Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zerene (zaleplon) – Myyntipäällysmerkinnät - N05CF03

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiZerene
ATC-koodiN05CF03
Lääkeainezaleplon
ValmistajaMeda AB

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ZERENE 5 MG KAPSELIN ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI– PAKKAUSKOOT 7, 10 JA 14 KAPSELIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zerene 5 mg kovat kapselit

Tsaleploni

 

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

myyntilupaa

 

 

 

Yksi kapseli sisältää 5 mg tsaleplonia

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

Sisältää myös: laktoosimonohydraattia

 

 

 

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

 

 

 

7 kovaa kapselia

ei

 

 

10 kovaa kapselia

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

14 kovaa kapselia

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

Suun kautta

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30° C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Ruotsi

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/099/001 7 kapselia

EU/1/99/099/002 10 kapselia

EU/1/99/099/003 14 kapselia

13. ERÄNUMERO

Erä:

 

 

enää

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

ei

 

15.

Lääkevalmisteella

 

 

KÄYTTÖOHJEET

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

Zerene 5 mg

 

 

myyntilupaa

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ZERENE 5 MG LÄPIPAINOLEVYN TEKSTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zerene 5 mg kovat kapselit tsaleploni

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Meda AB

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim:

4.

ERÄNUMERO

 

Erä:

 

ei

5.

MUUTA

 

Lääkevalmisteella

 

enää

myyntilupaa

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ZERENE 10 MG KAPSELIN ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI – PAKKAUSKOOT 7, 10 JA 14 KAPSELIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zerene 10 mg kovat kapselit tsaleploni

 

 

 

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

Yksi Zerene-kapseli sisältää 10 mg tsaleplonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

Sisältää myös: laktoosimonohydraattia

 

 

 

 

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

 

enää

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

7 kovaa kapselia

ei

 

 

 

10 kovaa kapselia

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

14 kovaa kapselia

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-ANTOREITIT)

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

Suun kautta

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30° C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Ruotsi

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/099/004 7 kapselia

EU/1/99/099/005 10 kapselia

EU/1/99/099/006 14 kapselia

13. ERÄNUMERO

Erä:

 

 

enää

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

ei

 

15.

Lääkevalmisteella

 

 

KÄYTTÖOHJEET

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

Zerene 10 mg

 

 

myyntilupaa

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ZERENE 10 MG LÄPIPAINOLEVYN TEKSTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zerene 10 mg kovat kapselit tsaleploni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Meda AB

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim:

4.

ERÄNUMERO

 

Erä:

 

ei

5.

MUUTA

 

Lääkevalmisteella

 

enää

myyntilupaa

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä