Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byetta (exenatide) – Označavanje - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaByetta
ATK šifraA10BX04
Tvarexenatide
ProizvođačAstraZeneca AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Byetta 5 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici eksenatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH )TVARI

Jedna doza sadrži 5 mikrograma eksenatida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Manitol, ledena acetatna kiselina, natrijev acetat trihidrat, voda za injekcije.

Također sadrži metakrezol. Za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 brizgalica (60 doza)

3 brizgalice (3 x 60 doza)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Dvaput na dan.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku i upute za uporabu brizgalice.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Brizgalicu baciti 30 dana nakon prve uporabe.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Nakon prve uporabe: Čuvati na temperaturi ispod 25 ºC najdulje 30 dana. Ne čuvati s pričvršćenom iglom.

Vratiti zatvarač na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/362/001

EU/1/06/362/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

byetta 5

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Byetta 5 µg injekcija eksenatid

Za potkožnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

60 doza (1,2 ml)

6.DRUGO

AstraZeneca AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Byetta 10 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici eksenatid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna doza sadrži 10 mikrograma eksenatida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Manitol, ledena acetatna kiselina, natrijev acetat trihidrat, voda za injekcije. Također sadrži metakrezol. Za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 brizgalica (60 doza)

3 brizgalice (3 x 60 doza)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Dvaput na dan.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku i upute za uporabu brizgalice.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Brizgalicu baciti 30 dana nakon prve uporabe.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Nakon prve uporabe: Čuvati na temperaturi ispod 25 ºC najdulje 30 dana. Ne čuvati s pričvršćenom iglom.

Vratiti zatvarač na brizgalicu radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/362/003

EU/1/06/362/004

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

byetta 10

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NAPUNJENE BRIZGALICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Byetta 10 µg injekcija eksenatid

Za potkožnu primjenu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

60 doza (2,4 ml)

6. DRUGO

AstraZeneca AB

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept