Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alli (Orlistat GSK) (orlistat) – Označavanje - A08AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAlli (Orlistat GSK)
ATK šifraA08AB01
Tvarorlistat
ProizvođačGlaxo Group Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKI DIO KUTIJE 42, 60, 84, 90 ili 120 KAPSULA

1.NAZIV LIJEKA

alli 60 mg tvrde kapsule orlistat

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 60 mg orlistata

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Ovo pakiranje uključuje:

1 boca sadržava 42 tvrde kapsule

1 boca sadržava 60 tvrdih kapsula

1 boca sadržava 84 tvrde kapsule

1 boca sadržava 90 tvrdih kapsula

1 boca sadržava 120 tvrdih kapsula

1 priručni spremnik

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE OČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/401/007-011

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje bez recepta.

15.UPUTE ZA UPORABU

Za odrasle s indeksom tjelesne mase (BMI) 28 ili iznad

Pomoć smanjenju tjelesne težine

Može Vam pomoći izgubiti više tjelesne težine nego sama dijeta.

alli se koristi uz nisko kaloričnu dijetu s manjim sadržajem masti za smanjenje tjelesne težine odraslih, starijih od 18 godina s prekomjernom tjelesnom težinom (BMI 28 ili iznad).

Klinički je dokazano da alli pomaže izgubiti više tjelesne težine nego sama dijeta. Kapsule djeluju samo u probavnom sustavu tako što sprječavaju apsorpciju oko četvrtine masti unesene obrokom. Te masti izlaze iz Vašeg organizma i mogu prouzročiti promjene u stolici. Kako biste ublažili navedene učinke, važno je provoditi dijetu sa smanjenim sadržajem masti.

Da biste vidjeli je li Vaš indeks tjelesne mase 28 ili iznad, pronađite u tablici svoju visinu. Ako Vam je težina manja od one navedene uz Vašu visinu, Vaš BMI je ispod 28 - nemojte uzimati alli.

Visina

Težina

 

 

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg

Prekomjerna tjelesna težina povećava rizik od nastajanja nekoliko ozbiljnih zdravstvenih problema poput šećerne bolesti i bolesti srca. Trebate posjetiti svog liječnika i pregledati svoje opće zdravstveno stanje.

Ne uzimajte

-ako imate manje od 18 godina.

-ako ste trudni ili dojite.

-ako uzimate ciklosporin.

-ako uzimate varfarin ili bilo koji drugi lijek za razrjeđivanje krvi.

-ako ste alergični na orlistat ili na bilo koji sastojak lijeka.

-ako imate kolestazu (stanje pri kojem je blokirano otjecanje žuči iz jetre).

-ako imate poteškoća s apsorpcijom hrane (kronični malapsorpcijski sindrom).

Prije nego počnete uzimati alli posavjetujte se s liječnikom.

-ako uzimate amiodaron za poteškoće sa srčanim ritmom.

-ako uzimate lijek za šećernu bolest.

-ako uzimate lijek za epilepsiju.

-ako imate bolest bubrega.

-ako uzimate lijek za štitnjaču (levotiroksin).

-ako uzimate lijekove za liječenje HIV-a.

-ako uzimate lijekove za depresiju, psihijatrijske poremećaje ili tjeskobu.

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom kada uzimate alli

- ako uzimate lijekove za visoki krvni tlak.

-ako uzimate lijekove za povišeni kolesterol. Kako uzimati

-uzmite jednu cijelu kapsulu s vodom, tri puta dnevno sa svakim obrokom koji sadrži masnoće.

-ne uzimajte više od tri kapsule dnevno.

-morate uzimati multivitamine (koji sadrže vitamine A, D, E i K) jednom dnevno prije spavanja

-ne smijete uzimati alli dulje od šest mjeseci.

<www.xxx.xxx>

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

alli 60 mg tvrde kaspule

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU UNUTARNJI DIO KUTIJE 42, 60, 84, 90 ili 120 KAPSULA

1. NAZIV LIJEKA

alli 60 mg tvrde kapsule orlistat

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 60 mg orlistata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Ovo pakiranje uključuje:

1 boca sadržava 42 tvrde kapsule

1 boca sadržava 60 tvrdih kapsula

1 boca sadržava 84 tvrde kapsule

1 boca sadržava 90 tvrdih kapsula

1 boca sadržava 120 tvrdih kapsula

1 priručni spremnik

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/401/007-011

13. BROJ SERIJE

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje bez recepta.

15. UPUTE ZA UPORABU

Pomoć smanjenju tjelesne težine

Može vam pomoći izgubiti više tjelesne težine nego sama dijeta.

alli se koristi uz nisko kaloričnu dijetu s manjim sadržajem masti za smanjenje tjelesne težine odraslih osoba, starijih od 18 godina s prekomjernom tjelesnom težinom.

Klinički je dokazano da alli pomaže izgubiti više tjelesne težine nego sama dijeta. Kapsule djeluju samo u probavnom sustavu tako što sprječavaju apsorpciju oko četvrtine masti unesene obrokom. Te masti izlaze iz Vašeg organizma i mogu prouzročiti promjene u stolici. Kako biste ublažili navedene učinke, važno je provoditi dijetu sa smanjenim sadržajem masti.

Kako uzimati

-uzmite jednu cijelu kapsulu s vodom, tri puta dnevno sa svakim obrokom koji sadrži masnoće.

-ne uzimajte više od tri kapsule dnevno.

-morate uzimati multivitamine (koji sadrže vitamine A, D, E i K) jednom dnevno prije spavanja.

-ne smijete uzimati alli dulje od šest mjeseci.

Za daljnje informacije o alli programu za smanjenje tjelesne težine posjetite <www.xxx.xxx>.

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA NA BOCI 42, 60, 84, 90 ili 120 KAPSULA

1. NAZIV LIJEKA

alli 60 mg tvrde kapsule orlistat

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 60 mg orlistata

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

42 tvrde kapsule

60 tvrdih kapsula

84 tvrde kapsule

90 tvrdih kapsula

120 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/401/007-011

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje bez recepta.

15. UPUTE ZA UPORABU

Pomoć smanjenju tjelesne težine

Za odrasle s prekomjernom tjelesnom težinom, u dobi od 18 godina ili starije

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

PRIRUČNI SPREMNIK (SHUTTLE)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

alli 60 mg tvrde kapsule orlistat

Za primjenu kroz usta.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

4.BROJ SERIJE

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICA LIJEKA

Sadržava 3 kapsule.

6.DRUGO

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku. Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Odbacite kapsule koje ste čuvali u priručnom spremniku više od mjesec dana.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKI DIO KUTIJE 42, 60, 84, 90 ili 120 TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

alli 27 mg tabete za žvakanje orlistat

2.NAVOĐENJE SASTAV DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta za žvakanje sadrži 27 mg orlistata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i saharozu. Za više informacija pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Ovo pakiranje uključuje:

1 boca sadržava 42 tablete za žvakanje

1 boca sadržava 60 tableta za žvakanje

1 boca sadržava 84 tablete za žvakanje

1 boca sadržava 90 tableta za žvakanje

1 boca sadržava 120 tableta za žvakanje

1 priručni spremnik

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/401/012-016

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje bez recepta.

15. UPUTE ZA UPORABU

Za odrasle s indeksom tjelesne mase (BMI) 28 ili iznad

Pomoć smanjenju tjelesne težine.

Može Vam pomoći izgubiti više tjelesne težine nego sama dijeta.

alli se koristi uz nisko kaloričnu dijetu s manjim sadržajem masti za smanjenje tjelesne težine odraslih, starijih od 18 godina s prekomjernom tjelesnom težinom (BMI 28 ili iznad).

Klinički je dokazano da alli pomaže izgubiti više tjelesne težine nego sama dijeta. Kapsule djeluju samo u probavnom sustavu tako što sprječavaju apsorpciju oko četvrtine masti unesene obrokom. Te masti izlaze iz Vašeg organizma i mogu prouzročiti promjene u stolici. Kako biste ublažili navedene učinke, važno je provoditi dijetu sa smanjenim sadržajem masti.

Da biste vidjeli je li Vaš indeks tjelesne mase 28 ili iznad, pronađite u tablici svoju visinu. Ako Vam je težina manja od one navedene uz Vašu visinu, Vaš BMI je ispod 28 - nemojte uzimati alli.

Visina Težina

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg

Prekomjerna tjelesna težina povećava rizik od nastajanja nekoliko ozbiljnih zdravstvenih problema poput šećerne bolesti i bolesti srca. Trebate posjetiti svog liječnika i pregledati svoje opće zdravstveno stanje.

Ne uzimajte

-ako imate manje od 18 godina.

-ako ste trudni ili dojite.

-ako uzimate ciklosporin.

-ako uzimate varfarin ili bilo koji drugi lijek za razrjeđivanje krvi.

-ako ste alergični na orlistat ili na bilo koji sastojak lijeka.

-ako imate kolestazu (stanje pri kojem je blokirano otjecanje žuči iz jetre).

-ako imate poteškoća s apsorpcijom hrane (kronični malapsorpcijski sindrom).

Prije nego počnete uzimati alli posavjetujte se s liječnikom

-ako uzimate amiodaron za poteškoće sa srčanim ritmom.

-ako uzimate lijek za šećernu bolest.

-ako uzimate lijek za epilepsiju.

-ako imate bolest bubrega.

-ako uzimate lijek za štitnjaču (levotiroksin).

-ako uzimate lijekove za liječenje HIV-a.

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom kada uzimate alli

- ako uzimate lijekove za visoki krvni tlak.

-ako uzimate lijekove za povišeni kolesterol. Kako uzimati

-uzmite jednu cijelu kapsulu s vodom, tri puta dnevno sa svakim obrokom koji sadrži masnoće.

-ne uzimajte više od tri kapsule dnevno.

-morate uzimati multivitamine (koji sadrže vitamine A, D, E i K) jednom dnevno prije spavanja.

-ne smijete uzimati alli dulje od šest mjeseci.

<www.xxx.xxx>

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

alli 27 mg tablete za žvakanje

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

UNUTARNJI DIO KUTIJE 42, 60, 84, 90 ili 120 TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

alli 27 mg tablete za žvakanje orlistat

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta za žvakanje sadrži 27 mg orlistata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i saharozu. Za više informacija pročitajte Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Ovo pakiranje uključuje:

1 boca sadržava 42 tablete za žvakanje

1 boca sadržava 60 tableta za žvakanje

1 boca sadržava 84 tablete za žvakanje

1 boca sadržava 90 tableta za žvakanje

1 boca sadržava 120 tableta za žvakanje

1 priručni spremnik

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/401/012-016

13. BROJ SERIJE

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje bez recepta.

15. UPUTE ZA UPORABU

Pomoć smanjenju tjelesne težine

Može Vam pomoći izgubiti više tjelesne težine nego sama dijeta.

Žvačite jednu tabletu tri puta na dan.

alli se koristi uz nisko kaloričnu dijetu s manjim sadržajem masti za smanjenje tjelesne težine odraslih osoba, starijih od 18 godina s prekomjernom tjelesnom težinom.

Klinički je dokazano da alli pomaže izgubiti više tjelesne težine nego sama dijeta. Kapsule djeluju samo u probavnom sustavu tako što sprječavaju apsorpciju oko četvrtine masti unesene obrokom. Te masti izlaze iz Vašeg organizma i mogu prouzročiti promjene u stolici. Kako biste ublažili navedene učinke, važno je provoditi dijetu sa smanjenim sadržajem masti.

Kako uzimati

-uzmite jednu cijelu kapsulu s vodom, tri puta dnevno sa svakim obrokom koji sadrži masnoće.

-ne uzimajte više od tri kapsule dnevno.

-morate uzimati multivitamine (koji sadrže vitamine A, D, E i K) jednom dnevno prije spavanja.

-ne smijete uzimati alli dulje od šest mjeseci.

Za daljnje informacije o alli programu za smanjenje tjelesne težine posjetite <www.xxx.xxx>.

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA NA BOCI 42, 60, 84, 90 ili 120 TABLETA

1. NAZIV LIJEKA

alli 27 mg tablete za žvakanje orlistat

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta za žvakanje sadrži 27 mg orlistata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu i saharozu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

42 tablete za žvakanje

60 tableta za žvakanje

84 tablete za žvakanje

90 tableta za žvakanje

120 tablete za žvakanje

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/401/012-016

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje bez recepta.

15. UPUTE ZA UPORABU

Pomoć smanjenju tjelesne težine

Za odrasle s prekomjernom tjelesnom težinom, u dobi od 18 godina ili starije.

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

PRIRUČNI SPREMNIK (SHUTTLE)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

alli 27 mg tablete za žvakanje orlistat

Za primjenu kroz usta.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

4. BROJ SERIJE

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICA LIJEKA

Sadržava 3 tablete.

6. DRUGO

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku. Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Odbacite kapsule koje ste čuvali u priručnom spremniku više od mjesec dana.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept