Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Angiox (bivalirudin) – Označavanje - B01AE06

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAngiox
ATK šifraB01AE06
Tvarbivalirudin
ProizvođačThe Medicines Company UK Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA (pakiranje od 10 bočica)

1.NAZIV LIJEKA

Angiox 250 mg prašak za koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju bivalirudin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 bočica sadrži 250 mg bivalirudina.

Nakon rekonstitucije 1 ml sadrži 50 mg bivalirudina. Nakon razrjeđivanja 1ml sadrži 5 mg bivalirudina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

manitol, 2% natrijev hidroksid

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za koncentrat za otopinu za injekciju ili infuziju

10 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena u venu

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Liofilizirani prašak: Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Rekonstituirana otopina: Čuvati u hladnjaku (2 – 8 oC). Ne zamrzavati.

Razrijeđena otopina: Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C. Ne zamrzavati.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorištenu otopinu potrebno je zbrinuti.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

The Medicines Company UK Ltd

115L Milton Park

Abingdon

Oxfordshire

OX14 4SA

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/04/289/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Angiox 250 mg prašak za koncentrat bivalirudin

Primjena u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE<, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

250 mg

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept