Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Označavanje - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAerinaze
ATK šifraR01BA52
Tvardesloratadine / pseudophedrine sulphate
ProizvođačMerck Sharp

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA SA 2, 4, 7, 10, 14, 20 TABLETA S PRILAGOĐENIM OSLOBAĐANJEM

1.NAZIV LIJEKA

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem desloratadin/pseudoefedrinsulfat

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 2,5 mg desloratadina i 120 mg pseudoefedrinsulfata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 tablete s prilagođenim oslobađanjem

4 tablete s prilagođenim oslobađanjem

7 tableta s prilagođenim oslobađanjem

10 tableta s prilagođenim oslobađanjem

14 tableta s prilagođenim oslobađanjem

20 tableta s prilagođenim oslobađanjem

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tabletu progutajte cijelu s vodom.

Nemojte drobiti, lomiti niti žvakati.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Blistere čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/399/001

2 tablete s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/07/399/002

4 tablete s prilagođenim oslobađanjem

 

EU/1/07/399/003

7 tableta s prilagođenim oslobađanjem

 

EU/1/07/399/004

10 tableta s prilagođenim oslobađanjem

 

EU/1/07/399/005

14 tableta s prilagođenim oslobađanjem

EU/1/07/399/006

20 tableta s prilagođenim oslobađanjem

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Aerinaze

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem desloratadin/pseudoefedrinsulfat

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept