Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Myyntipäällysmerkinnät - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiZalviso
ATC-koodiN01AH03
Lääkeainesufentanil
ValmistajaGrunenthal GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 1, 10 JA 20 PATRUUNAN ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalviso 15 mikrogrammaa resoribletit

Sufentaniili

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi resoribletti sisältää 15 mikrogrammaa sufentaniilia (sitraattina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia (sunset yellow FCF, alumiinilakka) (E110). Lisää tietoa pakkausselosteessa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Yksi 40 resoribletin patruuna

Kymmenen patruunaa, joissa kussakin 40 resoriblettia

Kaksikymmentä patruunaa, joissa kussakin 40 resoriblettia

5.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Kielen alle.

Käytetään ainoastaan Zalviso-annostelulaitteen kanssa.

Aseta Zalviso-annostelulaitteeseen heti annospussista ottamisen jälkeen. Älä murskaa, pure tai niele tablettia.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Saksa

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1042/001 Yksi 40 resoribletin patruuna

EU/1/15/1042/002 10 patruunaa, joissa kussakin 40 resoriblettia

EU/1/15/1042/003 20 patruunaa, joissa kussakin 40 resoriblettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PATRUUNA OSANA MONIPAKKAUSTA (ILMAN BLUE BOX -TEKSTIÄ)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalviso 15 mikrogrammaa resoribletit

Sufentaniili

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi resoribletti sisältää 15 mikrogrammaa sufentaniilia (sitraattina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia (sunset yellow FCF, alumiinilakka) (E110). Lisää tietoa pakkausselosteessa

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

800 resoriblettia (kaksikymmentä 40 resoribletin patruunaa). Osa monipakkausta, ei voida myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Kielen alle.

Käytetään ainoastaan Zalviso-annostelulaitteen kanssa.

Aseta Zalviso-annostelulaitteeseen heti annospussista ottamisen jälkeen. Älä murskaa, pure tai niele tablettia.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

13. ERÄNUMERO

LOT

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOMERKINTÄ (MYÖS BLUE BOX -TEKSTI)

AINOASTAAN MONIPAKKAUKSET

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalviso 15 mikrogrammaa resoribletit

Sufentaniili

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi resoribletti sisältää 15 mikrogrammaa sufentaniilia (sitraattina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia (sunset yellow FCF, alumiinilakka) (E110). Lisää tietoa pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Monipakkaus: 1600 resoriblettia [40 (2 x 20) patruunaa, joissa kussakin 40 resoriblettia] Monipakkaus: 2400 resoriblettia [60 (3 x 20) patruunaa, joissa kussakin 40 resoriblettia] Monipakkaus: 4000 resoriblettia [100 (5 x 20) patruunaa, joissa kussakin 40 resoriblettia]

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Kielen alle.

Käytetään ainoastaan Zalviso-annostelulaitteen kanssa.

Aseta Zalviso-annostelulaitteeseen heti annospussista ottamisen jälkeen. Älä murskaa, pure tai niele tablettia.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1042/0042 x 20 patruunaa, joissa kussakin 40 resoriblettia

EU/1/15/1042/005 3 x 20 patruunaa, joissa kussakin 40 resoriblettia

EU/1/15/1042/006 5 x 20 patruunaa, joissa kussakin 40 resoriblettia

13. ERÄNUMERO

LOT

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ANNOSPUSSI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zalviso 15 mikrogrammaa resoribletit

Sufentaniili

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi resoribletti sisältää 15 mikrogrammaa sufentaniilia (sitraattina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää paraoranssia (sunset yellow FCF, alumiinilakka) (E110). Lisää tietoa pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Yksi 40 resoribletin patruuna

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Kielen alle.

Käytetään ainoastaan Zalviso-annostelulaitteen kanssa.

Aseta Zalviso-annostelulaitteeseen heti annospussista ottamisen jälkeen. Älä murskaa, pure tai niele tablettia.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

EXP ks. sivu 1

EXP ks. kääntöpuoli

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

13. ERÄNUMERO

Lot

Lot ks. sivu 1

Lot ks. kääntöpuoli

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PATRUUNA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Zalviso 15 mikrogrammaa resoribletit

Sufentaniili

Kielen alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4.ERÄNUMERO

LOT

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

40 resoriblettia

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä