Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BiResp Spiromax (budesonide / formoterol fumarate dihydrate) – Označavanje - R03AK07

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBiResp Spiromax
ATK šifraR03AK07
Tvarbudesonide / formoterol fumarate dihydrate
ProizvođačTeva Pharma B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

BiResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata

budezonid/ formoterolfumarat dihidrat

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Bočna strana: Svaka primijenjena doza sadrži 160 mikrograma budezonida i 4,5 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

To odgovara odmjerenoj dozi od 200 mikrograma budezonida i 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

Prednja strana: Ova primijenjena doza odgovara odmjerenoj dozi od 200 mikrograma budezonida i 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata

1 inhalator sadrži 120 doza.

2 inhalatora, svaki sadrži 120 doza.

3 inhalatora, svaki sadrži 120 doza.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u dišne putove.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prednja strana: Nije za primjenu kod djece i adolescenata.

Bočna strana: Samo za primjenu kod odraslih u dobi od 18 godina i starijih. Nije za primjenu u djece ili adolescenata mlađih od 18 godina.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Lijek upotrijebite u roku od 6 mjeseci nakon skidanja folije.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Poklopac nastavka za usta držite zatvorenim nakon skidanja folije.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKOJE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/921/001

EU/1/14/921/002

EU/1/14/921/003

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

BiResp Spiromax 160 mcg/4,5 mcg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

FOLIJA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BiResp Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata

budezonid/ formoterolfumarat dihidrat

Primjena u dišne putove.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Sadrži 1 inhalator.

6.DRUGO

Poklopac nastavka za usta držite zatvorenim i upotrijebite unutar 6 mjeseci nakon skidanja folije.

Teva Pharma B.V.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

INHALATOR

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BiResp Spiromax 160 μg/4,5 μg prašak inhalata

budezonid/formoterolfumarat dihidrat

Primjena u dišne putove.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

120 doza

6. DRUGO

Početak

Teva Pharma B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

BiResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata

budezonid/ formoterolfumarat dihidrat.

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Bočna strana: Svaka primijenjena doza sadrži 320 mikrograma budezonida i 9 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

To odgovara odmjerenoj dozi od 400 mikrograma budezonida i 12 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

Prednja strana: Ova primijenjena doza odgovara odmjerenoj dozi od 400 mikrograma budezonida i 12 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak inhalata

1 inhalator sadrži 60 doza.

2 inhalatora, svaki sadrži 60 doza

3 inhalatora, svaki sadrži 60 doza

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u dišne putove.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prednja strana: Nije za primjenu kod djece i adolescenata.

Bočna strana: Samo za primjenu kod odraslih u dobi od 18 godina i starijih. Nije za primjenu u djece ili adolescenata mlađih od 18 godina.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Lijek upotrijebite u roku od 6 mjeseci nakon skidanja folije.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Poklopac nastavka za usta držite zatvorenim nakon skidanja folije.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKOJE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/921/004

EU/1/14/921/005

EU/1/14/921/006

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

BiResp Spiromax 320 mcg/9 mcg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>]

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

FOLIJA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BiResp Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata

budezonid/ formoterolfumarat dihidrat

Primjena u dišne putove

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Sadrži 1 inhalator.

6. DRUGO

Poklopac nastavka za usta držite zatvorenom i upotrijebite unutar 6 mjeseci nakon skidanja folije.

Teva Pharma B.V.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

INHALATOR

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BiResp Spiromax 320 µg/9 µg prašak inhalata.

budezonid/ formoterolfumarat dihidrat

Primjena u dišne putove

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

60 doza

6. DRUGO

Početak

Teva Pharma B.V.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept