin läpipainopakkaus:

I/*I .I\ i/

'.•!\

H14

I I

 

 

\,

 

 

4 tabletin läpipainopakkaus:

I'1K,iIQi

1.Pitele läpipainoliuskaa kulmista ja irrota siitä yksi tablettikupla repimällä se varovasti reikäviivaa pitkin irti.

2.Vedä folion reunaa ylöspäin ja vedä folio kokonaan irti.

3.Pudota tabletti kädellesi.

4.Aseta tabletti kielelle heti, kun olet ottanut sen pois pakkauksesta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/018

2 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/019

4 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/020

8 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/021

12 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/022

24 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/028

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vizarsin 50 mg suussa hajoavat tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS yksi- ja kaksikielistä pakkausta varten

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 50 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

1.TAIVUTA JA REPÄISE

2.VEDÄ AUKI

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KARTONKIKOTELO yksi- ja kaksikielistä pakkausta varten

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 100 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 100 mg sildenafiilia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää aspartaamia (E951) ja piparminttuöljyä (sorbitoli (E420)). Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 suussa hajoava tabletti

2Hx 1 suussa hajoava tabletti

4 x 1 suussa hajoava tabletti

8 x 1 suussa hajoava tabletti

12 x 1 suussa hajoava tabletti

24 x 1 suussa hajoava tabletti

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta. Anna tabletin hajota suussa.

1 tabletin läpipainopakkaus:

I/*I .I\ i/

'.•!\

H14

I I

 

 

\,

 

 

4 tabletin läpipainopakkaus:

I'1K,iIQi

1.Pitele läpipainoliuskaa kulmista ja irrota siitä yksi tablettikupla repimällä se varovasti reikäviivaa pitkin irti.

2.Vedä folion reunaa ylöspäin ja vedä folio kokonaan irti.

3.Pudota tabletti kädellesi.

4.Aseta tabletti kielelle heti, kun olet ottanut sen pois pakkauksesta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/023

2 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/024

4 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/025

8 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/026

12 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/027

24 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/029

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vizarsin 100 mg suussa hajoavat tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS yksi- ja kaksikielistä pakkausta varten

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 100 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

1.TAIVUTA JA REPÄISE

2.VEDÄ AUKI

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KARTONKIKOTELO kolmekielistä pakkausta varten

I 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 25 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

I 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 25 mg sildenafiilia.

I 3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää aspartaamia (E951) ja piparminttuöljyä (sorbitoli (E420)). Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

I 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 suussa hajoava tabletti

2 x 1 suussa hajoava tabletti

4 x 1 suussa hajoava tabletti

8 x 1 suussa hajoava tablettiI

12 x 1 suussa hajoava tabletti

I 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

1 tabletin läpipainopakkaus:

___

4 tabletin läpipainopakkaus:

rMi __/ __ $

1.Pitele läpipainoliuskaa kulmista ja irrota siitä yksi tablettikupla repimällä se varovasti reikäviivaa pitkin irti.

2.Vedä folion reunaa ylöspäin ja vedä folio kokonaan irti.

3.Pudota tabletti kädellesi, ja aseta se kielelle.

4.Anna liueta suussa.

I

I

I

I

I

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/013

2 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/014

4 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/015

8 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/016

12 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/017

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vizarsin 25 mg suussa hajoavat tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS kolmekielistä pakkausta varten

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 25 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

1.Repäise

2.Vedä auki

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KARTONKIKOTELO kolmekielistä pakkausta varten

I 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 50 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

I 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 50 mg sildenafiilia.

I 3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää aspartaamia (E951) ja piparminttuöljyä (sorbitoli (E420)). Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

I 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 suussa hajoava tabletti

2 x 1 suussa hajoava tabletti

4 x 1 suussa hajoava tablettiI

8 x 1 suussa hajoava tabletti

12 x 1 suussa hajoava tabletti

24 x 1 suussa hajoava tabletti

I 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tabletin läpipainopakkaus:

 

 

ilK 113

 

T1N

 

 

 

 

i &i

 

 

 

 

4 tabletin läpipainopakkaus:

 

 

 

I! .<J

E!

El I

Cl

r1< r;-

 

,i r

/.,Il

<*-'

I c1 L-

17..w

 

 

 

 

1.Pitele läpipainoliuskaa kulmista ja irrota siitä yksi tablettikupla repimällä se varovasti reikäviivaa pitkin irti.

2.Vedä folion reunaa ylöspäin ja vedä folio kokonaan irti.

3.Pudota tabletti kädellesi, ja aseta se kielelle.

I

I

I

I

I

4.Anna liueta suussa.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/018

2 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/019

4 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/020

8 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/021

12 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/022

24 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/028

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vizarsin 50 mg suussa hajoavat tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS kolmekielistä pakkausta varten

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 50 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

1.Repäise

2.Vedä auki

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KARTONKIKOTELO kolmekielistä pakkausta varten

I 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 100 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

I 2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 100 mg sildenafiilia.

I 3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää aspartaamia (E951) ja piparminttuöljyä (sorbitoli (E420)). Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

I 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 suussa hajoava tabletti

2 x 1 suussa hajoava tabletti

4 x 1 suussa hajoava tablettiI

8 x 1 suussa hajoava tabletti

12 x 1 suussa hajoava tabletti

24 x 1 suussa hajoava tabletti

I 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tabletin läpipainopakkaus:

 

 

ilK 113

 

T1N

 

 

 

 

i &i

 

 

 

 

4 tabletin läpipainopakkaus:

 

 

 

I! .<J

E!

El I

Cl

r1< r;-

 

,i r

/.,Il

<*-'

I c1 L-

17..w

 

 

 

 

1.Pitele läpipainoliuskaa kulmista ja irrota siitä yksi tablettikupla repimällä se varovasti reikäviivaa pitkin irti.

2.Vedä folion reunaa ylöspäin ja vedä folio kokonaan irti.

3.Pudota tabletti kädellesi, ja aseta se kielelle.

I

I

I

I

I

4.Anna liueta suussa.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/023

2 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/024

4 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/025

8 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/026

12 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/027

24 x 1 suussa hajoava tabletti: EU/1/09/551/029

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vizarsin 100 mg suussa hajoavat tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS kolmekielistä pakkausta varten

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vizarsin 100 mg suussa hajoavat tabletit

Sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

1.Repäise

2.Vedä auki

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä