Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Zoledronic acid Teva Generics (zoledronic acid monohydrate) - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Lääkkeen nimiZoledronic acid Teva Generics
ATC-koodiM05BA08
Lääkeainezoledronic acid monohydrate
ValmistajaTeva Generics B.V
EMA/179060/2014
EMEA/H/C/002805

lääkevalmistetta nimeltä Zoledronic acid Teva Generics. Tekstissä selitet n, miten virasto on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt puoltamaan myyntiluvan myöntämistä ja suosituksiin sen käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Zol dro ic acid Teva Genericsin käytöstä.

Zoledronic acid Teva Generics on lääke, joka sisältää tsoledronihappoa (5 mg). Sitä käytetään osteoporoosin (luita haurastuttavan sairauden) hoitoon naisilla, jotka ovat ohittaneet vaihdevuodet, sekä miehillä. Sitä käytetään po ilailla, joilla on luunmurtumariski, sekä potilailla, joiden osteoporoosi liittyy pitkäaikaiseen ho toon glukokortikoidilla (eräänlainen steroidi).

Zoledronic acid Teva Gener cs -valmistetta käytetään myös aikuisten Pagetin luutaudin hoitoon. Se on

Zoledronic acid Te a Generics on samanlainen kuin Euroopan unionin alueella jo myyntiluvan saanut alkuperäisvalmiste Aclasta. Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on tässä kysymyksiä ja vastauksia

sis lt v ssä asiakirjassa.

Miten Zoledronic acid Teva Genericsia käytetään?

Zoledronic acid Teva Generics annetaan vähintään 15 minuuttia kestävän infuusiona. Osteoporoosipotilailla hoito voidaan toistaa kerran vuodessa. Pagetin taudin hoidossa annetaan yleensä

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

vain yksi Zoledronic acid Teva Generics -infuusio , mutta lisäinfuusioita voidaan harkita, jos potilaan tauti uusiutuu. Kunkin infuusion vaikutus kestää vähintään vuoden.

Potilaan on saatava riittävästi nestettä ennen hoitoa ja sen jälkeen, ja hänelle on annettava myös riittävä D-vitamiini- ja kalsiumlisä. Pagetin luutaudin hoidossa Zoledronic acid Teva Genericsia saa antaa vain lääkäri, jolla on kokemusta taudin hoidosta. Katso yksityiskohtaiset tiedot pakkausselosteesta.

Miten Zoledronic acid Teva Generics vaikuttaa?

Osteoporoosi aiheutuu siitä, ettei luontaisesti hajoavan luun tilalle kasva riittävästi uutta luuta. Luut muuttuvat vähitellen ohuiksi ja hauraiksi, ja ne murtuvat entistä helpommin. Naisilla osteo oroosi on yleisempi vaihdevuosien jälkeen, jolloin naishormoni estrogeenin pitoisuus laskee. Osteoporoosia voi esiintyä molemmilla sukupuolilla glukokortikoidihoidon sivuvaikutuksena. Pagetin luu aud ssa luu hajoaa tavallista nopeammin, ja sen tilalle muodostuva luu on normaalia heikompaa.

Zoledronic acid Teva Genericsin vaikuttava aine tsoledronihappo on bifosfonaatti. Se estää luukudoksen hajottamiseen osallistuvien osteoklasti-nimisten solujen toiminnan. Tämä vähentää osteoporoosipotilaiden luukatoa ja Pagetin luutaudin aktiivisuutta.

Lisätutkimuksia ei tarvittu, koska Zoledronic acid Teva Genericsenääon geneerinen lääke, jota annetaan infuusiona ja jonka vaikuttava aine on sama kuin alkuperäisvalmiste Aclastalla.

Mitkä ovat Zoledronic acid Teva Genericsin hyödyt ja riskit?

Viraston lääkevalmistekomit a katsoi, ttä Zoledronic acid Teva Genericsin on osoitettu vastaavan laadullisesti Aclastaa ja olevan v rrannollinen sen kanssa Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti. Näin ollen lääkevalmistekom tea katsoi, että Aclastan tavoin sen hyödyt ovat havaittuja riskejä suuremmat. Komitea suos tteli käyttöluvan myöntämistä Zoledronic acid Teva Genericsille EU:ssa.

Miten void n varmistaa Zoledronic acid Teva Genericsin turvallinen ja tehokas käyttö?

Zoledronic acid Teva Genericsin mahdollisimman turvallisen käytön varmistamiseksi on kehitetty riskinhallintasuunnitelma. Tämän suunnitelman mukaisesti valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Zoledronic acid Teva Genericsia koskevaa turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille noudatettavaksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet.

Lisää tietoa löytyy riskinhallintasuunnitelman yhteenvedosta.

Muita tietoja Zoledronic acid Teva Genericsista

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Zoledronic acid Teva Genericsia varten 27. maaliskuuta 2014.

Zoledronic acid Teva Genericsia koskeva EPAR-arviointilausunto ja riskinhallintasuunnitelman yhteenveto ovat kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lisää tietoa Zoledronic acid Teva Genericsilla annettavasta hoidosta löytyy pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista.

Alkuperäisvalmisteen EPAR-arviointilausunto on myös kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä