Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xaluprine (Mercaptopurine Nova Laboratories) (6-mercaptopurine monohydrate) – Myyntipäällysmerkinnät - L01BB02

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiXaluprine (Mercaptopurine Nova Laboratories)
ATC-koodiL01BB02
Lääkeaine6-mercaptopurine monohydrate
ValmistajaNova Laboratories Ltd

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Xaluprine 20 mg/ml -oraalisuspensio merkaptopuriini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi millilitra suspensiota sisältää merkaptopuriinimonohydraattia määrän, joka vastaa 20 milligrammaa merkaptopuriinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös seuraavia apuaineita: natriummetyyliparahydroksibentsoaatti (E219), natriumetyyliparahydroksibentsoaatti (E215), kaliumsorbaatti (E202), natriumhydroksidi, aspartaami (E951) ja sakkaroosi. Katso lisätiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Oraalisuspensio.

100 ml:n lasipullo Pullosovitin

1 ml:n ja 5 ml:n annosteluruiskut.

5.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ota lääkärin ohjeen mukaan mukana toimitettujen annosteluruiskujen avulla.

Ravista pulloa voimakkaasti ennen käyttöä vähintään 30 sekunnin ajan.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sytostaatti.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Hävitä 56 päivää ensimmäisen avaamiskerran jälkeen.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C.

Pullo on pidettävä tiiviisti suljettuna.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämättä jäänyt valmiste tai siitä peräisin oleva jätemateriaali tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Nova Laboratories Limited

Martin House

Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL

Yhdistynyt kuningaskunta

12.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/1/11/727/001

13.ERÄNUMERO

Erä:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Xaluprine 20 mg/ml

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Xaluprine 20 mg/ml -oraalisuspensio merkaptopuriini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi millilitra suspensiota sisältää merkaptopuriinimonohydraattia määrän, joka vastaa 20 milligrammaa merkaptopuriinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös seuraavia apuaineita: natriummetyyliparahydroksibentsoaatti (E219), natriumetyyliparahydroksibentsoaatti (E215), kaliumsorbaatti (E202), natriumhydroksidi, aspartaami (E951) ja sakkaroosi. Katso lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Oraalisuspensio.

100 ml.

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ota lääkärin ohjeen mukaan mukana toimitettujen annosteluruiskujen avulla.

Ravista voimakkaasti ennen käyttöä vähintään 30 sekunnin ajan.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sytostaatti

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Hävitä 56 päivää ensimmäisen avaamiskerran jälkeen.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C.

Pullo on pidettävä tiiviisti suljettuna.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämättä jäänyt valmiste tai siitä peräisin oleva jätemateriaali tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Nova Laboratories Limited

Martin House

Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL

Yhdistynyt kuningaskunta

12. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/1/11/727/001

13. ERÄNUMERO

Erä:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä