Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – Označavanje - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAccofil
ATK šifraL03AA02
Tvarfilgrastim
ProizvođačAccord Healthcare Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Vanjsko pakiranje

1.NAZIV LIJEKA

Accofil 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju filgrastim

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna štrcaljka sadrži 30 MU filgrastima u 0,5 ml (0,6 mg/ml).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Acetatna kiselina, natrijev hidroksid, sorbitol (E420), polisorbat 80 i voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 napunjena štrcaljka (0,5 ml) + 1 maramica natopljena alkoholom “5 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) + 5 maramica natopljenih alkoholom” “3 napunjene štrcaljke (0,5 ml) + 3 maramice natopljene alkoholom”

“10 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) + 10 maramica natopljenih alkoholom”

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu.

Ne tresti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Štrcaljku čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4 HF

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/946/001 - 1 napunjena štrcaljka

EU/1/14/946/002 - 5 napunjenih štrcaljki

EU/1/14/946/006 - 3 napunjene štrcaljke

EU/1/14/946/009 - 10 napunjenih štrcaljki

13. BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Accofil 30 MU/0,5 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Vanjsko pakiranje – Napunjena štrcaljka sa sigurnosnim štitnikom za iglu u blister pakiranju

1. NAZIV LIJEKA

Accofil 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju filgrastim

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna štrcaljka sadrži 30 MU filgrastima u 0,5 ml (0,6 mg/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Acetatna kiselina, natrijev hidroksid, sorbitol (E420), polisorbat 80 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 napunjena štrcaljka (0,5 ml) + 1 maramica natopljena alkoholom “3 napunjene štrcaljke (0,5 ml) + 3 maramice natopljene alkoholom” “5 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) + 5 maramica natopljenih alkoholom”

“10 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) + 10 maramica natopljenih alkoholom” “7 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) + 7 maramica natopljenih alkoholom”

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu.

Ne tresti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Štrcaljku čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4 HF

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/946/005 – 1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnim štitnikom za iglu

EU/1/14/946/008 – 5 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnim štitnikom za iglu

EU/1/14/946/007 – 3 napunjene štrcaljke sa sigurnosnim štitnikom za iglu

EU/1/14/946/010 – 10 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnim štitnikom za iglu

EU/1/14/946/017 – 7 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnim štitnikom za iglu

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Accofil 30 MU/0,5 ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Accofil 30 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju filgrastim

s.c./i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Vanjsko pakiranje

1. NAZIV LIJEKA

Accofil 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju filgrastim

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna štrcaljka sadrži 48 MU filgrastima u 0,5 ml (0,96 mg/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Acetatna kiselina, natrijev hidroksid, sorbitol (E420), polisorbat 80 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 napunjena štrcaljka (0,5 ml) + 1 maramica natopljena alkoholom “5 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) + 5 maramica natopljenih alkoholom” “3 napunjene štrcaljke (0,5 ml) + 3 maramice natopljene alkoholom”

“10 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) + 10 maramica natopljenih alkoholom”

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu.

Ne tresti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Štrcaljku čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4 HF

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/946/003 - 1 napunjena štrcaljka

EU/1/14/946/004 - 5 napunjenih štrcaljki

EU/1/14/946/012 - 3 napunjene štrcaljke

EU/1/14/946/015 - 10 napunjenih štrcaljki

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Accofil 48 MU/0,5 ml

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Vanjsko pakiranje – Napunjena štrcaljka sa sigurnosnim štitnikom za iglu u blister pakiranju

1. NAZIV LIJEKA

Accofil 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju filgrastim

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna štrcaljka sadrži 48 MU filgrastima u 0,5 ml (0,96 mg/ml).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Acetatna kiselina, natrijev hidroksid, sorbitol (E420), polisorbat 80 i voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 napunjena štrcaljka (0,5 ml) + 1 maramica natopljena alkoholom “3 napunjenje štrcaljke (0,5 ml) + 3 maramice natopljene alkoholom” “5 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) + 5 maramica natopljenih alkoholom”

“10 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) + 10 maramica natopljenih alkoholom” “7 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) + 7 maramica natopljenih alkoholom”

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu.

Ne tresti.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Štrcaljku čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/946/011- 1 napunjena štrcaljka sa sigurnosnin štitnikom za iglu

EU/1/14/946/014 - 5 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnim štitnikom za iglu

EU/1/14/946/013 - 3 napunjene štrcaljke sa sigurnosnim štitnikom za iglu

EU/1/14/946/016 - 10 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnim štitnikom za iglu

EU/1/14/946/018 - 7 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnim štitnikom za iglu

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Accofil 48 MU/0,5 ml

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Accofil 48 MU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju filgrastim

s.c./i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept