Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Označavanje - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAbasaglar (Abasria)
ATK šifraA10AE04
Tvarinsulin glargine
ProizvođačEli Lilly Regional Operations GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA – Uložak. Pakiranja od 1, 2, 5 i 10

1.NAZIV LIJEKA

ABASAGLAR 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

inzulin glargin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glargina (što odgovara 3,64 mg).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 uložak od 3 ml

2 uloška od 3 ml

5 uložaka od 3 ml

10 uložaka od 3 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml tvrtke Lilly.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Zbrinuti 28 dana nakon prve uporabe.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije uporabe:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

U uporabi:

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ne odlagati u hladnjak i ne zamrzavati.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Kölblgasse 8-10,

1030 Beč,

Austrija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/944/001

 

 

 

 

 

1 uložak

EU/1/14/944/002

 

2 uloška

 

 

EU/1/14/944/003

 

5 uložaka

 

 

EU/1/14/944/009

10 uložaka

 

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ABASAGLAR

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE (bez plavog okvira) sastavni dio višestrukog pakiranja – Uložak

1. NAZIV LIJEKA

ABASAGLAR 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

inzulin glargin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glargina (što odgovara 3,64 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

Višestruko pakiranje: 5 uložaka od 3 ml. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml tvrtke Lilly.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Zbrinuti 28 dana nakon prve uporabe.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije uporabe:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

U uporabi:

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ne odlagati u hladnjak i ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Kölblgasse 8-10,

1030 Beč,

Austrija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/944/004

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ABASAGLAR

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA (s plavim okvirom) višestrukog pakiranja – Uložak

1. NAZIV LIJEKA

ABASAGLAR 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

inzulin glargin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glargina (što odgovara 3,64 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

Višestruko pakiranje: 10 (2 pakiranja po 5) uložaka od 3 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ovi ulošci namijenjeni su za primjenu samo s brizgalicom od 3 ml tvrtke Lilly.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Zbrinuti 28 dana nakon prve uporabe.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije uporabe:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

U uporabi:

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ne odlagati u hladnjak i ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Kölblgasse 8-10,

1030 Beč,

Austrija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/944/004

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ABASAGLAR

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj} SN: {broj} NN: {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA – KwikPen brizgalica. Pakiranja od 1, 2 i 5

1. NAZIV LIJEKA

ABASAGLAR 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin glargin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glargina (što odgovara 3,64 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. KwikPen brizgalica

1 brizgalica od 3 ml

2 brizgalice od 3 ml

5 brizgalica od 3 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Sada se može odmjeriti do 80 jedinica

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Brizgalicu zbrinuti 28 dana nakon prve uporabe.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije uporabe:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

U uporabi:

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ne odlagati u hladnjak i ne zamrzavati.

Nakon primjene vratiti zatvarač na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Kölblgasse 8-10,

1030 Beč,

Austrija.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/944/005

 

 

1 brizgalica

EU/1/14/944/006

2 brizgalice

 

EU/1/14/944/007

5 brizgalica

 

EU/1/14/944/010

1 brizgalica

 

EU/1/14/944/011

2 brizgalice

 

EU/1/14/944/012

5 brizgalica

 

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ABASAGLAR

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE (bez plavog okvira) sastavni dio višestrukog pakiranja – KwikPen brizgalica

1. NAZIV LIJEKA

ABASAGLAR 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin glargin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glargina (što odgovara 3,64 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. KwikPen brizgalica.

Višestruko pakiranje: 5 brizgalica od 3 ml. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Sada se može odmjeriti do 80 jedinica

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Brizgalicu zbrinuti 28 dana nakon prve uporabe.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije uporabe:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

U uporabi:

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ne odlagati u hladnjak i ne zamrzavati.

Nakon primjene vratiti zatvarač na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Kölblgasse 8-10,

1030 Beč,

Austrija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ABASAGLAR

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA (s plavim okvirom) višestrukog pakiranja – KwikPen brizgalica

1. NAZIV LIJEKA

ABASAGLAR 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin glargin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glargina (što odgovara 3,64 mg).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: cinkov oksid, metakrezol, glicerol, kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju. KwikPen brizgalica

Višestruko pakiranje: 10 (2 pakiranja po 5) brizgalica od 3 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Sada se može odmjeriti do 80 jedinica

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Brizgalicu zbrinuti 28 dana nakon prve uporabe.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije uporabe:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

U uporabi:

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ne odlagati u hladnjak i ne zamrzavati.

Nakon primjene vratiti zatvarač na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Kölblgasse 8-10,

1030 Beč,

Austrija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ABASAGLAR

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA ULOŠKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ABASAGLAR 100 jedinica/ml, injekcija inzulin glargin

s.c. primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE TEKST NALJEPNICE – KwikPen brizgalica

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ABASAGLAR 100 jedinica/ml, injekcija KwikPen

inzulin glargin s.c. primjena

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept