Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bexsero (recombinant Neisseria meningitidis group-B...) – Označavanje - J07AH09

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBexsero
ATK šifraJ07AH09
Tvarrecombinant Neisseria meningitidis group-B NHBA fusion protein /recombinant Neisseria meningitidis group-B NadA protein /recombinant Neisseria meningitidis group B fHbp fusion protein /outer membrane vesiclesfrom Neisseria meningitidis group-B strain NZ98
ProizvođačGSK Vaccines S.r.l.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Bexsero suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv meningokoka grupe B (rDNK, komponentno, adsorbirano)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Doza od 0,5 ml sadrži:

 

rekombinantne proteine NHBA/NadA/fHbp iz Neisseria meningitidis grupe B

50/50/50 mikrograma

vezikule vanjske membrane (OMV) iz Neisseria meningitidis grupe B soj

 

NZ98/254, izmjereno kao količina ukupnih proteina koji sadrže PorA P1.4

25 mikrograma

Adsorbirano na aluminijevu hidroksidu (0,5 mg Al3+).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

Pomoćne tvari: natrijev klorid, histidin, saharoza, voda za injekcije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspenzija za injekciju (0,5 ml)

 

 

 

 

 

1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s iglama

 

 

1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije bez igala

 

 

 

 

 

 

 

 

10 napunjenih štrcaljki, svaka s 0,5 ml suspenzije s iglama

 

 

 

 

10 napunjenih štrcaljki, svaka s 0,5 ml suspenzije bez igala

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Samo za primjenu u mišić.

Prije uporabe dobro protresti.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GSK Vaccines S.r.l.,

Via Fiorentina 1,

53100 Siena,

Italija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/812/001

EU/1/12/812/002

EU/1/12/812/003

EU/1/12/812/004

13. BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Bexsero suspenzija za injekciju

cjepivo protiv meningokoka B i.m. primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (0,5 ml)

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept