Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bydureon (exenatide) – Uputa o lijeku - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBydureon
ATK šifraA10BX04
Tvarexenatide
ProizvođačAstraZeneca AB

Sadržaj članka

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem eksenatid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri u dijabetološkoj ambulanti.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u dijabetološkoj ambulanti. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Bydureon i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bydureon

3.Kako primjenjivati Bydureon

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Bydureon

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Bydureon i za što se koristi

Bydureon sadrži djelatnu tvar eksenatid. To je lijek koji se primjenjuje injekcijom, a koristi se kako bi se poboljšala kontrola šećera u krvi u odraslih osoba sa šećernom bolešću tipa 2.

Ovaj lijek se primjenjuje u kombinaciji sa sljedećim lijekovima za liječenje šećerne bolesti: metforminom, sulfonilurejama i tiazolidindionima. Liječnik Vam je sada propisao ovaj lijek kao dodatni lijek za pomoć u kontroli šećera u krvi. Nastavite provoditi svoj plan prehrane i tjelovježbe.

Imate šećernu bolest jer Vaše tijelo ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu šećera u krvi ili Vaše tijelo ne može iskoristiti inzulin na odgovarajući način. Djelatna tvar u ovom lijeku pomaže Vašem tijelu da poveća stvaranje inzulina kada je šećer u krvi visok.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bydureon

Nemojte primjenjivati Bydureon

-ako ste alergični na eksenatid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Prije nego primijenite Bydureon, razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom u dijabetološkoj ambulanti o sljedećem:

-O primjeni ovog lijeka u kombinaciji sa sulfonilurejom, jer može doći do sniženja šećera u krvi (hipoglikemije). Redovito provjeravajte razine glukoze u krvi. Ako niste sigurni sadrži li neki od Vaših drugih lijekova sulfonilureju, upitajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u dijabetološkoj ambulanti.

-Ako imate šećernu bolest tipa 1 ili dijabetičku ketoacidozu, jer se ovaj lijek ne smije primjenjivati.

-Kako injicirati ovaj lijek. Mora se injicirati pod kožu, a ne u venu ili u mišić.

-Ako imate teških problema s pražnjenjem želuca (uključujući gastroparezu) ili probavom hrane, jer se primjena ovog lijeka ne preporučuje. Djelatna tvar u ovom lijeku usporava pražnjenje želuca, pa hrana sporije prolazi kroz želudac.

-Ako ste ikada imali upalu gušterače (pankreatitis) (vidjeti dio 4).

-Ako prebrzo gubite na tjelesnoj težini (više od 1,5 kg na tjedan), jer to može uzrokovati probleme poput žučnih kamenaca.

-Ako imate tešku bolest bubrega ili ako ste na dijalizi, jer se primjena ovog lijeka ne preporučuje. Malo je iskustva s primjenom ovog lijeka u bolesnika s bubrežnim tegobama.

Djeca i adolescenti

Nemojte primjenjivati ovaj lijek u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer nema iskustva s primjenom ovog lijeka u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Bydureon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, posebice:

-lijekove za liječenje šećerne bolesti tipa 2, poput inzulina i drugih lijekova koji djeluju na isti način kao Bydureon (npr. liraglutid i Byetta [eksenatid s trenutnim oslobađanjem]), jer se primjena tih lijekova s lijekom Bydureon ne preporučuje.

-lijekove za razrjeđivanje krvi (antikoagulanse), npr. varfarin, jer će Vam biti potrebno dodatno praćenje promjena vrijednosti INR-a (mjera razrjeđivanja krvi) tijekom početka liječenja ovim lijekom.

Trudnoća i dojenje

Nije poznato može li ovaj lijek naškoditi Vašem nerođenom djetetu, prema tome ga ne smijete uzimati tijekom trudnoće i najmanje 3 mjeseca prije planirane trudnoće.

Nije poznato izlučuje li se eksenatid u majčino mlijeko. Ne smijete uzimati ovaj lijek tijekom dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Tijekom liječenja ovim lijekom trebate koristiti kontracepciju ako postoji mogućnost da postanete trudni.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako primjenjujete ovaj lijek u kombinaciji sa sulfonilurejom, može doći do niskog šećera u krvi (hipoglikemije). Hipoglikemija može smanjiti sposobnost koncentracije. Molimo da imate na umu ovaj mogući problem u svim situacijama u kojima biste mogli ugroziti sebe i druge (npr. vožnja automobila ili rukovanje strojevima).

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Bydureon

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati Bydureon

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra u dijabetološkoj ambulanti. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom u dijabetološkoj ambulanti ako niste sigurni.

Ovaj lijek trebate injicirati jednom na tjedan, u bilo koje doba dana, uz obrok ili bez njega.

Ovaj lijek se treba primjenjivati injekcijom pod kožu (supkutanom injekcijom) u području trbuha (abdomen), natkoljenice (bedra) ili stražnjeg dijela nadlaktice.

Svakog tjedna možete koristiti isti dio tijela. Svakako odaberite različito mjesto injekcije na tom dijelu tijela.

Redovito kontrolirajte razine glukoze u krvi, što je posebno važno ako također uzimate sulfonilureju.

Prilikom injiciranja lijeka Bydureon slijedite „Upute za korisnika“ koje su priložene u kutiji lijeka.

Prije prve primjene Vaš liječnik ili medicinska sestra u dijabetološkoj ambulanti Vas moraju naučiti kako ćete injicirati ovaj lijek.

Prije nego započnete s primjenom, provjerite je li tekućina u štrcaljki prozirna i bez čestica. Nakon miješanja, suspenziju smijete upotrijebiti samo ako je bijele do bjelkaste boje i mutna. Ako vidite nakupine suhog praška na stijenkama ili dnu bočice, to znači da lijek NIJE dobro promiješan. Ponovno snažno protresite bočicu dok se lijek dobro ne promiješa.

Ovaj lijek morate injicirati odmah nakon miješanja praška i otapala.

Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu i sigurno je zbrinite nakon svake uporabe, kako su Vas uputili Vaš liječnik ili medicinska sestra u dijabetološkoj ambulanti.

Ako primijenite više lijeka Bydureon nego što ste trebali

Ako primijenite više ovog lijeka nego što ste trebali, možda će Vas trebati liječiti. Previše ovog lijeka može uzrokovati mučninu, povraćanje, omaglicu ili simptome niske razine šećera u krvi (vidjeti dio 4).

Ako ste zaboravili primijeniti Bydureon

Možda ćete htjeti izabrati dan u tjednu na koji ćete uvijek planirati injekciju lijeka Bydureon. Ako propustite dozu trebate ju uzeti što je prije moguće. Sljedeću injekciju možete ponovno primijeniti na izabrani dan u tjednu. Međutim, u razdoblju od 24 sata smijete primijeniti samo jednu injekciju. Isto tako, možete promijeniti i izabrani dan u tjednu. Nemojte primijeniti dvije injekcije istoga dana.

Ako niste sigurni jeste li primijenili cijelu dozu lijeka Bydureon

Ako niste sigurni jeste li primijenili cijelu dozu, nemojte injicirati dodatnu dozu ovog lijeka, već ju uzmite sljedeći tjedan kako je planirano.

Ako prestanete primjenjivati Bydureon

Ako smatrate da trebate prestati primjenjivati ovaj lijek, najprije se posavjetujte sa svojim liječnikom. Prestanak primjene ovog lijeka može utjecati na razine šećera u krvi.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri u dijabetološkoj ambulanti.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prijavljene su teške alergijske reakcije (anafilaksija) (rijetko) (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba).

Odmah se javite svom liječniku ako primijetite simptome kao što su:

oticanje lica, jezika ili grla (angioedem)

preosjetljivost (osip, svrbež i naglo oticanje tkiva vrata, lica, usta ili grla)

teškoće pri gutanju

koprivnjača i teškoće pri disanju

Prijavljeni su slučajevi upale gušterače (pankreatitis) (učestalost nije poznata) u bolesnika koji su primali lijek koji sadrži istu djelatnu tvar kao i ovaj lijek. Pankreatitis može biti ozbiljna bolest, koja može biti opasna po život.

Obavijestite liječnika ako ste imali pankreatitis, žučne kamence, probleme s alkoholizmom ili vrlo visoke trigliceride. Ova medicinska stanja mogu povećati rizik da dobijete upalu gušterače, odnosno da ju ponovo dobijete, bez obzira uzimate li ovaj lijek ili ne.

PRESTANITE uzimati ovaj lijek i odmah se javite svom liječniku ako dobijete tešku i upornu bol u trbuhu, s povraćanjem ili bez njega, jer biste mogli imati upalu gušterače (pankreatitis).

Vrlo česte nuspojave lijeka Bydureon (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

mučnina (mučnina je najčešća u početku liječenja ovim lijekom, a u većine se bolesnika smanjuje s vremenom)

proljev

hipoglikemija

Kada se ovaj lijek primjenjuje s lijekom koji sadrži sulfonilureju, može doći do pojave epizoda niskog šećera u krvi (hipoglikemija, općenito blaga do umjerena). Možda će trebati smanjiti dozu lijeka koji sadrži sulfonilureju tijekom liječenja ovim lijekom. Znakovi i simptomi niskog šećera u krvi uključuju glavobolju, omamljenost, slabost, omaglicu, smetenost, razdražljivost, glad, ubrzani otkucaji srca, znojenje i osjećaj nervoze. Liječnik će Vam reći kako liječiti niski šećer u krvi.

Česte nuspojave lijeka Bydureon (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

omaglica

glavobolja

povraćanje

gubitak energije i snage

umor (iscrpljenost)

zatvor

bol u području trbuha

nadutost

probavne tegobe

plinovi (vjetrovi)

žgaravica

smanjen apetit

Ovaj lijek može smanjiti apetit, količinu hrane koju jedete i Vašu tjelesnu težinu.

Ako prebrzo gubite na tjelesnoj težini (više od 1,5 kg na tjedan), porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom jer to može uzrokovati probleme poput žučnih kamenaca.

reakcije na mjestu injekcije

Ako imate reakciju na mjestu injekcije (crvenilo, osip ili svrbež), možete zamoliti liječnika da Vam propiše nešto za ublažavanje znakova ili simptoma. Možda ćete vidjeti ili osjetiti malu kvržicu ispod kože nakon injekcije; ona bi trebala nestati nakon 4 do 8 tjedana. Neće biti potrebno prekidati liječenje.

Manje česte nuspojave lijeka Bydureon (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

smanjenje bubrežne funkcije

dehidracija, ponekad uz smanjenje bubrežne funkcije

intestinalna opstrukcija (zastoj u crijevima)

podrigivanje

neobičan okus u ustima

pojačano znojenje

gubitak kose

pospanost

Rijetke nuspojave lijeka Bydureon (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

osjećaj nervoze

Dodatno, prijavljene su neke druge nuspojave (učestalost nije poznata, ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

promjene INR-a (mjerilo razrjeđivanja krvi) prijavljene kada je lijek primijenjen zajedno s varfarinom

kožne reakcije na mjestu primjene injekcije nakon davanja injekcije eksenatida. One uključuju: šupljinu ispunjenu gnojem (apsces) i otečeni, crveni dio kože vruć i osjetljiv na dodir (celulitis).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u dijabetološkoj ambulanti. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Bydureon

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake “EXP“ ili „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2ºC do 8ºC). Ne zamrzavati.

Set se prije uporabe može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Svaki set lijeka Bydureon koji je bio zamrznut mora se baciti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bydureon sadrži

-Djelatna tvar je eksenatid. Jedna bočica sadrži 2 mg eksenatida.

-Drugi sastojci su:

-U prašku: poli(D,L-laktid-ko-glikolid) i saharoza.

-U otapalu: karmelozanatrij, natrijev klorid, polisorbat 20, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat i voda za injekcije.

Kako Bydureon izgleda i sadržaj pakiranja

Prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem.

Prašak je bijele do bjelkaste boje, a otapalo je bistra, bezbojna do blijedožuta ili blijedosmeđa otopina.

Svaki jednodozni set sadrži jednu bočicu s 2 mg praška eksenatida, jednu napunjenu štrcaljku s 0,65 ml otapala, jedan priključak za bočicu i dvije igle za injekciju. Jedna igla je rezervna.

Lijek je dostupan u veličinama pakiranja od 4 jednodozna seta i 3 pakiranja sa 4 jednodozna seta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

Proizvođač

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Ujedinjeno Kraljevstvo

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet :

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem u napunjenoj brizgalici

eksenatid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri u dijabetološkoj ambulanti.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u dijabetološkoj ambulanti. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Bydureon i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bydureon

3.Kako primjenjivati Bydureon

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Bydureon

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Bydureon i za što se koristi

Bydureon sadrži djelatnu tvar eksenatid. To je lijek koji se primjenjuje injekcijom, a koristi se kako bi se poboljšala kontrola šećera u krvi u odraslih osoba sa šećernom bolešću tipa 2.

Ovaj lijek se primjenjuje u kombinaciji sa sljedećim lijekovima za liječenje šećerne bolesti: metforminom, sulfonilurejama i tiazolidindionima. Liječnik Vam je sada propisao ovaj lijek kao dodatni lijek za pomoć u kontroli šećera u krvi. Nastavite provoditi svoj plan prehrane i tjelovježbe.

Imate šećernu bolest jer Vaše tijelo ne stvara dovoljno inzulina za kontrolu šećera u krvi ili Vaše tijelo ne može iskoristiti inzulin na odgovarajući način. Djelatna tvar u ovom lijeku pomaže Vašem tijelu da poveća stvaranje inzulina kada je šećer u krvi visok.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bydureon

Nemojte primjenjivati Bydureon

-ako ste alergični na eksenatid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Prije nego primijenite Bydureon, razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom u dijabetološkoj ambulanti o sljedećem:

-O primjeni ovog lijeka u kombinaciji sa sulfonilurejom, jer može doći do sniženja šećera u krvi (hipoglikemije). Redovito provjeravajte razine glukoze u krvi. Ako niste sigurni sadrži li neki od Vaših drugih lijekova sulfonilureju, upitajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u dijabetološkoj ambulanti.

-Ako imate šećernu bolest tipa 1 ili dijabetičku ketoacidozu, jer se ovaj lijek ne smije primjenjivati.

-Kako injicirati ovaj lijek. Mora se injicirati pod kožu, a ne u venu ili u mišić.

-Ako imate teških problema s pražnjenjem želuca (uključujući gastroparezu) ili probavom hrane, jer se primjena ovog lijeka ne preporučuje. Djelatna tvar u ovom lijekuusporava pražnjenje želuca, pa hrana sporije prolazi kroz želudac.

-Ako ste ikada imali upalu gušterače (pankreatitis) (vidjeti dio 4).

-Ako prebrzo gubite na tjelesnoj težini (više od 1,5 kg na tjedan), jer to može uzrokovati probleme poput žučnih kamenaca.

-Ako imate tešku bolest bubrega ili ako ste na dijalizi, jer se primjena ovog lijeka ne preporučuje. Malo je iskustva s primjenom ovog lijeka u bolesnika s bubrežnim tegobama.

Djeca i adolescenti

Nemojte primjenjivati ovaj lijek u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer nema iskustva s primjenom ovog lijeka u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Bydureon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, posebice:

-lijekove za liječenje šećerne bolesti tipa 2, poput inzulina i drugih lijekova koji djeluju na isti način kao Bydureon (npr. liraglutid i Byetta [eksenatid s trenutnim oslobađanjem]), jer se primjena tih lijekova s lijekom Bydureon ne preporučuje.

-lijekove za razrjeđivanje krvi (antikoagulanse), npr. varfarin, jer će Vam biti potrebno dodatno praćenje promjena vrijednosti INR-a (mjera razrjeđivanja krvi) tijekom početka liječenja ovim lijekom

Trudnoća i dojenje

Nije poznato može li ovaj lijek naškoditi Vašem nerođenom djetetu, prema tome ga ne smijete uzimati tijekom trudnoće i najmanje 3 mjeseca prije planirane trudnoće.

Nije poznato izlučuje li se eksenatid u majčino mlijeko. Ne smijete uzimati ovaj lijek tijekom dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Tijekom liječenja ovim lijekom trebate koristiti kontracepciju ako postoji mogućnost da postanete trudni

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako primjenjujete ovaj lijek u kombinaciji sa sulfonilurejom, može doći do niskog šećera u krvi (hipoglikemije). Hipoglikemija može smanjiti sposobnost koncentracije. Molimo da imate na umu ovaj mogući problem u svim situacijama u kojima biste mogli ugroziti sebe i druge (npr. vožnja automobila ili rukovanje strojevima).

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Bydureon

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati Bydureon

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra u dijabetološkoj ambulanti. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom u dijabetološkoj ambulanti ako niste sigurni.

Ovaj lijek trebate injicirati jednom na tjedan, u bilo koje doba dana, uz obrok ili bez njega.

Ovaj lijek se treba primijeniti injekcijom pod kožu (supkutanom injekcijom) u području trbuha (abdomen), natkoljenice (bedra) ili stražnjeg dijela nadlaktice.

Svakog tjedna možete koristiti isti dio tijela. Svakako odaberite različito mjesto injekcije na tom dijelu tijela.

Redovito kontrolirajte razine glukoze u krvi, što je posebno važno ako također uzimate sulfonilureju.

Prilikom injiciranja lijeka Bydureon slijedite „Upute za korisnika“ koje su priložene u kutiji lijeka.

Prije prve primjene Vaš liječnik ili medicinska sestra u dijabetološkoj ambulanti Vas moraju naučiti kako ćete injicirati ovaj lijek.

Prije nego započnete s primjenom, provjerite je li tekućina u brizgalici prozirna i bez čestica. Nakon miješanja tekućine i praška, suspenziju smijete upotrijebiti samo ako je bijele do bjelkaste boje i mutna. Ako vidite nakupine suhog praška na stijenkama brizgalice, to znači da lijek NIJE dobro promiješan. Ponovno snažno lupkajte brizgalicom o dlan dok se lijek dobro ne promiješa.

Ovaj lijek morate injicirati odmah nakon miješanja praška i otapala.

Za svaku injekciju upotrijebite novu brizgalicu. Nakon primjene, brizgalicu trebate zbrinuti na siguran način, s pričvršćenom iglom, kako su Vas uputili Vaš liječnik ili medicinska sestra u dijabetološkoj ambulanti.

Ako primijenite više lijeka Bydureon nego što ste trebali

Ako primijenite više ovog lijeka nego što ste trebali, možda će Vas trebati liječiti. Previše ovog lijeka može uzrokovati mučninu, povraćanje, omaglicu ili simptome niske razine šećera u krvi (vidjeti dio 4).

Ako ste zaboravili primijeniti Bydureon

Možda ćete htjeti izabrati dan u tjednu na koji ćete uvijek planirati injekciju lijeka Bydureon. Ako propustite dozu trebate ju uzeti što je prije moguće. Sljedeću injekciju možete ponovno primijeniti na izabrani dan u tjednu. Međutim, u razdoblju od 24 sata smijete primijeniti samo jednu injekciju. Isto tako, možete promijeniti i izabrani dan u tjednu. Nemojte primijeniti dvije injekcije istoga dana.

Ako niste sigurni jeste li primijenili cijelu dozu lijeka Bydureon

Ako niste sigurni jeste li primijenili cijelu dozu, nemojte injicirati dodatnu dozu ovog lijeka, već ju uzmite sljedeći tjedan kako je planirano.

Ako prestanete primjenjivati Bydureon

Ako smatrate da trebate prestati primjenjivati ovaj lijek, najprije se posavjetujte sa svojim liječnikom. Prestanak primjene ovog lijeka može utjecati na razine šećera u krvi.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri u dijabetološkoj ambulanti.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prijavljene su teške alergijske reakcije (anafilaksija) (rijetko) (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba).

Odmah se javite svom liječniku ako primijetite simptome kao što su:

oticanje lica, jezika ili grla (angioedem)

preosjetljivost (osip, svrbež i naglo oticanje tkiva vrata, lica, usta ili grla)

teškoće pri gutanju

koprivnjača i teškoće pri disanju

Prijavljeni su slučajevi upale gušterače (pankreatitis) (učestalost nije poznata) u bolesnika koji su primali lijek koji sadrži istu djelatnu tvar kao i ovaj lijek. Pankreatitis može biti ozbiljna bolest, koja može biti opasna po život.

Obavijestite liječnika ako ste imali pankreatitis, žučne kamence, probleme s alkoholizmom ili vrlo visoke trigliceride. Ova medicinska stanja mogu povećati rizik da dobijete upalu gušterače, odnosno da ju ponovo dobijete, bez obzira uzimate li ovaj lijek ili ne.

PRESTANITE uzimati ovaj lijek i odmah se javite svom liječniku ako dobijete tešku i upornu bol u trbuhu, s povraćanjem ili bez njega, jer biste mogli imati upalu gušterače (pankreatitis).

Vrlo česte nuspojave lijeka Bydureon (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

mučnina (mučnina je najčešća u početku liječenja ovim lijekom, a u većine se bolesnika smanjuje s vremenom)

proljev

hipoglikemija

Kada se ovaj lijek primjenjuje s lijekom koji sadrži sulfonilureju, može doći do pojave epizoda niskog šećera u krvi (hipoglikemija, općenito blaga do umjerena). Možda će trebati smanjiti dozu lijeka koji sadrži sulfonilureju tijekom liječenja ovim lijekom. Znakovi i simptomi niskog šećera u krvi uključuju glavobolju, omamljenost, slabost, omaglicu, smetenost, razdražljivost, glad, ubrzani otkucaji srca, znojenje i osjećaj nervoze. Liječnik će Vam reći kako liječiti niski šećer u krvi.

Česte nuspojave lijeka Bydureon (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

omaglica

glavobolja

povraćanje

gubitak energije i snage

umor (iscrpljenost)

zatvor

bol u području trbuha

nadutost

probavne tegobe

plinovi (vjetrovi)

žgaravica

smanjen apetit

Ovaj lijek može smanjiti apetit, količinu hrane koju jedete i Vašu tjelesnu težinu.

Ako prebrzo gubite na tjelesnoj težini (više od 1,5 kg na tjedan), porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom jer to može uzrokovati probleme poput žučnih kamenaca.

reakcije na mjestu injekcije

Ako imate reakciju na mjestu injekcije (crvenilo, osip ili svrbež), možete zamoliti liječnika da Vam propiše nešto za ublažavanje znakova ili simptoma. Možda ćete vidjeti ili osjetiti malu kvržicu ispod kože nakon injekcije; ona bi trebala nestati nakon 4 do 8 tjedana. Neće biti potrebno prekidati liječenje.

Manje česte nuspojave lijeka Bydureon (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

smanjenje bubrežne funkcije

dehidracija, ponekad uz smanjenje bubrežne funkcije

intestinalna opstrukcija (zastoj u crijevima)

podrigivanje

neobičan okus u ustima

pojačano znojenje

gubitak kose

pospanost

Rijetke nuspojave lijeka Bydureon (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

osjećaj nervoze

Dodatno, prijavljene su neke druge nuspojave (učestalost nije poznata, ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

promjene INR-a (mjerilo razrjeđivanja krvi) prijavljene kada je lijek primijenjen zajedno s varfarinom

kožne reakcije na mjestu primjene injekcije nakon davanja injekcije eksenatida. One uključuju: šupljinu ispunjenu gnojem (apsces) i otečeni, crveni dio kože vruć i osjetljiv na dodir (celulitis).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru u dijabetološkoj ambulanti. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Bydureon

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake “EXP“ ili „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2ºC do 8ºC). Ne zamrzavati.

Brizgalica se prije uporabe može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi ispod 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Svaka brizgalica lijeka Bydureon koja je bila zamrznuta mora se baciti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bydureon sadrži

-Djelatna tvar je eksenatid. Jedna napunjena brizgalica sadrži 2 mg eksenatida. Nakon pripreme suspenzije, isporučuje se doza od 2 mg/0,65 ml.

-Drugi sastojci su:

-U prašku: poli(D,L-laktid-ko-glikolid) i saharoza.

-U otapalu: karmelozanatrij, natrijev klorid, polisorbat 20, natrijev dihidrogenfosfat hidrat, natrijev hidrogenfosfat heptahidrat, voda za injekcije i natrijev hidroksid (za podešavanje pH).

Kako Bydureon izgleda i sadržaj pakiranja

Ovaj lijek dolazi u obliku praška i otapala (tekućine) za suspenziju za injekciju u napunjenoj brizgalici. U jednoj se komori nalazi prašak (2 mg) bijele do bjelkaste boje, a u drugoj otapalo (0,65 ml), koje je bistra, bezbojna do blijedožuta ili blijedosmeđa otopina. Svaka jednodozna napunjena brizgalica dolazi s jednom prilagođenom iglom. U svakoj kutiji se nalazi i jedna rezervna igla.

Ovaj lijek je dostupan u pakiranju od 4 jednodozne napunjene brizgalice te u višestrukom pakiranju koje sadrži 12 (3 pakiranja s 4) jednodoznih napunjenih brizgalica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

Proizvođač

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Ujedinjeno Kraljevstvo

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet :

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

 

Drugi izvori informacija

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

UPUTE ZA KORISNIKA

Vodič korak po korak

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem Ako imate pitanja o primjeni lijeka Bydureon

pogledajte dio Česta pitanja i odgovori

Korisni savjeti

Nemojte žuriti.

Slijedite ove upute korak po korak.

Trebat će Vam dovoljno vremena da dovršite sve korake bez prekida.

Kad steknete iskustvo u primjeni injekcija, vjerojatno će Vam trebati manje vremena.

VAŽNO:

Pažljivo pročitajte i slijedite svaki korak u ovim uputama svaki puta kada primjenjujete Bydureon. Nemojte preskakati korake. Pročitajte i Uputu o lijeku priloženu u kutiji.

Vodič kroz dijelove

Jednodozni set

Podignite ovdje za detaljan pregled sastavnih dijelova

Držite ovaj poklopac otvorenim da se možete vratiti kako budete prolazili kroz pojedine korake.

 

klip

 

unutra je tekućina

bijeli

Štrcaljka

 

(otapalo)

zatvarač

 

 

 

 

Bočica

 

 

oznaka doze

 

 

Priključak za bočicu

 

 

 

 

zeleni

 

 

papirnati pokrov

zatvarač

 

 

 

 

prašak u bočici je

 

omot

 

 

priključka za

 

Vaš lijek

 

 

 

 

 

bočicu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

narančasti

 

 

Igla („monoject“)

priključak

 

 

 

 

 

Jednodozni set sadrži rezervnu iglu

plavi zatvarač igla poklopac igle

(nije prikazana), za slučaj potrebe

Vodič kroz dijelove

Jednodozni set

Štrcaljka

 

igle (2)

Bočica

Priključak za

bočicu

(vial connector)

 

 

Što je unutra

Da biste primijenili točnu dozu, pročitajte svako poglavlje, kako biste sve korake napravili točnim redoslijedom.

Ovaj vodič je podijeljen u poglavlja:

1.Početak

2.Spajanje dijelova

3.Miješanje lijeka i punjenje štrcaljke

4.Injiciranje lijeka

Česta pitanja i odgovori.

1. Početak

1a Izvadite jednodozni set iz hladnjaka.

Pripremite se za sigurno odlaganje upotrijebljenih igala i štrcaljki. Pripremite sve što Vam je potrebno kako biste na siguran način odložili upotrijebljene igle i štrcaljke.

1b Operite ruke.

1c

Odlijepite poklopac da otvorite set.

Izvadite štrcaljku. Tekućina u štrcaljki mora biti bistra i bez čestica. U redu je ako se u njoj nalaze mjehurići zraka.

Stavite iglu, omot s priključkom za bočicu, bočicu i štrcaljku na čistu, ravnu površinu.

1d

Uzmite iglu i odvrnite plavi zatvarač.

Odložite pokrivenu iglu. Igla je sada pripremljena. Trebat će Vam kasnije. U setu se nalazi i rezervna igla, za slučaj da je zatrebate.

1e

Kuc!

Uzmite bočicu.

Lagano kucnite bočicom nekoliko puta o tvrdu podlogu da rastresete prašak.

1f

Palcem skinite zeleni zatvarač.

Odložite bočicu.

2.Spajanje dijelova

2a

Uzmite omot s priključkom za bočicu i odlijepite papirnati pokrov. Ne dotičite narančasti priključak koji se nalazi u omotu.

2b

Držite omot s priključkom za bočicu.

U drugoj ruci držite bočicu.

2c

Pritisnite vrh bočice čvrsto u narančasti priključak.

2d

Izvadite iz omota bočicu na koju je sada pričvršćen narančasti priključak.

2e

Bočica sada treba izgledati ovako.

Odložite je za kasnije.

2f

Uzmite štrcaljku.

Drugom rukom čvrsto uhvatite 2 siva kvadratića na bijelom zatvaraču.

2g Puk!

Odlomite zatvarač

Pazite da ne potisnete klip.

Zatvarač odlomite kao da lomite štapić.

2h

Ovako izgleda odlomljeni zatvarač.

Zatvarač Vam više neće trebati te ga možete baciti.

2i

Štrcaljka sada treba izgledati ovako.

2j

Sada uzmite bočicu s pričvršćenim narančastim priključkom.

Zavrnite narančasti priključak na štrcaljku dok se čvrsto ne spoje. Pazite da držite narančasti priključak dok ga zavrćete. Nemojte prejako stegnuti. Pazite da ne potisnete klip.

2k

Ovako trebaju izgledati dijelovi sada kada su spojeni.

3. Miješanje lijeka i punjenje štrcaljke

VAŽNO:

Tijekom sljedećih koraka, miješat ćete lijek i puniti štrcaljku. Nakon što pomiješate lijek, morate ga odmah injicirati. Ne smijete čuvati pomiješani lijek da biste ga kasnije injicirali.

3a

Palcem potisnite klip prema dolje dok se ne zaustavi i zadržite palac na mjestu.

Možete osjetiti kako se klip malo vraća unatrag.

3b

Nastavite pritiskati klip palcem i snažno tresite. Tresite sve dok se tekućina i prašak dobro ne izmiješaju.

Ne brinite da bi bočica mogla otpasti. Narančasti priključak je drži pričvršćenom za štrcaljku.

Snažno tresite kao što biste tresli mješavinu ulja i octa za preljev za salatu.

3c

Kada je lijek dobro izmiješan, treba izgledati mutno.

Ako vidite nakupine suhog praška na stijenkama ili na dnu bočice, to znači da lijek NIJE dobro promiješan.

Ponovno snažno tresite dok se lijek dobro ne promiješa.

Nastavite pritiskati klip palcem dok tresete.

3e

Sada držite bočicu tako da je štrcaljka okrenuta prema gore. Pritišćite klip palcem dok se ne zaustavi i držite ga na mjestu.

3f

Nježno lupkajte po bočici drugom rukom. I dalje pritišćite klip palcem kako biste ga zadržali na mjestu.

Lupkanje po bočici pomaže da se lijek otpusti sa stijenki bočice. U redu je ako vidite mjehuriće zraka.

3g

Povucite klip prema dolje, ispod crne isprekidane oznake doze.

Na taj način ćete povući lijek iz bočice u štrcaljku. Možda ćete vidjeti mjehuriće zraka. To je normalno.

Na stijenkama bočice možda će se zadržati malo tekućine. To je također normalno.

3h

Jednom rukom držite klip na mjestu da se ne pomiče.

3i

Drugom rukom odvrnite narančasti priključak kako biste ga odvojili.

Nakon odvajanja priključka pazite da ne potisnete klip.

3j

Štrcaljka sada treba izgledati ovako.

4. Injiciranje lijeka

VAŽNO:

Pažljivo pročitajte sljedeće korake i dobro pogledajte slike.

To će vam pomoći da primijenite točnu dozu lijeka.

4a

Zavrnite iglu na štrcaljku dok se čvrsto ne spoje. Još nemojte skidati poklopac s igle. Pazite da ne potisnete klip.

4b

Lagano potiskujte

Gornji rub klipa

Polako potiskujte klip dok se njegov gornji rub ne poravna s crnom isprekidanom oznakom doze. Tada maknite palac s klipa.

Važno je da u ovom trenutku prestanete potiskivati klip jer ćete inače izgubiti dio lijeka i nećete moći primijeniti točnu dozu.

4c

Tijekom sljedećih koraka gornji rub klipa mora ostati poravnat s crnom isprekidanom oznakom doze. To će Vam omogućiti da dobijete točnu dozu lijeka.

VAŽNO:

Normalno je da vidite nekoliko mjehurića zraka u mješavini.

Mjehurići zraka Vam neće naškoditi niti će utjecati na dozu.

4d

Stražnji dio nadlaktice

Trbuh

Bedro

Sprijeda

Straga

Područja na tijelu za injekciju

Svaku dozu lijeka možete injicirati u područje trbuha (abdomena), u bedro ili u stražnju stranu nadlaktice.

Svakog tjedna možete koristiti isti dio tijela. Međutim, svakako odaberite različito mjesto injekcije na tom području.

4e

Uhvatite štrcaljku blizu crne isprekidane oznake doze.

4f

Povuci

Povucite poklopac ravno s igle.

Nemojte ga odvrtati.

Pazite da ne potisnete klip.

Kad skinete poklopac s igle, možda ćete vidjeti 1 ili 2 kapljice tekućine. To je normalno.

4g

Svakako primijenite tehniku injiciranja koju su Vam preporučili liječnik ili medicinska sestra u dijabetološkoj ambulanti.

Zapamtite: Bydureon morate injicirati odmah nakon što ste ga pomiješali.

Zabodite iglu u kožu (potkožno). Kako biste injicirali čitavu dozu, palcem potisnite klip dok se ne zaustavi.

Izvucite iglu.

Ako niste sigurni da ste primijenili čitavu dozu lijeka, pogledajte uputu o lijeku (dio 3).

4h. Uklonite štrcaljku zajedno s pričvršćenom iglom, kako su Vas uputili liječnik ili medicinska sestra u dijabetološkoj ambulanti. NEMOJTE pokušavati vratiti poklopac na iglu ili ponovno koristiti iglu.

Ne trebate čuvati dijelove seta. Svaki jednodozni set sadrži sve što trebate za svoju tjednu dozu lijeka Bydureon.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

Kada je vrijeme za sljedeću tjednu dozu, ponovno krenite od koraka 1.

Česta pitanja i odgovori

 

Ako se Vaše pitanje odnosi na:

Vidjeti pitanje broj:

Koliko dugo nakon miješanja treba injicirati lijek

Miješanje lijeka

Mjehuriće zraka u štrcaljki

Pričvršćivanje igle

Skidanje poklopca s igle

Klip koji nije poravnat s crnom isprekidanom oznakom doze

Nemogućnost potiskivanja klipa prilikom injiciranja lijeka

Česta pitanja i odgovori

1. Nakon što pomiješam lijek, koliko dugo mogu čekati prije nego ga injiciram?

Bydureon morate primijeniti odmah nakon što ste ga pomiješali. Ako Bydureon ne injicirate odmah, počet će se stvarati male grudice lijeka u štrcaljki. Te bi grudice mogle začepiti iglu tijekom injiciranja (vidjeti pitanje 7).

2. Kako ću znati da je lijek dobro promiješan?

Kada je lijek dobro promiješan, mora izgledati mutno. Na stijenkama i na dnu bočice ne smije biti suhog praška. Ako vidite suhi prašak, snažno tresite dok palcem i dalje pritišćete klip. (Ovo se pitanje odnosi na korake prikazane u dijelovima 3a do 3d).

3. Spreman/spremna sam injicirati lijek. Što trebam učiniti ako vidim mjehuriće zraka u štrcaljki?

Normalno je da mjehurići zraka budu u štrcaljki. Mjehurići zraka Vam neće naškoditi, niti će utjecati na dozu. Bydureon se injicira pod kožu (supkutano). Mjehurići zraka ne predstavljaju problem kod ove vrste injekcije.

4. Što trebam učiniti ako imam poteškoća s pričvršćivanjem igle?

Prvo, provjerite jeste li skinuli plavi poklopac. Zatim, zavrnite iglu na štrcaljku dok se čvrsto ne spoje. Kako biste spriječili gubitak lijeka, nemojte potiskivati klip dok pričvršćujete iglu. Za više informacija o tehnikama injiciranja lijeka, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

(Ovo se pitanje odnosi na korak 4a.)

5. Što trebam učiniti ako imam poteškoća sa skidanjem poklopca s igle?

Jednom rukom držite štrcaljku blizu crne isprekidane oznake doze. Drugom rukom držite poklopac igle. Povucite poklopac ravno s igle. Nemojte ga odvrtati. (Ovo pitanje se odnosi na korak 4f.)

6. Ja sam na koraku 4c. Što trebam učiniti ako je gornji rub klipa potisnut preko crne isprekidane oznake doze?

Crna isprekidana oznaka doze pokazuje točnu dozu. Ako je gornji rub klipa potisnut preko crte, trebate nastaviti s korakom 4d i primijeniti injekciju. Prije sljedeće injekcije za tjedan dana pažljivo proučite upute za korake od 3a do 4h.

7. Kada injiciram, što trebam učiniti ako ne mogu potisnuti klip do kraja?

To znači da se igla začepila. Skinite iglu i zamijenite ju rezervnom iglom iz seta. Nakon toga izaberite drugo mjesto za injiciranje i dovršite primjenu injekcije.

Da se podsjetite kako:

skinuti plavi zatvarač sa igle, pogledajte korak 1d

pričvrstiti iglu, pogledajte korak 4a

skinuti poklopac s igle i dati injekciju, pogledajte korake 4e do 4g

Ako i dalje ne možete potisnuti klip do kraja, izvucite iglu. Pogledajte u uputi o lijeku (dio 3) što učiniti ako niste sigurni da ste primili čitavu dozu.

Kako biste spriječili začepljenje igle, uvijek vrlo dobro izmiješajte lijek i injicirajte ga odmah nakon miješanja.

Bydureon treba primjenjivati samo jednom tjedno.

Zabilježite da ste danas primijenili Bydureon i označite na kalendaru kada je vrijeme za sljedeću injekciju.

Gdje možete saznati više o lijeku Bydureon

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri u dijabetološkoj ambulanti

Pažljivo pročitajte uputu o lijeku

UPUTE ZA KORISNIKA

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute

Bydureon 2 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem u napunjenoj brizgalici

Kako koristiti Bydureon napunjenu brizgalicu

Prozorčić za miješanje

Prugasta naljepnica

Kotačić

Zatvarač Igla

Vrh brizgalice

Prozorčić

Zelena naljepnica

Narančasta naljepnica

za provjeru

 

 

 

 

Prije nego što upotrijebite brizgalicu, preporučuje se da Vas o njezinoj pravilnoj uporabi obuči liječnik ili medicinska sestra u dijabetološkoj ambulanti.

Ovaj se lijek ne preporučuje slijepim i slabovidnim osobama osim ako za njegovo injiciranje nemaju pomoć druge za to obučene osobe.

1. korak: Pripremite brizgalicu

 

 

Pustite da se brizgalica ugrije. Izvadite jednu

 

brizgalicu iz hladnjaka i ostavite je na sobnoj

PRIČEKAJTE

temperaturi najmanje 15 minuta. NE SMIJETE

minuta

 

upotrijebiti brizgalicu kojoj je istekao rok

 

 

valjanosti.

 

 

Dok se brizgalica grije, operite ruke.

 

 

Otvorite podložak povlačenjem jezičca. Zatim

 

 

izvadite brizgalicu i iglu. Brizgalicu i iglu NE

 

 

SMIJETE upotrijebiti ako im je bilo koji dio

 

 

oštećen ili nedostaje.

 

 

Pregledajte tekućinu unutar prozorčića za

 

 

provjeru. Mora biti bistra i ne smije sadržavati

 

 

čestice. Zračni mjehurići u tekućini normalna su

 

 

pojava.

 

 

Odlijepite papirnati pokrov sa zatvarača igle.

 

 

Pričvrstite iglu na brizgalicu tako što ćete je pritisnuti i čvrsto naviti na vrh brizgalice. NEMOJTE još skinuti zatvarač igle.

2. korak: Izmiješajte dozu

Pomiješajte lijek. Držeći brizgalicu uspravno sa zatvaračem igle na vrhu, polako okrećite kotačić u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. STANITE kad začujete klik, a zelena naljepnica nestane.

Snažno lupkajte brizgalicom da pomiješate lijek. Uhvatite brizgalicu za onaj kraj na kojem se nalazi narančasta naljepnica i snažno lupkajte njome o dlan. OKRENITE brizgalicu nakon svakih nekoliko udaraca, ali NEMOJTE pritom okretati kotačić. Čvrsto lupkajte napunjenom brizgalicom sve dok ne dobijete jednoliko mutnu suspenziju bez grudica. Možda ćete morati lupnuti 80 puta ili više.

KLIK!

Držite uspravno

80 puta ili više

Pregledajte suspenziju. Usmjerite brizgalicu prema svjetlu i pogledajte kroz obje strane prozorčića za miješanje. Otopina NE SMIJE sadržavati GRUDICE i mora biti jednoliko mutna.

Nije pomiješana

Pomiješana

Grudice, nejednolika otopina

NEMA grudica, jednoliko mutna otopina

Da biste primili cijelu dozu, lijek mora biti dobro pomiješan.

Ako nije dobro pomiješan, lupkajte dulje i snažnije.

NE SMIJETE nastaviti ako otopina nije dobro pomiješana

STOP

Da biste primili cijelu dozu, lijek mora biti dobro pomiješan. Ako nije dobro pomiješan, lupkajte dulje i snažnije. Normalno je da u tekućini vidite mjehuriće zraka i oni Vam neće naškoditi.

Usporedite obje strane prozorčića za miješanje s fotografijama u nastavku tako što ćete brizgalicu položiti uz papir. Obratite pozornost na dno. Ako ne vidite grudice, lijek je spreman za injiciranje.

Ovdje pregledajte svoju brizgalicu

Nastavite lupkati

Spremno za injekciju

3. korak: Injicirajte dozu

VAŽNO Nakon što dobro pomiješate lijek, morate odmah injicirati dozu. Ne možete ga ostaviti

za kasniju primjenu.

Odaberite mjesto za injiciranje u području trbuha, bedra ili stražnje strane nadlaktice. Svakog tjedna možete injicirati u isti dio tijela, ali odaberite različito mjesto za injiciranje na tom području. Nježno očistite područje sapunom i vodom ili alkoholnim tupferom.

Okrenite kotačić da biste oslobodili gumb za injiciranje. Držeći brizgalicu uspravno sa zatvaračem igle na vrhu, okrećite kotačić u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok narančasta naljepnica ne nestane i dok se ne oslobodi gumb za injiciranje. NEMOJTE još pritisnuti gumb za injiciranje.

Skinite zatvarač igle tako što ćete ga povući ravno s igle. NEMOJTE ga zakretati. Možda ćete vidjeti nekoliko kapi tekućine na igli ili u zatvaraču.

Injicirajte lijek. Ubodite iglu u kožu (potkožno). Palcem pritišćite gumb za injiciranje sve dok ne čujete klik. Držite ga tako

10 sekundi kako biste bili sigurni da ste primili cijelu dozu.

Držite

Gumb za

uspravno

injiciranje

POVUCI

PRITISNI I DRŽI

sekundi

Propisno zbrinite brizgalicu s pričvršćenom iglom u neprobojan spremnik. NEMOJTE pokušati vratiti zatvarač niti ponovno upotrijebiti iglu.

Česta pitanja i odgovori

1.Kako ću znati da je lijek dobro pomiješan?

Lijek je dobro pomiješan kada tekućina izgleda mutno kroz obje strane prozorčića. U tekućini ne smije biti vidljivih grudica. Možda ćete bolje vidjeti kroz prozorčić ako brizgalicu usmjerite prema svjetlu. Ako vidite grudicu bilo koje veličine, nastavite čvrsto lupkati brizgalicom o dlan dok se lijek ne pomiješa.

2.Imam poteškoća s miješanjem doze. Što da učinim?

Nemojte zaboraviti da brizgalicu morate izvaditi iz hladnjaka najmanje 15 minuta prije pripreme doze. To će omogućiti da se brizgalica ugrije na sobnu temperaturu. Lakše ćete pomiješati lijek ako je brizgalica ugrijana na sobnu temperaturu.

Pripazite da brizgalicu držite za onaj dio na kojem se nalaze kotačić i narančasta naljepnica. To će Vam omogućiti da čvršće uhvatite brizgalicu i da snažnije njome lupate o dlan.

Možda će pomoći i ako objema stranama prozorčića za miješanje lupkate o dlan. Ako vidite bilo kakve grudice, nastavite lupkati.

3.Nakon što pomiješam lijek, koliko dugo mogu čekati prije nego što ga injiciram?

Dozu morate injicirati odmah nakon miješanja. Ako dozu ne injicirate odmah, u brizgalici se mogu stvoriti sitne grudice lijeka pa možda nećete primiti cijelu dozu.

4.Spreman sam injicirati dozu. Što trebam učiniti ako u brizgalici vidim mjehuriće zraka?

Normalno je da u brizgalici budu mjehurići zraka. Lijek se injicira pod kožu (supkutano). Kod te vrste injekcije mjehurići zraka neće Vam naškoditi niti će utjecati na dozu.

5. Što trebam učiniti ako ne mogu pritisnuti gumb za injiciranje do kraja kada pokušam injicirati dozu?

Provjerite jeste li do kraja navili iglu na brizgalicu. Također provjerite jeste li okrenuli kotačić do kraja, je li narančasta naljepnica nestala i je li se pojavio gumb za injiciranje.

Ako ni tada ne možete pritisnuti gumb do kraja, to bi moglo značiti da je igla začepljena. Izvadite iglu iz kože i zamijenite je rezervnom iglom koja se nalazi u kutiji. Ponovno pogledajte upute za pričvršćivanje igle. Zatim odaberite drugo mjesto za injiciranje i završite primjenu.

Ako ni tada ne možete pritisnuti gumb do kraja, izvadite iglu iz kože. Brizgalicu s još uvijek pričvršćenom iglom odložite u neprobojan spremnik.

6.Kako ću znati jesam li injicirao cijelu dozu?

Kako biste bili sigurni da ste injicirali cijelu dozu, palcem pritišćite gumb za injiciranje sve dok ne čujete klik. Nakon što čujete klik, zadržite iglu u koži još 10 sekundi. To je dovoljno vremena da sav lijek iz brizgalice uđe pod kožu.

7.Kako zbrinuti Bydureon brizgalicu?

Trebat će Vam neprobojan spremnik koji je dovoljno velik za odlaganje cijele brizgalice s pričvršćenom upotrijebljenom iglom. Spremnik svakako mora imati poklopac. Možete upotrijebiti spremnik za opasan biološki otpad, neki drugi spremnik od tvrde plastike ili metalni spremnik. Spremnik nije uključen u pakiranje.

Pitajte ljekarnika kako sigurno baciti spremnik s upotrijebljenim brizgalicama i iglama. Spremnik ne smijete baciti u kućni otpad.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept