Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Uputa o lijeku - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAerinaze
ATK šifraR01BA52
Tvardesloratadine / pseudophedrine sulphate
ProizvođačMerck Sharp

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem desloratadin/pseudoefedrinsulfat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Aerinaze i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Aerinaze

3.Kako uzimati Aerinaze

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Aerinaze

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Aerinaze i za što se koristi

Što je Aerinaze

Aerinaze tablete sadrže kombinaciju dviju djelatnih tvari - desloratadina, koji je antihistaminik i pseudoefedrinsulfata, koji je dekongestiv.

Kako djeluje Aerinaze

Antihistaminici pomažu ublažiti simptome alergije sprječavanjem djelovanja tvari koja se zove histamin, a koja se stvara u tijelu. Dekongestivi pomažu smanjiti kongestiju nosa (začepljen/pun nos).

Kada se koristi Aerinaze

Aerinaze tablete ublažavaju simptome povezane sa sezonskim alergijskim rinitisom (peludnom groznicom), poput kihanja, curenja ili svrbeži nosa te suzenja ili svrbeži očiju, kada je uz njih prisutna i kongestija nosa u odraslih osoba i adolescenata u dobi od 12 ili više godina.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Aerinaze

Nemojte uzimati Aerinaze:

-ako ste alergični na desloratadin, pseudoefedrinsulfat, adrenergičke lijekove ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6), ili na loratadin

-ako imate visok krvni tlak, bolest srca ili krvnih žila ili ste imali moždani udar

-ako imate glaukom, poteškoće s mokrenjem, blokadu mokraćnih puteva ili prekomjeran rad štitnjače

-ako uzimate inhibitore monoamino-oksidaze (MAO-inhibitore, vrstu lijekova za liječenje depresije) ili ste ih prestali uzimati u proteklih 14 dana.

Upozorenja i mjere opreza

Neka stanja mogu pojačati osjetljivost na dekongestiv pseudoefedrinsulfat, koji je sastojak ovog lijeka. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek Aerinaze:

-ako imate 60 ili više godina. Starije osobe mogu biti osjetljivije na djelovanje ovog lijeka

-ako imate šećernu bolest

-ako imate vrijedove u crijevima koji uzrokuju suženje želuca, tankog crijeva ili jednjaka (stenozirajući peptički vrijed)

-ako imate blokadu crijeva (blokadu pilorusa ili dvanaesnika)

-ako imate blokadu vrata mokraćnog mjehura (blokadu u vratnom dijelu mjehura)

-ako ste u prošlosti imali poteškoće s disanjem zbog stezanja mišića u plućima (bronhospazam)

-ako imate problema s jetrom, bubrezima ili mokraćnim mjehurom.

Osim toga, morate reći svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri ako imate ili Vam je dijagnosticirano neko od sljedećih stanja jer će Vam možda savjetovati da prestanete uzimati Aerinaze:

-visok krvni tlak

-brzo kucanje ili lupanje srca

-nepravilan srčani ritam

-mučninu i glavobolju ili pojačanje glavobolje dok uzimate lijek Aerinaze

-ako imate napadaje u osobnoj ili obiteljskoj povijesti bolesti.

Ako planirate kirurški zahvat, liječnik će Vam možda savjetovati da 24 sata prije toga prestanete uzimati lijek Aerinaze.

Jedna od djelatnih tvari u lijeku Aerinaze, pseudoefedrinsulfat, se može zlorabiti, a velike doze pseudoefedrinsulfata mogu biti otrovne. Produljena primjena može dovesti do povećanog uzimanja tableta Aerinaze nego što je preporučeno kako biste postigli željeni učinak, čime se povećava rizik od predoziranja. Ako naglo prestanete uzimati lijek, može se javiti depresija.

Laboratorijske pretrage

Prestanite uzimati Aerinaze najmanje 48 sati prije kožnog testa na alergene jer antihistaminici mogu utjecati na rezultat kožnog testa.

Sportaši koji uzimaju Aerinaze mogu imati pozitivan rezultat doping testa.

Primjena u djece i adolescenata

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 12 godina.

Drugi lijekovi i Aerinaze

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ovo je posebno važno ako uzimate:

-digitalis, lijek za liječenje nekih srčanih poremećaja

-lijekove za krvni tlak (npr. α-metildopu, mekamilamin, rezerpin, alkaloide čemerike i gvanetidin)

-dekongestive koji se uzimaju kroz usta ili nos (kao što su fenilpropanolamin, fenilefrin, efedrin, oksimetazolin, nafazolin)

-tablete za mršavljenje (koje smanjuju tek)

-amfetamine

-lijekove za liječenje migrene, npr. ergot-alkaloide (kao što su dihidroergotamin, ergotamin ili metilergometrin)

-lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti ili neplodnosti, npr. bromokriptin, kabergolin, lizurid i pergolid

-antacide za liječenje loše probave ili želučanih problema

-lijek za liječenje proljeva koji se zove kaolin

-tricikličke antidepresive (npr. fluoksetin), antihistaminike (npr. cetirizin, feksofenadin).

Aerinaze s alkoholom

Porazgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom o tome smijete li piti alkohol dok uzimate Aerinaze. Ne preporučuje se piti alkohol dok uzimate Aerinaze.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje se uzimati Aerinaze ako ste trudni.

Kod primjene pseudoefedrinsulfata, jedne sastavnice lijeka Aerinaze, u dojilja je prijavljeno smanjeno stvaranje mlijeka. Desloratadin i pseudoefedrinsulfat se izlučuju u majčino mlijeko. Ne preporučuje se uzimati Aerinaze ako dojite.

Plodnost

Nema dostupnih podataka o plodnosti u muškaraca/žena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da bi u preporučenoj dozi ovaj lijek mogao utjecati na sposobnost vožnje i rada na strojevima. Iako većina ljudi neće osjetiti pospanost, preporučuje se da ne poduzimate aktivnosti koje zahtijevaju mentalnu pozornost, poput vožnje automobila ili rukovanja strojem dok ne ustanovite kako reagirate na ovaj lijek.

3.Kako uzimati Aerinaze

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 ili više godina

Preporučena doza je jedna tableta dvaput na dan s čašom vode, s hranom ili bez nje.

Ovaj lijek je za primjenu kroz usta.

Tabletu progutajte cijelu; nemojte je drobiti, lomiti niti žvakati prije gutanja.

Nemojte uzeti više tableta nego što je preporučio liječnik. Nemojte uzimati tablete češće nego što je preporučeno.

Nemojte uzimati ovaj lijek više od 10 dana bez prekida osim ako Vam tako nije rekao liječnik.

Ako uzmete više Aerinaze tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više Aerinaze tableta nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako ste zaboravili uzeti Aerinaze

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka na vrijeme, uzmite je čim prije, a zatim lijek nastavite uzimati po uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Aerinaze

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Sljedeće su nuspojave zabilježene u kliničkim ispitivanjima:

Često: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

ubrzano kucanje srca

smanjen tek

nemir uz pojačane pokrete

zatvor

tijela

 

suha usta

 

omaglica

 

grlobolja

 

Manje često: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

lupanje ili nepravilno

suho grlo

kucanje srca

bol u trbuhu

pojačani pokreti tijela

želučana gripa

crvenilo praćeno osjećajem

mučnina

užarenosti

neuobičajena stolica

valunzi

bolno ili otežano mokrenje

smetenost

šećer u mokraći

zamagljen vid

povišena razina šećera u

suhe oči

krvi

krvarenje iz nosa

žeđ

nadraženost nosa

tegobe s mokrenjem

upala nosa

promjene učestalosti

curenje iz nosa

mokrenja

upala sinusa

 

umor

glavobolja

poteškoće sa spavanjem

nervoza

pospanost

svrbež

zimica

umanjen osjet mirisa

odstupanja od normalnih vrijednosti testova jetrene funkcije

uznemirenost

tjeskoba

razdražljivost

Vrlo rijetko: sljedeće nuspojave prijavljene su nakon stavljanja desloratadina u promet i mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba

teške alergijske reakcije

povraćanje

(otežano disanje, piskanje pri

proljev

disanju, svrbež, koprivnjača i

halucinacije

oticanje)

 

osip

 

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podatakaneuobičajeno ponašanjeagresija

bol u mišićima

napadaji

upala jetre

odstupanja od normalnih vrijednosti testova jetrene funkcije

promjene u načinu otkucaja srca

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Aerinaze

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake "Rok valjanosti" ili kratice "EXP".

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Blistere čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Aerinaze sadrži

-Djelatne tvari su desloratadin i pseudoefedrinsulfat.

-Jedna tableta sadrži 2,5 mg desloratadina i 120 mg pseudoefedrinsulfata.

-Drugi sastojci su:

-Sastojci u plavom sloju s trenutnim oslobađanjem: kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza, dinatrijev edetat, citratna kiselina, stearatna kiselina i bojilo (indigo carmine aluminium lake (E132)).

-Sastojci u bijelom sloju s produljenim oslobađanjem: hipromeloza 2208, mikrokristalična celuloza, povidon K30, silicijev dioksid i magnezijev stearat.

Kako Aerinaze izgleda i sadržaj pakiranja

Aerinaze je plavo-bijela ovalna dvoslojna tableta s prilagođenim oslobađanjem, s utisnutom oznakom "D12" na plavom sloju. Aerinaze tablete dostupne su u pakiranjima od 2, 4, 7, 10, 14 ili 20 tableta u perforiranim blisterima, napravljenima od laminiranog blister filma prekrivenog folijom.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

Proizvođač:

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693

Tel. + 370 5 278 02 47

+32 (0)2 776 62 11

msd_lietuva@merck.com

dpoc_belux@merck.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: 0800 38 693

info-msdbg@merck.com

+32 (0)2 776 62 11

 

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888-5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: + 372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 70 00

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 214465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel.: + 40 21 529 2900 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201 msd.slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650 info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited. Τηλ.: 800 00 673

(+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224 msd_lv@merck.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

DODATAK IV

ZNANSTVENI ZAKLJUČCI I RAZLOZI ZA IZMJENU UVJETA ODOBRENJA ZA

STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Znanstveni zaključci

Uzimajući u obzir PRAC-ovo izvješće o procjeni periodičkog(ih) izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR) za desloratadin / pseudoefedrin, znanstveni su zaključci CHMP-a sljedeći:

Dva izvješća u literaturi utvrdila su moguću povezanost između agresivne reakcije/abnormalnog ponašanja i primjene desloratadina potkrijepljenu vremenskom povezanosti, nestankom simptoma nakon prestanka uzimanja lijeka (pozitivan dechallenge), a u nekim slučajevima uz ponovnu pojavu simptoma nakon ponovnog uzimanja lijeka (pozitivan rechallenge). Slični su slučajevi prijavljeni u bazi Eudravigilance u referentnom razdoblju. S obzirom na moguću ozbiljnost tih događaja u djece i na broj prijavljenih slučajeva kad su simptomi nestali nakon prestanka uzimanja lijeka i ponovno se pojavili nakon ponovnog uzimanja lijeka, "abnormalno ponašanje" i "agresiju" potrebno je dodati u popis nuspojava desloratadina.

Članak u literaturi objavljen tijekom referentnog razdoblja opisuje 4 slučaja epilepsije u djece s obiteljskom anamnezom epilepsije ili odgovarajućom osobnom anamnezom. U svakom od tih slučajeva, uzročno-posljedični odnos bio je procijenjen kao moguć na temelju vremenske povezanosti i nestanka simptoma nakon prestanka uzimanja lijeka. Na temelju tih novih podataka, može se zaključiti da desloratadin može pogoršati već postojeće napadaje u bolesnika (i uglavnom u djece) s napadajima u osobnoj anamnezi te da je potrebno preporučiti oprez kad se bolesnici s epilepsijom ili oni skloni konvulzijama liječe desloratadinom.

Na temelju 4 nova objavljena rada o mogućoj povezanosti desloratadina i produljenja QT intervala koji su prijavljeni u literaturi i činjenice da je "produljenje QT intervala" već navedeno kao nuspojava lijekova koji sadrže desloratadin, ovu je nuspojavu potrebno navesti kao nuspojavu svakog lijeka koji sadrži desloratadin.

Stoga, s obzirom na podatke prikazane u pregledanim PSUR-ovima, PRAC smatra da su izmjene informacija o lijeku za lijekove koji sadrže desloratadin opravdane.

CHMP je suglasan sa znanstvenim zaključcima koje je donio PRAC.

Razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Na temelju znanstvenih zaključaka za desloratadin / pseudoefedrin, CHMP smatra da je omjer koristi i rizika lijeka(ova) koji sadrži(e) desloratadin / pseudoefedrin nepromijenjen, uz predložene izmjene informacija o lijeku.

CHMP predlaže izmjenu uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept