Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BindRen (colestilan) – Uputa o lijeku - V03AE

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBindRen
ATK šifraV03AE
Tvarcolestilan
ProizvođačMitsubishi Pharma Europe Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

BindRen 1 g filmom obložene tablete kolestilan

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

 

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

 

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

 

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

odobren

1.

Što je BindRen i za što se koristi

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati BindRen

3.

Kako uzimati BindRen

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati BindRen

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

1.

Što je BindRen i za što se koristi

 

O visokim razinama fosfora u krvi (h p rfosfat mija)

BindRen sadrži djelatnu tvar kolestilan. Primje juje se za snižavanje visokih razina fosfora u krvi u odraslih

bolesnika koji su na dijalizi zbog loše funkcije bubrega.

više

nije

Ako Vam bubrezi ne rade uredno, ći ćete na dijalizu koja zamjenjuje mnoge funkcije bubrega. Također Vam se savjetuje da se pridržavate posebne d jete kako biste smanjili unos fosfora u tijelo hranom. Ponekad, dijaliza i dijeta nisu dovoljne za sprječa anje porasta razine fosfora u krvi. Taj se poremećaj naziva hiperfosfatemija.LijekOdržavanje nis e razine fosfora u krvi važno je za zdravlje kostiju i krvnih žila te za sprječavanje simptoma poput svrbeža kože, crvenila očiju, bolova u kostima ili prijeloma kostiju.

Kako BindRen djelu e

Kolestilan veže fosfor z hrane u probavnom traktu i tako sprječava apsorpciju fosfora u krv. Fosfor vezan za kolestilan se potom izlučuje iz Vašeg tijela stolicom. Ako uzimate BindRen, i dalje se morate pridržavati posebne dijete koju je preporučio Vaš liječnik.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati BindRen

Nemojte uzimati BindRen

-ako ste alergični na kolestilan ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako imate opstrukciju crijeva (začepljenje crijeva).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete BindRen ako imate neke od sljedećih tegoba, budući da Vam ovaj lijek možda neće odgovarati:

-tegobe s gutanjem

-teške tegobe sa želucem ili pražnjenjem crijeva, kao što su zatvor, čirevi želuca ili crijeva ili hemoroidi, budući da ova stanja mogu dovesti do povećanog rizika od, npr., krvarenja u crijevima

-nedavni veliki kirurški zahvat na želucu ili crijevima

-opstrukcija žučnog mjehura

-teške tegobe s jetrom

-napadaji

-nedavna upala sluznice koja obavija trbušnu šupljinu (peritonitis)

-niske razine albumina (proteina) u krvi.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako tijekom liječenja BindRenom nešto od slijedećeg vrijedi za Vas:

-

imate zatvor, liječnik će možda htjeti pratiti funkciju Vaših crijeva kako bi prepoznao moguće

 

nuspojave (vidjeti dio 4).

 

-

rečeno Vam je da imate poremećaj zbog kojeg je smanjena sposobnost crijeva da apsorbiraju hranjive

 

sastojke (malapsorpcijski sindrom) ili ako se liječite takozvanim kumarinskim antikoagulansima (npr.

 

varfarinom), liječnik će Vam možda kontrolirati krv ili će Vam preporučiti uzimanje vitaminskih

 

nadomjestaka.

odobren

 

 

-

imate nenormalno niske razine kalcija u krvi. BindRen ne sadrži kalcij i liječ ik Vam može dodatno

 

propisati tablete kalcija.

 

-

imate nenormalno visoke razine kalcija u krvi zbog prejake aktivnosti pa ati oidnih žlijezda. Ovo se

 

stanje ne može liječiti samo BindRenom pa Vam trebaju propisati druge lijekove.

Djeca i adolescenti

Nema dostupnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti BindRena u jece i ad lescenata (u dobi do 18 godina). BindRen se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i BindRen

nije

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste n davno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje lijekove za nepravilan srčani r tam (kao što je digoksin), za liječenje povišenog krvnog tlaka (kao što je enalapril maleat), antiepilepsijske l ekove (kao što su valproična kiselina, fenitoin, karbamazepin, lamotrigin, okskarbazepin, topiramat, gabapentin, vigabatrin, zonisamid i levetiracetam),

levotiroksin (primjenjuje se za liječenje manjka hormo a štitne žlijezde), oralne kontraceptive (estrogen, progestogen ili kombinirane pilule),višelij kov koji potiskuju imunološki sustav (kao što su ciklosporin,

mikofenolat mofetil, takrolimus). Razlog tome je taj što će liječnik možda htjeti pratiti Vaše zdravstveno stanje, promijeniti dozu BindRena li drugog lijeka koji uzimate ili Vam reći da ne uzimate BindRen i drugi lijek u isto vrijeme.

Trudnoća i dojenjeLijek

Ako ste trudni ili dojit , mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzm te ovaj lijek. Ako zatrudnite ili dojite, a Vaš liječnik odluči da trebate nastaviti s liječenjem BindRenom, li čnik će Vam možda preporučiti uzimanje vitaminskih nadomjestaka.

Upravljanje vozilima i strojevima

BindRen ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3. Kako uzimati BindRen

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena početna doza je 6-9 g na dan koja se uzima kao 2 g ili 3 g tri puta na dan uz obrok. Vaš liječnik može odlučiti povisiti dozu do ukupne doze od 15 g na dan ovisno o razini fosfora u krvi. Ako ne jedete redovito tri obroka na dan, molimo da o tome obavijestite liječnika.

BindRen uzimajte kroz usta.

Preporučuje se da uzimate tablete cijele, uz obrok i s malom količinom vode.

Liječnik Vam može savjetovati da uzimate kalcij, nadomjeske vitamina D i druge vitamine ili druge lijekove uz BindRen.

Ako morate uzimati druge lijekove, liječnik će Vas obavijestiti možete li uzimati te druge lijekove istovremeno s BindRenom ili trebate uzimati te druge lijekove 1 sat prije ili 3 sata poslije uzimanja BindRena. Liječnik može razmotriti i potrebu određivanja razine drugih lijekova u krvi.

Ako uzmete više BindRena nego što ste trebali

Ako uzmete previše BindRena, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Ako ste zaboravili uzeti BindRen

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljene doze. Samo nastavite sa sljedećom dozom u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati BindRen

odobren

Liječenje visokih razina fosfora obično je dugotrajno. Važno je da nastavite uzimati Bi dRen onoliko dugo koliko Vam liječnik propiše lijek i da se pridržavate dijete.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom lij čniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se ne neće javiti kod svakoga.

ili promijenjena krv u povraćenom sadržaju ili, kod krvar n a iz debelog crijeva, kao crna stolica ili stolica pomiješana s krvlju.

Najozbiljnije nuspojave su krvarenje iz želuca ilinijedebelog crijeva (manje često). To može izgledati kao svježa

Zatvor je česta nuspojava i ako patite od upor og zatvora ili se zatvor pogoršava, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika, jer to može biti prvivišeznak blokade crijeva.

Sljedeće nuspojave također su opažene u bol snika koji uzimaju BindRen:

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba) nuspojave: mučnina, povraćanje, žarenje u želucu, proljev, nadutost, bol u želucu i crijevima, jetrovi, smanjen apetit i nizak kalcij u krvi.

Manje česte (moguLijekse javiti u manje od 1 na 100 osoba) nuspojave: niski krvni tlak, slabost, žeđ, glavobolja, omaglica, drhtanje, suha usta, poteškoće pri gutanju, promjene osjeta okusa, žgaravica, tvrda stolica, upala ili bol u želucu ili cr ev ma, promjena crijevnih navika, nesanica, svrbež, suha koža, osip, koprivnjača, crvene točke koje svrbe, nakupine krvi (hematomi) npr. ispod kože, bol u zglobovima, bol u leđima, bol u udovima, mišićni bol ili grčevi, povišene razine paratiroidnog hormona (jedne bjelančevine) u krvi, određenih masnoća u krvi i enzima jetre te niska razina folata (vitamina).

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) nuspojave: blokada crijeva, niska razina vitamina K, začepljenje krvnih žila koje opskrbljuju srčani mišić i otok gležnjeva ili udova.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno (vidjeti ispod). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb

Djelatna tvar je kolestilan.
Što BindRen sadrži

6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

Boce
Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi. Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.
Blisteri
Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Republika Hrvatska Fax: + 385 (0)1 4884 119 Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr

5. Kako čuvati BindRen

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, naljepnici bočice ili blisteru iza „Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućniodobrenotpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša i spriječiti slučajni pristup djece tim lijekovima.

nije Jedna filmom obložena tableta sadrživiše1 g kol stilana.

Drugi sastojci su pročišćena voda, h droksipropilceluloza, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, hidrogenirano ricinusovo ulje, hipromeloza, esteri acetatne kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina, polisorbat 80,

šelak, indigo carmine aluminium lake (E132) i karnauba vosak.

Kako BindRenLijekizgl da i sadržaj pakovanja

BindRen tablete su b ele, ovalne filmom obložene tablete s oznakom “BINDREN” otisnutom plavom tintom na jednoj strani. Isporučuju se u blisterima ili bocama u kutijama s 45, 99, 198, 270 ili 297 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd. Dashwood House

69, Old Broad Street London

EC2M 1QS Velika Britanija

Proizvođač

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH Hildebrandstr. 12

37081 Göttingen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

Deutschland, Österreich

 

 

 

Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH

 

 

Willstätterstr. 30

 

 

 

40549 Düsseldorf

 

 

 

Njemačka

 

 

 

Tel: +49 211 - 520 544 33

 

 

odobren

medinfo@mt-pharma-eu.com

 

 

Fax: +49 211 - 520 544 99

 

 

 

UK, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL,

PT, RO, SE, SI, SK

 

 

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

Dashwood House

 

 

 

69, Old Broad Street

 

 

 

London

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

Velika Britanija

 

 

 

Tel/Tel./ Teл./Tlf/Tél/Sími/Τηλ: +44 (0) 20 7382 9000

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

nije

 

 

 

Drugi izvori informacija

više

 

 

 

 

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

Lijek

 

 

 

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

BindRen 2 g granule BindRen 3 g granule kolestilan

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

 

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

 

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

 

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogl dajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

odobren

1.

Što je BindRen i za što se koristi

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati BindRen

3.

Kako uzimati BindRen

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati BindRen

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

 

 

1.

Što je BindRen i za što se koristi

 

nije BindRen sadrži djelatnu tvar kolestilan.višePrimj njuje se za snižavanje visokih razina fosfora u krvi u odraslih

bolesnika koji su na dijalizi zbog loše funkcije bubrega. O visokim razinama fosfora u kr (h perfosfatemija)

Ako Vam bubrezi ne rade uredno, ći ćete na dijalizu koja zamjenjuje mnoge funkcije bubrega. Također Vam se savjetuje da se pridržavate posebne dijete kako biste smanjili unos fosfora u tijelo hranom. Ponekad, dijaliza i dijeta Lijeknisu dovoljne za sprječavanje porasta razine fosfora u krvi. Taj se poremećaj naziva hiperfosfatemija. Održavanje nis e razine fosfora u krvi važno je za zdravlje kostiju i krvnih žila te za sprječavanje simptoma poput svrbeža kože, crvenila očiju, bolova u kostima ili prijeloma kostiju.

Kako BindRen djeluje

Kolestilan veže fosfor iz hrane u probavnom traktu i tako sprječava apsorpciju fosfora u krv. Fosfor vezan za kolestilan se potom izlučuje iz Vašeg tijela stolicom. Ako uzimate BindRen, i dalje se morate pridržavati posebne dijete koju je preporučio Vaš liječnik.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati BindRen

Nemojte uzimati BindRen

-ako ste alergični na kolestilan ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako imate opstrukciju crijeva (začepljenje crijeva).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete BindRen ako imate neke od sljedećih tegoba:

-tegobe s gutanjem

-teške tegobe sa želucem ili pražnjenjem crijeva, kao što su zatvor, čirevi želuca ili crijeva ili hemoroidi, budući da ova stanja mogu dovesti do povećanog rizika od, npr., krvarenja u crijevima

-nedavni veliki kirurški zahvat na želucu ili crijevima

-opstrukcija žučnog mjehura

-teške tegobe s jetrom

-napadaji

-nedavna upala sluznice koja obavija trbušnu šupljinu (peritonitis)

-niske razine albumina (proteina) u krvi.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako tijekom liječenja BindRenom nešto od slijedećeg vrijedi za Vas:

-

imate zatvor, liječnik će možda htjeti pratiti funkciju Vaših crijeva kako bi prepoznao moguće

 

nuspojave (vidjeti dio 4).

 

-

rečeno Vam je da imate poremećaj zbog kojeg je smanjena sposobnost crijeva da apsorbiraju hranjive

 

sastojke (malapsorpcijski sindrom) ili ako se liječite takozvanim kumarinskim antikoagulansima (npr.

 

varfarinom), liječnik će Vam možda kontrolirati krv ili će Vam preporučiti uzimanje vitaminskih

 

nadomjestaka.

odobren

 

 

-

imate nenormalno niske razine kalcija u krvi. BindRen ne sadrži kalcij i liječ ik Vam može dodatno

 

propisati tablete kalcija.

 

-

imate nenormalno visoke razine kalcija u krvi zbog prejake aktivnosti pa ati oidnih žlijezda. Ovo se

 

stanje ne može liječiti samo BindRenom pa Vam trebaju propisati druge lijekove.

Djeca i adolescenti

Nema dostupnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti BindRena u jece i ad lescenata (u dobi do 18 godina). BindRen se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i BindRen

nije

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste n davno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje lijekove za nepravilan srčani r tam (kao što je digoksin), za liječenje povišenog krvnog tlaka (kao što je enalapril maleat), antiepilepsijske l ekove (kao što su valproična kiselina, fenitoin, karbamazepin, lamotrigin, okskarbazepin, topiramat, gabapentin, vigabatrin, zonisamid i levetiracetam),

levotiroksin (primjenjuje se za liječenje manjka hormo a štitne žlijezde), oralne kontraceptive (estrogen, progestogen ili kombinirane pilule),višelij kov koji potiskuju imunološki sustav (kao što su ciklosporin,

mikofenolat mofetil, takrolimus). Razlog tome je taj što će liječnik možda htjeti pratiti Vaše zdravstveno stanje, promijeniti dozu BindRena li drugog lijeka koji uzimate ili Vam reći da ne uzimate BindRen i drugi lijek u isto vrijeme.

Trudnoća i dojenjeLijek

Ako ste trudni ili dojit , mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzm te ovaj lijek. Ako zatrudnite ili dojite, a Vaš liječnik odluči da trebate nastaviti s liječenjem BindRenom, li čnik će Vam možda preporučiti uzimanje vitaminskih nadomjestaka.

Upravljanje vozilima i strojevima

BindRen ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3. Kako uzimati BindRen

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena početna doza je 6-9 g na dan koja se uzima kao 2 g ili 3 g tri puta na dan uz obrok. Vaš liječnik može odlučiti povisiti dozu do ukupne doze od 15 g na dan ovisno o razini fosfora u krvi. Ako ne jedete redovito tri obroka na dan, molimo da o tome obavijestite liječnika.

BindRen uzimajte kroz usta.

Preporučuje se da uzimate BindRen granule kao jednu dozu iz vrećice s malom količinom vode, u vrijeme ili neposredno nakon obroka. Međutim, ako ne možete progutati cijeli sadržaj vrećice odjednom, možete podijeliti sadržaj vrećice na manje dijelove.

Liječnik Vam može savjetovati da uzimate kalcij, nadomjeske vitamina D i druge vitamine ili druge lijekove uz BindRen.

Ako morate uzimati druge lijekove, liječnik će Vas obavijestiti možete li uzimati te druge lijekove istovremeno s BindRenom ili trebate uzimati te druge lijekove 1 sat prije ili 3 sata poslije uzimanja BindRena. Liječnik može razmotriti i potrebu određivanja razine drugih lijekova u krvi.

Ako uzmete više BindRena nego što ste trebali

Ako uzmete previše BindRena, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Ako ste zaboravili uzeti BindRen

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljene doze. Samo nastavite sa sljedećom

dozom u uobičajeno vrijeme.

odobren

 

Ako prestanete uzimati BindRen

Liječenje visokih razina fosfora obično je dugotrajno. Važno je da nastavite uzimati BindRen onoliko dugo koliko Vam liječnik propiše lijek i da se pridržavate dijete.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se sv m liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspo ave iako se one neće javiti kod svakoga.

Najozbiljnije nuspojave su krvarenje iz želuca ili debelog crijeva (manje često). To može izgledati kao svježa ili promijenjena krv u povraćenom sadržaju ili, kod krvarenja iz debelog crijeva, kao crna stolica ili stolica

pomiješana s krvlju.

više

nije

 

Zatvor je česta nuspojava i ako pat te od upornog zatvora ili se zatvor pogoršava, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika, jer to može biti pr znak blokade crijeva.

Sljedeće nuspojave također su opažene u bolesnika koji uzimaju BindRen:

Česte (mogu seLijekjaviti u manje od 1 na 10 osoba) nuspojave: mučnina, povraćanje, žarenje u želucu, proljev, nadutost, bol u želucu crij vima, vjetrovi, smanjen apetit i nizak kalcij u krvi.

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba) nuspojave: niski krvni tlak, slabost, žeđ, glavobolja, omaglica, drhtanje, suha usta, poteškoće pri gutanju, promjene osjeta okusa, žgaravica, tvrda stolica, upala ili bol u želucu ili crijevima, promjena crijevnih navika, nesanica, svrbež, suha koža, osip, koprivnjača, crvene točke koje svrbe, nakupine krvi (hematomi) npr. ispod kože, bol u zglobovima, bol u leđima, bol u udovima, mišićni bol ili grčevi, povišene razine paratiroidnog hormona (jedne bjelančevine) u krvi, određenih masnoća u krvi i enzima jetre te niska razina folata (vitamina).

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) nuspojave: blokada crijeva, niska razina vitamina K, začepljenje krvnih žila koje opskrbljuju srčani mišić i otok gležnjeva ili udova.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno (vidjeti ispod). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Što BindRen sadrži
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije
Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10 000 Zagreb Republika Hrvatska Fax: + 385 (0)1 4884 119 Website: www.halmed.hr

e-mail: nuspojave@halmed.hr

5. Kako čuvati BindRen

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili vrećici iza „Rok

valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućniodobrenotpad. Pitajte svog lj karnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša i spriječiti slučajni pristup djece tim lijekovima.

Djelatna tvar je kolestilan.

 

-

BindRen 2 g granule: jedna vrećica sadrži 2 g kolestilana.

-

BindRen 3 g granule: jedna vrećica sadrži 3 g kolestirana.

 

 

više

Drugi sastojci su pročišćena voda, hidroksipropilcnijeluloza, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, hidrogenirano

ricinusovo ulje, etilceluloza, hipromeloza, makrogol 8000, trietilcitrat, titanijev dioksid, talk, cetanol i

natrijev laurilsulfat.

 

Kako BindRen izgleda i sadržaj pako anja

 

Lijek

 

BindRen granule bij l , cilindrične granule. Isporučuju se u vrećicama od 2 g ili 3 g u kutijama s 30, 60 ili 90 vrećica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd. Dashwood House

69, Old Broad Street London

EC2M 1QS Velika Britanija

Proizvođač

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH Hildebrandstr. 12

37081 Göttingen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

Deutschland, Österreich

 

 

 

Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH

 

 

Willstätterstr. 30

 

 

 

40549 Düsseldorf

 

 

 

Njemačka

 

 

 

Tel: +49 211 - 520 544 33

 

 

odobren

medinfo@mt-pharma-eu.com

 

 

Fax: +49 211 - 520 544 99

 

 

 

UK, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL,

PT, RO, SE, SI, SK

 

 

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

Dashwood House

 

 

 

69, Old Broad Street

 

 

 

London

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

Velika Britanija

 

 

 

Tel/Tel./ Teл./Tlf/Tél/Sími/Τηλ: +44 (0) 20 7382 9000

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

nije

 

 

 

Drugi izvori informacija

više

 

 

 

 

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

Lijek

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept