Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alprolix (eftrenonacog alfa) – Označavanje - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAlprolix
ATK šifraB02BD04
Tvareftrenonacog alfa
ProizvođačSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

ALPROLIX 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ALPROLIX 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ALPROLIX 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ALPROLIX 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ALPROLIX 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju eftrenonacog alfa

fuzijski protein rekombinantnog faktora zgrušavanja krvi IX i Fc fragmenta rekombinantni faktor zgrušavanja krvi IX <(side of outer carton, only)>

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Prašak: 250 IU eftrenonakoga alfa (približno 50 IU/ml nakon rekonstitucije) Prašak: 500 IU eftrenonakoga alfa (približno 100 IU/ml nakon rekonstitucije) Prašak: 1000 IU eftrenonakoga alfa (približno 200 IU/ml nakon rekonstitucije) Prašak: 2000 IU eftrenonakoga alfa (približno 400 IU/ml nakon rekonstitucije) Prašak: 3000 IU eftrenonakoga alfa (približno 600 IU/ml nakon rekonstitucije)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Prašak:

saharoza, L-histidin, manitol, polisorbat 20, natrijev hidroksid, kloridna kiselina

Otapalo: natrijev klorid voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Sadržaj: 1 bočica s praškom, 5 ml otapala u napunjenoj štrcaljki, 1 klip, 1 nastavak za bočicu, 1 komplet za infuziju, 2 alkoholom natopljene vatice, 2 flastera, 1 kompresa od gaze

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu, nakon rekonstitucije.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Skeniranjem QR koda pomoću pametnog telefona ili putem internetske stranice možete pristupiti videu s uputama o tome kako pripremiti i primijeniti lijek ALPROLIX

Uključiti QR kod + http://www.alprolix-instructions.com

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Primijeniti unutar 6 sati nakon rekonstitucije.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Može se čuvati na sobnoj temperaturi (do 30 °C) tijekom jednog razdoblja do 6 mjeseci. Ne smije se vratiti u hladnjak nakon čuvanja na sobnoj temperaturi.

Datum vađenja iz hladnjaka:

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1098/001

EU/1/16/1098/002

EU/1/16/1098/003

EU/1/16/1098/004

EU/1/16/1098/005

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ALPROLIX 250

ALPROLIX 500

ALPROLIX 1000

ALPROLIX 2000

ALPROLIX 3000

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

ALPROLIX 250 IU prašak za injekciju

ALPROLIX 500 IU prašak za injekciju

ALPROLIX 1000 IU prašak za injekciju

ALPROLIX 2000 IU prašak za injekciju

ALPROLIX 3000 IU prašak za injekciju

eftrenonacog alfa

rekombinantni faktor zgrušavanja krvi IX i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

250 IU

500 IU

1000 IU

2000 IU

3000 IU

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE ŠTRCALJKE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za ALPROLIX natrijev klorid

voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept