Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – Myyntipäällysmerkinnät - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiYtracis
ATC-koodiV09
Lääkeaineyttrium [90Y] chloride
ValmistajaCIS bio international

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT METALLINEN LAATIKKO/LYIJYASTIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

YTRACIS, kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten .

Yttriumkloridi (90Y)

2.VAIKUTTAVA AINE

Yttriumkloridi (90Y), 1,850 GBq/ml

3.LUETTELO APUAINEISTA

30-prosenttinen kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten.

1 injektiopullo

 

Til.: {Z} ml

 

Akt.: {Y} GBq/injektiopullo

Kal.: {Y} {PP/KK/VVVV} (12 h CET)

Akt.: {Y} GBq/injektiopullo

Kal.: {Y} {PP/KK/VVVV} (12 h CET)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

VALMISTETTA EI SAA ANTAA POTILAALLE SELLAISENAAN. Radioaktiiviseen merkitsemiseen in vitro. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {PP/KK/VVVV} (12 h CET)

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Säilytä paikallisten radioaktiivisia aineita koskev ien määräysten mukaisesti.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMI

STEIDEN TAI

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEK

SI, JOS

 

 

TARPEEN

 

 

 

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikal listen vaatimusten mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

CIS bio international

 

 

 

BP 32

 

 

 

 

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

 

 

 

Ranska

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO

 

 

 

EU/1/03/250/001

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

Erä: {XXXXX}

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

<Vapautettu pistekirjoituksesta>

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURA AVAT MERKINNÄT: LASINEN INJEKTIOPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

YTRACIS, yttriumkloridi (90Y).

2. ANTOTAPA

Radioaktiiviseen merkitsemiseen in vitro. .

VALMISTETTA EI SAA ANTAA POTILAALLE SELLAISENAAN.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {PP/KK/VVVV} (12 h CET)

4.ERÄNUMERO

Erä: {XXXXX}

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖI

Til.: {Z} ml

Akt.: {Y}________GBq/injektiopullo Kal.: {PP/KK/VVVV} (12 h CET)

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä