Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Označavanje - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAflunov
ATK šifraJ07BB02
Tvarinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ProizvođačSeqirus S.r.l.  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

AFLUNOV suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Prepandemijsko cjepivo protiv influence (H5N1) (površinski antigen, inaktivirano, adjuvantirano)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna doza od 0,5 ml sadrži: površinski antigeni virusa influence (hemaglutinin i neuraminidaza), umnožen uoplođenim kokošjim jajima iz jata zdravih kokoši, soja:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) -poput kojeg je korišten soj (NIBRG-23)

7,5 mikrograma

 

hemaglutinina

Adjuvans: MF59C.1 ulje koje sadrži skvalen, polisorbat 80 i sorbitan trioleat.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid kalijev klorid (E508)

kalijev dihidrogenfosfat (E340) natrijev hidrogenfosfat dihidrat (E339) magnezijev klorid heksahidrat (E511) kalcijev klorid dihidrat (E509) natrijev citrat (E311)

citratna kiselina (E330) voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju.

1 napunjena štrcaljka (0,5 ml)

10 napunjenih štrcaljki (0,5 ml)

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Primjenjuje se intramuskularno u deltoidni mišić.

Upozorenje: ne injicirati u žilu ili u kožu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Prije primjene cjepivo treba postići sobnu temperaturu. Lagano protresti prije primjene.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italija.

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/658/001 1 napunjena štrcaljka

EU/1/10/658/002 10 napunjenih štrcaljki

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA ZA ŠTRCALJKU

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

AFLUNOV injekcija

cjepivo protiv influence H5N1 i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 ml

6.DRUGO

Čuvati u hladnjaku. Seqirus S.r.l. - Italija

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept