Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – Označavanje - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCaelyx
ATK šifraL01DB
Tvardoxorubicin hydrochloride
ProizvođačJanssen-Cilag International N.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

CAELYX KUTIJA 20 mg/10 ml – 1 bočica

CAELYX KUTIJA 20 mg/10 ml – 10 bočica

1.NAZIV LIJEKA

Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju pegilirani liposomalni doksorubicinklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE (IH) TVARI

Jedan ml lijeka Caelyx sadrži 2 mg pegiliranog liposomalnog doksorubicinklorida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: -(2-[1,2-distearoil-sn-glicero(3)fosfooksi]etilkarbamoil)- -metoksipoli(oksietilen)- 40 natrijeva sol, potpuno hidrogenirani fosfatidilkolin iz soje, kolesterol, amonijev sulfat, saharoza, histidin, voda za injekcije, kloridna kiselina i natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica

10 bočica

20 mg/10 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu, nakon razrjeđenja u 5%-tnoj (50 mg/ml) otopini glukoze za infuziju. Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

NEMOJTE PRIMJENJIVATI NAIZMJENCE S DRUGIM FORMULACIJAMA DOKSORUBICINKLORIDA.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Djelomično iskorištene bočice potrebno je odbaciti.

Citotoksično

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/011/001 (1 bočica)

EU/1/96/011/002 (10 bočica)

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Caelyx 20 mg/10 ml

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

CAELYX KUTIJA 50 mg/25 ml – 1 bočica

CAELYX KUTIJA 50 mg/25 ml – 10 bočica

1. NAZIV LIJEKA

Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju pegilirani liposomalni doksorubicinklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml lijeka Caelyx sadrži 2 mg pegiliranog liposomalnog doksorubicinklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: -(2-[1,2-distearoil-sn-glicero(3)fosfooksi]etilkarbamoil)- -metoksipoli(oksietilen)- 40 natrijeva sol, potpuno hidrogenirani fosfatidilkolin iz soje, kolesterol, amonijev sulfat, saharoza, histidin, voda za injekcije, kloridna kiselina i natrijev hidroksid.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica

10 bočica

50 mg/25 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu, nakon razrjeđivanja u 5%-tnoj (50 mg/ml) otopini glukoze za infuziju. Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

NEMOJTE NAIZMJENIČNO PRIMJENJIVATI S DRUGIM FORMULACIJAMA DOKSORUBICINKLORIDA.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Djelomično iskorištene bočice potrebno je odbaciti.

Citotoksično

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/011/003 (1 bočica)

EU/1/96/011/004 (10 bočica)

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Caelyx 50 mg/25 ml

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE CAELYX NALJEPNICA 20 mg/10 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju pegilirani liposomalni doksorubicinklorid

U venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

20 mg/10 ml

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE CAELYX NALJEPNICA 50 mg/25 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Caelyx 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju pegilirani liposomalni doksorubicinklorid

U venu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

50 mg/25 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept