Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalmoxis (Allogeneic T cells genetically modified...) – Myyntipäällysmerkinnät - L01

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiZalmoxis
ATC-koodiL01
LääkeaineAllogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)
ValmistajaMolMed SpA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULOMPI RASIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalmoxis 5–20 x 106 solua/ml infuusiodispersio

Allogeenisia T-soluja, jotka on geneettisesti muokattu retrovirusvektorilla, joka ilmentää ihmisen alhaisen affiniteetin hermokasvutekijäreseptorin (ΔLNGFR) typistettyä muotoa ja Herpes simplex I - viruksen tymidiinikinaasia (HSV-TK Mut2)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Pussi sisältää 10–100 ml jäädytettyä dispersiota, jonka pitoisuus on 5–20 x 106 solua/ml.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Ihmisen seerumin albumiini, dimetyylisulfoksidi, natriumkloridi.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiodispersio

Pussin tilavuus: ___________ml

Annos: 1 x 107 solua/kg

Pitoisuus: ____ x 10x solua/ml

Solujen kokonaismäärä: ____ x 10X

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Laskimoon

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Potilaskohtainen tuote, jota ei saa antaa muille potilaille

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. (EXP): Säilyvyys sulamisen jälkeen: 2 tuntia huoneenlämmössä (15–30 °C:ssa).

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytetään nestemäisessä typessä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Tämä lääkevalmiste sisältää geneettisesti muokattuja soluja. Käyttämättömän lääkevalmisteen tai jätemateriaalin osalta on noudatettava tällaisten valmisteiden paikallisia bioturvallisuutta koskevia ohjeita.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MolMed S.p.A.

Via Olgettina 58

20132 Milano

Italia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/16/1121/001

13.ERÄNUMERO, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT

Erä:

Potilaan koodi:

Luovuttajan koodi:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ei oleellinen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ei oleellinen

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MUOVIPUSSI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalmoxis 5–20 x 106 solua/ml infuusiodispersio

Allogeenisia T-soluja, jotka on geneettisesti muokattu retrovirusvektorilla, joka ilmentää ihmisen alhaisen affiniteetin hermokasvutekijäreseptorin (ΔLNGFR) typistettyä muotoa ja Herpes simplex I - viruksen tymidiinikinaasia (HSV-TK Mut2)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Pussi sisältää 10–100 ml jäädytettyä dispersiota, jonka pitoisuus on 5–20 x 106 solua/ml.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Ihmisen seerumin albumiini, dimetyylisulfoksidi, natriumkloridi.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiodispersio

Pussin tilavuus: ___________ml

Annos: 1 x 107 solua/kg

Pitoisuus: ____ x 10x solua/ml

Solujen kokonaismäärä: ____ x 10X

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Laskimoon

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Potilaskohtainen tuote, jota ei saa antaa muille potilaille

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. (EXP):

Säilyvyys sulamisen jälkeen: 2 tuntia huoneenlämmössä (15–30 °C:ssa).

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytetään nestemäisessä typessä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Tämä lääkevalmiste sisältää geneettisesti muokattuja soluja. Käyttämättömän lääkevalmisteen tai jätemateriaalin osalta on noudatettava tällaisten valmisteiden paikallisia bioturvallisuutta koskevia ohjeita.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MolMed S.p.A.

Via Olgettina 58

20132 Milano

Italia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/16/1121/001

13. ERÄNUMERO, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT

Erä:

Potilaan koodi:

Luovuttajan koodi:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

Ei sovellu

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ei oleellinen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ei oleellinen

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PUSSI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Zalmoxis 5–20 x 106 solua/ml infuusiodispersio

Laskimoon

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Viimeinen käyttöpäivämäärä:

Säilyvyys sulamisen jälkeen: 2 tuntia

4.ERÄNUMERO, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT

Erä:

Potilaan koodi:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Solujen kokonaismäärä: _____ x 10X

6.MUUTA

MolMed SpA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä