Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azopt (brinzolamide) – Označavanje - S01EC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAzopt
ATK šifraS01EC04
Tvarbrinzolamide
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA JEDNU BOČICU, 5 ml, 10 ml + KUTIJA ZA 3 BOČICE x 5 ml

1.NAZIV LIJEKA

AZOPT 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija brinzolamid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki ml suspenzije sadrži 10 mg brinzolamida

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži benzalkonijev klorid, manitol (E421), karbomer 974P, tiloksapol, dinatrijev edetat, natrijev klorid, kloridnu kiselinu/natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćenu vodu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, suspenzija 5 ml

10 ml

3 x 5ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Okularna primjena.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Dobro protresite prije uporabe.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Odbacite 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

Otvoreno (1):

Otvoreno (2):

Otvoreno (3):

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija.

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/129/001 1 x 5 ml

EU/1/00/129/002 1 x 10 ml

EU/1/00/129/003 3 x 5 ml

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

azopt

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NAJLJEPNICA NA BOČICI, 5 ml & 10 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

AZOPT 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija brinzolamid

Okularna primjena.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Odbaciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5ml

10ml

6DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept