Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akynzeo (netupitant / palonosetron hydrochloride) – Uputa o lijeku - A04AA

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAkynzeo
ATK šifraA04AA
Tvarnetupitant / palonosetron hydrochloride
ProizvođačHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Akynzeo 300 mg / 0,5 mg tvrde kapsule netupitant / palonozetron

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Akynzeo i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Akynzeo

3.Kako uzimati Akynzeo

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Akynzeo

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Akynzeo i za što se koristi

Što je Akynzeo

Alkynzeo sadrži dva lijeka ('djelatne tvari') pod nazivom:

netupitant

palonozetron.

Za što se Akynzeo koristi

Akynzeo se primjenjuje kako bi se u odraslih osoba s rakom spriječila mučnina ili povraćanje za vrijeme liječenja protiv raka koje se naziva ‘kemoterapija’.

Kako Akynzeo djeluje

Kemoterapijski lijekovi mogu u tijelu prouzročiti otpuštanje tvari pod nazivom serotonin i tvar P. To potiče centar za povraćanje u mozgu i izaziva Vam mučninu ili povraćanje. Lijekovi u Akynzeu vežu se na receptore u živčanom sustavu kroz koje djeluju serotonin i tvar P: netupitant (antagonist receptora NK1) blokira receptore za tvar P, a palonozetron (antagonist receptora 5-HT3) blokira određene receptore za serotonin. Takvim blokiranjem djelovanja tvari P i serotonina, lijek pomaže u sprječavanju poticanja centra za povraćanje i posljedične mučnine.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Akynzeo

Nemojte uzeti Akynzeo:

ako ste alergični na netupitant ili palonozetron ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6). Ako niste sigurni, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego što

uzmete ovaj lijek.

ako ste trudni.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego što uzmete Akynzeo ako:

imate tegobe s jetrom ili bubrezima

imate začepljenje u crijevima ili ste imali zatvor stolice u prošlosti

Vi ili netko od Vama bliskih rođaka imali ste tegobe sa srcem pod nazivom ‘produljenje QT intervala’

imate neke druge tegobe sa srcem

rečeno Vam je da imate neravnotežu minerala u krvi kao što su natrij i magnezij, koja nije ispravljena.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego što uzmete Akynzeo.

Djeca i adolescenti

Akynzeo ne smiju uzimati djeca i adolescenti mlađi od 18 godina.

Drugi lijekovi i Akynzeo

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Osobito je važno da liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru obavijestite ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

lijekove protiv depresije ili tjeskobe, zvane selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) - kao što su fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram ili escitalopram

lijekove protiv depresije ili tjeskobe, zvane inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI) - kao što su venlafaksin ili duloksetin.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego što uzmete Akynzeo.

Također, obavijestite liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova jer Vam liječnik možda treba promijeniti dozu ovih drugih lijekova:

lijekove koji mogu prouzročiti nepravilne srčane otkucaje kao što su amiodaron, nikardipin, kinidin, moksifloksacin, haloperidol, klorpromazin, kvetiapin, tioridazin ili domperidon

neke kemoterapijske lijekove - kao što su docetaksel ili etopozid

eritromicin - za liječenje bakterijskih infekcija

midazolam - sedativ koji se koristi za liječenje tjeskobe

deksametazon - može se koristiti za liječenje mučnine i povraćanja

ketokonazol - za liječenje Cushingova sindroma

rifampicin - za liječenje tuberkuloze (TB) i drugih infekcija.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego što uzmete Akynzeo.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati Akynzeo ako ste trudni ili žena reproduktivne dobi koja ne koristi kontracepciju.

Nemojte dojiti ako uzimate Akynzeo. To je zbog toga što nije poznato prelazi li lijek u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Možete osjećati omaglicu ili umor nakon što ste uzeli Akynzeo. Ako se to dogodi, ne vozite niti ne rukujte alatima ili strojevima.

Akynzeo sadrži saharozu, sorbitol i može sadržavati tragove soje. Ovaj lijek sadrži saharozu i sorbitol (vrste šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije nego što uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek može sadržavati tragove lecitina, koji se dobiva iz soje. Ako ste alergični na kikiriki ili soju, ako uočite bilo kakve znakove alergijske reakcije odmah se obratite liječniku. Znakovi mogu uključivati koprivnjaču, osip na koži, svrbež, otežano disanje ili gutanje, otečena usta, lice, usne, jezik ili grlo, a katkad sniženje krvnog tlaka.

3.Kako uzimati Akynzeo

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Koliko uzeti

Preporučena doza je jedna kapsula (jedna kapsula sadrži 300 mg netupitanta i 0,5 mg palonozetrona).

Uzmite kapsulu otprilike 1 sat prije početka ciklusa kemoterapije.

Akynzeo možete uzimati s hranom ili bez nje.

Akynzeo se uzima prije kemoterapije kako bi se spriječio nastanak mučnine i povraćanja. Nemojte uzimati Akynzeo u dane poslije kemoterapije - osim ako se ne planira da imate drugi kemoterapijski ciklus.

Ako uzmete više Akynzea nego što ste trebali

Uobičajena doza je 1 kapsula. Mislite li da ste možda uzeli više nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Akynzeo

Ako mislite da ste zaboravili uzeti svoju dozu, odmah kažite liječniku.

Ako prestanete uzimati Akynzeo

Akynzeo se uzima da spriječi mučninu i povraćanje dok primate kemoterapiju. Ako ne želite uzimati Akynzeo, porazgovarajte o tome s liječnikom. Ako odlučite da nećete uzimati Akynzeo (ili neki drugi sličan lijek), moguće je da ćete zbog kemoterapije osjećati mučninu i povraćati.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave

Prestanite uzimati Akynzeo i odmah obavijestite liječnika ako opazite navedenu ozbiljnu nuspojavu - možda Vam je potrebno hitno medicinsko liječenje:

Vrlo rijetko: može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

teška alergijska reakcija – znakovi uključuju koprivnjaču, osip na koži, svrbež, otežano disanje ili gutanje, otečena usta, lice, usne, jezik ili grlo, a katkad sniženje krvnog tlaka.

Ostale nuspojave

Obavijestite svoga liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uočite neku od sljedećih nuspojava:

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

glavobolja

zatvor

osjećaj umora

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

gubitak kose

osjećaj slabosti

oslabljen apetit

visoki krvni tlak

podignut, svrbljiv osip na koži (koprivnjača)

tegobe sa srčanim mišićem (kardiomiopatija)

vrtoglavica (vertigo), osjećaj omaglice ili teškoće sa spavanjem (nesanica)

tegobe sa želucem uključujući nelagodu u želucu, mučninu, bol, probavne tegobe, štucanje, vjetrove ili proljev

visoke razine nekih enzima, uključujući enzime u krvi i jetrene enzime (prema pretragama krvi)

visoke razine kreatinina - čime se mjeri funkcija bubrega (prema pretragama krvi)

tegobe prikazane na EKG-u (elektrokardiogramu) (pod nazivom ‘produljenje QT i PR intervala’ i ‘poremećaj provodljivosti’)

niske razine 'neutrofila' - vrsta bijelih krvnih stanica koja suzbija infekcije (prema pretragama krvi)

visoka razina bijelih krvnih stanica (prema pretragama krvi)

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1 000 osoba

bol u leđima

osjećaj vrućine

teškoće sa spavanjem

niski krvni tlak

bol u prsištu (koja nije povezana sa srcem)

utrnutost, zamućen vid

iznenadni živčani slom, promjena raspoloženja

infekcija i upala mokraćnog mjehura (cistitis)

konjunktivitis (vrsta upale oka)

niska razina kalija (prema pretragama krvi)

promjene (ili poremećaji) srčanog ritma

poremećaj srčanog zaliska (insuficijencija mitralnog zaliska)

obložen jezik, otežano gutanje, neprirodan okus nakon uzimanja lijeka

smanjeni dotok krvi u srčani mišić (ishemija miokarda)

visoke razine kreatinfosfokinaze MB - što ukazuje na iznenadni smanjeni priljev krvi u srčani mišić (prema pretragama krvi)

visoke razine troponina - što ukazuje na poremećaj funkcije srčanog mišića (prema pretragama krvi)

visoke razine pigmenta bilirubina - što ukazuje na poremećaj funkcije jetre (prema pretragama krvi)

visoka razina ‘limfocita’ – vrsta bijelih krvnih stanica koja pomaže tijelu u suzbijanju bolesti (prema pretragama krvi)

niska razina bijelih krvnih stanica (prema pretragama krvi)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Akynzeo

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza Rok valjanosti/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Akynzeo sadrži

Djelatne tvari su palonozetron i netupitant. Jedna kapsula sadrži tri tablete (300 mg netupitanta) i jednu meku kapsulu (0,5 miligrama palonozetrona u obliku palonozetronklorida).

Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza (E460), saharozni esteri lauratne kiseline, povidon K-30, umrežena karmelozanatrij, koloidni hidratizirani silicijev dioksid, natrijev stearilfumarat, magnezijev stearat, glicerolmonokaprilokaprat (vrsta I), glicerol, poligliceriloleat, pročišćena voda, butilhidroksianizol (E320), želatina, sorbitol, 1,4 sorbitan, titanijev dioksid (E171), šelakova glazura (djelomično esterificirana), žuti, crveni i crni željezov oksid (E172), propilenglikol (E1520).

Ovaj lijek sadrži saharozu, sorbitol i može sadržavati soju - više informacija vidjeti u dijelu 2.

Kako Akynzeo izgleda i sadržaj pakiranja

Tvrde kapsule su neprozirne s bijelim tijelom i kapicom boje karamele, s oznakom ‘HE1’ otisnutom na tijelu. Veličina pakiranja od 1 kapsule u aluminijskom blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept