Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilzin (zinc) – Pakkausseloste - A16AX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiWilzin
ATC-koodiA16AX05
Lääkeainezinc
ValmistajaOrphan Europe S.A.R.L.

PAKKAUSSELOSTE

Wilzin 25 mg kova kapseli Wilzin 50 mg kova kapseli sinkki

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää , käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

-Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1.Mitä Wilzin on ja mihin sitä käytetään

2.Ennen kuin otat Wilziniä

3.Miten Wilziniä otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Wilzinin säilyttäminen

6.Muuta tietoa

1.MITÄ WILZIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Wilzin kuuluu ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkevalmisteryhmään.

Wilzin on tarkoitettu Wilsonin taudin hoitoon. Wilsonin tauti on harvinainen periytyvä puutos kuparin erityksessä. Ravinnon kupari, joka ei kunnolla poistu elimistöstä, keräytyy ensin maksaan ja sitten muihin elimiin kuten silmiin ja aivoihin. Tämä johtaa mahdollisesti maksavaurioon ja neurologisiin häiriöihin.

Wilzin estää kuparin imeytymisen suolistosta estäen täten kuparin joutumisen vereen ja tämän seurauksena kuparin kerääntymisen kehoon. Imeytymätön kupari poistuu ulosteen mukana.

Wilsonin tauti kestää koko potilaan eliniän ja siksi hoidon tarve on elinikäinen.

2.ENNEN KUIN OTAT WILZINIÄ

Älä ota Wilziniä

Jos olet allerginen (yliherkkä) sinkille tai Wilzinin jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Wilzinin suhteen

Wilziniä ei yleensä suositella ensihoidoksi Wilsonin tauti-potilaille, joilla esiintyy taudin oireita tai löydöksiä, koska lääkkeen vaikutuksen alkaminen on hidasta.

Jos sinua hoidetaan parhaillaan toisella kuparia estävällä aineella, esim. penisillamiinilla, lääkärisi voi lisätä Wilzin hoidon ennen alkuperäisen hoidon lopettamista.

Oireesi saattavat pahentua hoidon alkamisen jälkeen, kuten voi käydä myös muiden kuparin estäjien, kuten penisillamiinin yhteydessä. Jos tällaista tapahtuu, tiedota asiasta lääkärillesi.

Lääkärisi tarkastaa veri- ja virtsa-arvosi säännöllisesti seuratakseen vointiasi ja hoitosi kulkua. Näin sinulle turvataan riittävän hoidon saanti. Seurannan avulla voidaan löytää todisteita riittämättömästä

hoidosta (kuparin ylimäärä) tai ylihoidosta (kuparin puutos), jotka molemmat voivat olla haitallisia, erityisesti kasvaville lapsille ja raskaana oleville naisille.

Sinun tulisi kertoa lääkärillesi, jos koet epätavallista lihasheikkoutta tai epänormaalia tunnetta raajoissasi, koska tämä voi olla merkkinä ylihoidosta.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto

Ilmoita lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Kysy lääkäriltäsi neuvoa ennen kuin otat muita lääkkeitä, jotka voivat vähentää Wilzinin vaikutusta, kuten rauta, kalsiumlisät, tetrasykliinit (antibiootteja) tai fosfori. Wilzin voi myös vähentää joidenkin lääkkeiden, kuten raudan, tetrasykliinien ja fluorokinolonien (antibiootteja) vaikutusta.

Wilzinin otto ruuan ja juoman kanssa

Wilzin tulee ottaa tyhjään vatsaan eikä sitä saa ottaa aterian yhteydessä. Ravintokuidut ja erityisesti jotkut maitotuotteet viivästyttävät sinkkisuolojen imeytymistä. Jotkut potilaat tuntevat vatsavaivoja aamuannoksen jälkeen. Jos sinulla on näitä tuntemuksia, keskustele asiasta Wilsonin tauti -lääkärisi kanssa.

Tätä haittavaikutusta voidaan vähentää siirtämällä päivän ensimmäinen annos aamupäivään (aamiaisen ja lounaan väliin). Vaikutusta voi vähentää myös ottamalla ensimmäinen Wilzin-annos proteiinia sisältävän pienen ruokamäärän, kuten lihan kanssa (mutta ei maidon).

Raskaus

Kysy lääkäriltäsi neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä, jos suunnittelet raskautta. On hyvin tärkeää jatkaa kuparin estohoitoa raskauden ajan.

Jos tulet raskaaksi Wilzin-hoidon aikana, lääkärisi päättää mikä hoito ja mikä annos on paras sinun tilanteessasi.

Imettäminen

Imetystä tulee välttää Wilzin hoidon yhteydessä. Keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Tärkeää tietoa Wilzinin sisältämistä aineista:

Wilzin 50 mg kova kapseli sisältää Sunset Yellow FCF (E110) -väriainetta, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

3.MITEN WILZINIÄ OTETAAN

Ota Wilziniä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Wilziniä on saatavissa 25 mg ja 50 mg kovina kapseleina erilaista annostusta varten.

Aikuiset:

Tavallinen annos on 50 mg kolme kertaa päivässä ja maksimiannos on 50 mg viisi kertaa päivässä.

Lapset ja nuoret:

Tavallinen annos on seuraava:

-1- 6 -vuotiaat: 25 mg kaksi kertaa päivässä.

-6-16 -vuotiaat, jos kehon paino on alle 57 kg: 25 mg kolme kertaa päivässä.

-yli 16 -vuotiaat ja ne joiden kehon paino on yli 57 kg: 50 mg kolme kertaa päivässä.

Ota Wilzin aina tyhjään vatsaan, joko vähintään tunti ennen ateriaa tai 2-3 tuntia aterian jälkeen. Mikäli esiintyy vatsaärsytystä, joka usein esiintyy aamuannoksen yhteydessä, annosta voidaan siirtää aamupäivään, aamiaisen ja lounaan väliin. Wilzin voidaan ottaa myös pienen proteiinimäärän, kuten lihan kanssa

Jos sinulle on määrätty Wilziniä jonkun toisen kuparia estävän aineen, kuten penisillamiinin kanssa, pidä ainakin tunnin tauko näiden lääkkeiden annostusten välillä.

Annettaessa Wilziniä lapsille, jotka eivät pysty nielemään kapseleita, avaa kapseli ja sekoita pulveri pieneen vesimäärään (mahdollisesti sokerilla tai siirapilla makeutettuna).

Jos otat enemmän Wilziniä kuin sinun pitäisi:

Jos otat Wilziniä enemmän kuin on määrätty, voit kokea pahoinvointia, oksentelua ja huimausta. Tässä tapauksessa kysy lääkäriltäsi neuvoa.

Jos unohdat ottaa Wilziniä:

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Wilzinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Näitä haittavaikutuksia voi esiintyä alla esitetyillä yleisyysasteilla:

hyvin yleiset:

esiintyy yli 1 potilaalla 10:stä

yleiset:

esiintyy 1-10 potilaalla 100:sta

melko harvinaiset:

esiintyy 1-10 potilaalla 1000:sta

harvinaiset:

esiintyy 1-10 potilaalla 10 000:sta

hyvin harvinaiset:

esiintyy alle 1 potilaalla 10 000:sta

tuntematon:

Saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin.

Yleiset:

Wilzinin oton jälkeen voi ilmetä vatsaärsytystä, varsinkin hoidon alussa.

Veriarvojen muutoksia on raportoitu, sisältäen maksa-ja haimaentsyymiarvojen kohoamisen.

Melko harvinaiset:

Veren puna- ja valkosolujen vähenemistä voi esiintyä.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5.WILZIN N SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Wilziniä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25°C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.MUUTA TIETOA

Mitä Wilzin sisältää

Vaikuttava aine on sinkki. Yksi kova kapseli sisältää 25 mg sinkkiä (vastaten 83.92 mg sinkkiasetaattidihydraattia) tai 50 mg sinkkiä (vastaten 167.84 mg sinkkiasetaattidihydraattia). Muut aineet ovat maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti. Kapselikuori sisältää gelatiinia, titaanioksidia (E171) ja joko briljanttisinistä FCF (E133) [Wilzin 25 mg] tai Sunset Yellow FCF (E110) -väriainetta [Wilzin 50 mg]. Painomuste sisältää mustaa rautaoksidia (E172) ja sellakkaa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Wilzin 25 mg on merensininen kova kapseli, jossa on painettu merkintä "93-376”. Wilzin 50 mg on oranssi himmeä kova kapseli, jossa on painettu merkintä"93-377”.

Valmistetta on saatavissa 250 kovan kapselin pakkauksessa, valkoisessa polyetyleenipullossa, joka on suljettu polypropyleenistä ja polyetyleenistä valmistetulla korkilla. Pullo sisältää myös pumpulitäytteen.

Myyntiluvan haltija

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Ranska

Valmistaja

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux-

Ranska

tai

Orphan Europe SARL Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Orphan Europe Benelux

Orphan Europe AB

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Tel: + 46 8 545 80 230

 

Švedija

България

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Benelux

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Франция

Belgique/Belgien

Česká republika

Magyarország

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Franciaország

Danmark

Malta

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Tlf : +46 8 545 80 230

Tel: +33 1 47 73 64 58

Sverige

Franza

Deutschland

Nederland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Orphan Europe Benelux

Tel: +49 731 140 554 0

Tel: +32 2 46101 36

 

België

Eesti

Norge

Orphan Europe AB

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Tlf : +46 8 545 80 230

Rootsi

Sverige

Ελλάδα

Österreich

Orphan Europe SARL

Orphan Europe (Germany) GmbH

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Tel: +49 731 140 554 0

Γαλλία

Deutschland

España

Polska

Orphan Europe S.L.U.

Orphan Europe SARL

Tel: + 34 91 659 28 90

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

 

Francja

France

Portugal

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Portugal Lda.

ITél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

România

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

Franţa

Ireland

Slovenija

Orphan Europe (UK) Ltd.

Orphan Europe SARL

Tel: +44 1491 414333

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

United Kingdom

Francija

Ísland

Slovenská republika

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Simi:+46 8 545 80 230

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Svíþjóð

Francúzsko

Italia

Suomi/Finland

Orphan Europe (Italy) Srl

Orphan Europe AB

Tel: +39 02 487 87 173

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

 

Sverige

Κύπρος

Sverige

Orphan Europe SARL

Orphan Europe AB

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Tel : +46 8 545 80 230

Γαλλία

 

Latvija

United Kingdom

Orphan Europe AB

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: + 46 8 545 80 230

Tel: +44 (0)1491 414333

Zviedrija

 

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMEA) kotisivuilta http://www.emea.europa.eu/.

Lisäksi linkit muille harvinaissairauksien ja harvinaislääkkeiden www-sivuille

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä