Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine Teva (capecitabine) – Uputa o lijeku - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCapecitabine Teva
ATK šifraL01BC06
Tvarcapecitabine
ProizvođačTeva Pharma B.V.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Kapecitabin Teva 150 mg filmom obložene tablete Kapecitabin Teva 500 mg filmom obložene tablete kapecitabin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Kapecitabin Teva i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Kapecitabin Teva

3.Kako uzimati Kapecitabin Teva

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Kapecitabin Teva

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Kapecitabin Teva i za što se koristi

Kapecitabin Teva pripada skupini lijekova pod nazivom "citostatici", koji zaustavljaju rast stanica karcinoma. Kapecitabin Teva sadrži kapecitabin, koji sam po sebi nije citostatik. Tek nakon što se apsorbira u organizmu, mijenja se u djelatnu antikarcinogenu tvar (više u tumorskom tkivu nego u zdravom tkivu).

Kapecitabin Teva se koristi za liječenje karcinoma kolona, rektuma, želuca ili dojke.

Nadalje, Kapecitabin Teva se koristi kako bi se spriječila pojava novog karcinoma kolona nakon što je tumor u potpunosti kirurški uklonjen.

Kapecitabin Teva se može primijeniti samostalno ili u kombinaciji s drugim lijekovima.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Kapecitabin Teva

Nemojte uzimati Kapecitabin Teva:

-ako ste alergični na kapecitabin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6). Morate obavijestiti svog liječnika ako znate da ste alergični ili preosjetljivi na ovaj lijek,

-ako ste već imali jake reakcije na terapiju fluoropirimidinom (na lijekove za liječenje malignih bolesti poput fluorouracila),

-ako ste trudni ili ako dojite,

-ako imate izrazito snižene razine bijelih krvnih stanica ili trombocita (leukopenija, neutropenija ili trombocitopenija),

-ako imate teške bolesti jetre ili bubrega,

-ako znate da nemate nikakvu aktivnost enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD),

-ako primate terapiju ili ste primali terapiju s brivudinom, sorivudinom ili sličnim tvarima kao dio liječenja herpes zostera (vodene kozice ili herpes zoster) unutar zadnja 4 tjedna.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Kapecitabin Teva:

-ako znate da imate djelomičan nedostatak aktivnosti enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD)

-ako imate bolest jetre ili bubrega

-ako imate ili ste imali problema sa srcem (primjerice nepravilne otkucaje srca ili bolove koji se

šire iz prsnog koša prema čeljusti i natrag uslijed fizičkih napora i zbog problema s dotokom krvi u srce)

-ako imate bolest mozga (primjerice rak koji je zahvatio mozak ili oštećenje živaca

(neuropatiju))

-ako imate poremećaj razine kalcija (otkriva se krvnim pretragama)

-ako imate šećernu bolest

-ako ne možete zadržati hranu ili vodu u vašem tijelu usljed jake mučnine ili povraćanja

-ako imate proljev

-ako ste dehidrirani ili ste dehidrirali

-ako imate poremećaj ravnoteže iona u krvi (poremećaj ravnoteže elektrolita, što se otkriva krvnim pretragama)

-ako ste ranije imali očnih tegoba jer će vam možda biti potrebna dodatna kontrola očiju

-ako imate tešku kožnu reakciju.

Nedostatak DPD-a: nedostatak DPD-a je rijetko stanje prisutno od rođenja, koje obično nije povezano sa zdravstvenim problemima osim ako ne primate određene lijekove. Ako ne znate da imate nedostatak DPD-a, a uzimate kapecitabin, imate povećan rizik od akutnog ranog nastupa teških oblika nuspojava navedenih u dijelu 4. Moguće nuspojave. Odmah se obratite svom liječniku ako ste zabrinuti zbog bilo koje nuspojave ili ako primijetite dodatne nuspojave koje nisu navedene u uputi (pogledajte dio 4. Moguće nuspojave).

Djeca i adolescenti

Kapecitabin nije indiciran za primjenu kod djece i adolescenata. Nemojte davati kapecitabin djeci i adolescentima.

Drugi lijekovi i Kapecitabin Teva

Prije početka liječenja obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To je vrlo važno jer istovremeno uzimanje više lijekova može pojačati ili oslabiti njihov učinak. Osobito budite oprezni ako uzimate neki od ovih lijekova:

-lijekove za giht (alopurinol),

-lijekove protiv zgrušavanja krvi (kumarin, varfarin),

-određene antivirusne lijekove (sorivudin i brivudin),

-lijekove protiv epilepsije ili tremora (fenitoin),

-određene lijekove za liječenje različitih rakova ili virusne infekcije (interferon alfa),

-zračenje i određeni lijekovi za liječenje raka (folna kiselina, oksaliplatin, bevacizumab, cisplatin, irinotekan),

-lijekove za liječenje nedostataka folne kiseline

Kapecitabin Teva s hranom i pićem

Kapecitabin Teva uzmite najkasnije 30 minuta nakon jela.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne smijete uzimati lijek Kapecitabin Teva ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni. Ako uzimate Kapecitabin Teva, ne smijete dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Dok uzimate Kapecitabin Teva možete osjećati omaglicu, mučninu ili umor. Stoga postoji mogućnost utjecaja Kapecitabin Teva na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Kapecitabin Teva sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3.Kako uzimati Kapecitabin Teva

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kapecitabin smije propisati samo liječnik s iskustvom u primjeni lijekova za liječenje malignih bolesti.

Liječnik će vam propisati dozu i protokol liječenja koji je najučinkovitiji za Vas. Doza Kapecitabina Teva ovisi o tjelesnoj površini bolesnika, a izračunava se na temelju vaše visine i težine. Uobičajena doza za odrasle iznosi 1250 mg/m2 površine tijela i uzima se dvaput dnevno (ujutro i navečer). Ovdje su navedena dva primjera: osoba čija tjelesna težina iznosi 64 kg, a visina 1,64 m ima tjelesnu površinu od 1,7 m2 mora uzimati 4 tablete od 500 mg i 1 tabletu od 150 mg dvaput dnevno. Osoba čija tjelesna težina iznosi 80 kg, a visina 1,80 m ima tjelesnu površinu od 2,00 m2 mora uzimati 5 tableta od 500 mg dvaput dnevno.

Liječnik će Vam reći koja doza Vam je potrebna, kada je uzeti i koliko dugo je morate uzimati.

Liječnik će možda zahtijevati da za svaku dozu uzimate kombinaciju tableta od 150 mg i 500 mg.

-Tablete uzimajte ujutro i navečer, kako Vam je propisao liječnik.

-Tablete uzimajte najkasnije 30 minuta nakon što završite s jelom (doručkom i večerom) i progutajte ih cijele, s vodom.

-Važno je da lijek uzimate na način koji Vam je propisao liječnik.

Kapecitabin Teva se uobičajeno uzima 14 dana, nakon čega slijedi 7 dana pauze (bez uzimanja tableta). To razdoblje od 21 dan smatra se jednim ciklusom liječenja.

U kombinaciji s drugim lijekovima uobičajena doza za odrasle može biti manje od 1250 mg/m2 tjelesne površine, i moguće je da ćete uzimati tablete u drugo vrijeme (npr. svaki dan, bez prekida).

Ako uzmete više Kapecitabina Teva nego što ste trebali

Ako uzmete više Kapecitabina Teva nego što ste trebali, obratite se svom liječniku u najkraćem vremenskom roku prije uzimanja sljedeće doze.

Sljedeće se nuspojave mogu javiti ako ste uzeli znatno veću dozu kapecitabina nego što ste trebali: mučnina, proljev, upala ili ulceracije crijevne sluznice ili usta, bol ili krvarenje iz crijeva ili želuca, depresija koštane srži (smanjenje broja određenih krvnih stanica). Ako primijetite neki od tih simptoma, odmah se obratite svom liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Kapecitabin Teva

Nemojte uzeti propuštenu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Umjesto toga nastavite uzimati lijek prema propisanom rasporedu i posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Ako prestanete uzimati Kapecitabin Teva

Nema nuspojava uzrokovanih prestankom liječenja kapecitabinom. Ako slučajno uzimate antikoagulanse kumarinskog tipa (koji sadrže npr. fenprokumon), nakon prestanaka uzimanja kapecitabina možda će Vam liječnik morati prilagoditi dozu antikoagulansa.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

PRESTANITE uzimati Kapecitabin Teva odmah i obratite se liječniku ako se pojave neki od ovih simptoma:

Proljev: ako se pražnjenje crijeva poveća za 4 ili više pražnjenja u usporedbi s normalnim svakodnevnim brojem stolica ili ako imate proljev noću.

Povraćanje: ako povratite više od jednom u 24 sata.

Mučnina: ako izgubite apetit, a količina hrane koju svakodnevno konzumirate znatno je manja nego inače.

Stomatitis: osjećate li bol, crvenilo, oteklinu ili imate rane u ustima i/ili grlu.

Kožna reakcija na rukama i nogama: ako osjećate bol, imate otečene i crvene ruke i/ili stopala.

Vrućica: ako imate temperaturu od 38°C ili višu.

Infekcija: ako imate znakove infekcije uzrokovane bakterijama, virusima ili drugim organizmima.

Bol u prsištu: ako osjetite bol u sredini prsnog koša, osobito ako se pojavi tijekom vježbanja.

Stevens-Johnsonov sindrom: ako dobijete bolan crveni ili ljubičasto-crveni osip koji se širi i počnu se javljati mjehurići i/ili druga oštećenja na sluznici (npr. u ustima i na usnicama), osobito ako ste ranije bili osjetljivi na svjetlost ili imali infekcije dišnog sustava (npr. bronhitis) i/ili vrućicu.

Nedostatak DPD-a: ako imate nedostatak DPD-a, imate povećan rizik od akutnog ranog nastupa toksičnosti i teških, po život opasnih ili smrtonosnih nuspojava koje uzrokuje lijek Kapecitabin Teva (npr. stomatitis, upala sluznica, proljev, neutropenija i neurotoksičnost).

Ako se zamijete u ranoj fazi, te se nuspojave povlače unutar 2 do 3 dana nakon prestanka liječenja. Ako se nuspojave ne povuku, odmah se obratite svom liječniku. Liječnik će Vam možda savjetovati da ponovno počnete liječenje manjom dozom.

Kožna reakcija na šakama i stopalima može dovesti do gubitka otisaka prstiju, što može utjecati na Vašu identifikaciju skeniranjem otisaka prstiju.

Uz prethodno navedene, kad se kapecitabin primjenjuje samostalno, vrlo česte nuspojave koje se pojavljuju u više od 1 na 10 osoba su:

-bol u trbuhu

-osip, suha koža ili svrbež

-umor

-gubitak apetita (anoreksija)

Ove nuspojave mogu postati teške, stoga je važno da se obratite svom liječniku odmah čim uočite nuspojave. Liječnik Vam može savjetovati da smanjite dozu i/ili privremeno prestanete uzimati Kapecitabin Teva. Time će se smanjiti vjerojatnost da se nuspojave produže i razviju u težem obliku.

Druge nuspojave su:

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba) su:

smanjeni broj bijelih ili crvenih krvnih stanica (otkriva se krvnim pretragama)

dehidracija, gubitak težine

nesanica (insomnija), depresija

glavobolja, pospanost, omaglica, poremećaj osjeta na koži (umrtvljenost ili trnci), promjene osjeta okusa

nadraženost očiju, jače suzenje, crvenilo očiju (konjunktivitis)

upala vena (tromboflebitis)

nedostatak zraka, krvarenje iz nosa, kašalj, curenje iz nosa

herpes simplex ili druge infekcije herpesa

infekcija pluća ili dišnog sustava (npr. upala pluća ili bronhitis)

krvarenje iz crijeva, zatvor, bol u gornjem dijelu trbuha, probavne tegobe, pojačani vjetrovi, suha usta

kožni osip, gubitak kose (alopecija), crvenilo kože, suha koža, svrbež (pruritus), gubitak boje kože, gubitak kože, upala kože, poremećaji noktiju

bol u zglobovima ili udovima (ekstremitetima), prsnom košu ili leđima

vrućica, oticanje udova, osjećaj bolesti

problemi s funkcijom jetre (kao što pokazuju krvne pretrage) i povišene razine bilirubina u krvi

(izlučuje ga jetra)

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba) su:

infekcija krvi, infekcija mokraćnog sustava, infekcija kože, infekcije nosa i ždrijela, gljivične infekcije (uključujući i one u ustima), gripa, gastroenteritis, apsces zuba

kvržice pod kožom (lipom)

smanjeni broj određenih krvnih stanica, uključujući i trombocita, razrjeđivanje krvi (otkriva se krvnim pretragama)

alergija

šećerna bolest, smanjena razina kalija u krvi, pothranjenost, povišena razina triglicerida u krvi

stanje zbunjenosti, napadaji panike, depresivno raspoloženje, smanjen spolni nagon

teškoće u govoru, oslabljeno pamćenje, gubitak koordinacije, poremećaj ravnoteže, nesvjestica, oštećenje živaca (neuropatija) i problemi s osjetima

zamagljen vid ili dvoslike

vrtoglavica, bol u uhu

nepravilni otkucaji i lupanje srca (aritmije), bol u prsištu i srčani udar (infarkt)

krvni ugrušci u dubokim venama, povišen ili snižen krvni tlak, napadaji vrućine, hladni udovi (ekstremiteti), ljubičaste mrlje na koži

krvni ugrušci u venama pluća (plućna embolija), kolaps pluća, iskašljavanje krvi, astma, nedostatak zraka pri naprezanju

začepljenje crijeva, skupljanje tekućine u trbušnoj šupljini, upala tankog ili debelog crijeva,

želuca ili jednjaka, bol u donjem dijelu trbuha, nelagoda u trbuhu, žgaravica (povrat hrane iz želuca), krv u stolici

žutica (žuta boja kože i očiju)

čirevi i mjehurići na koži, kožne reakcije na Sunčevo svjetlo, crveni dlanovi, oticanje lica ili bol u licu

oticanje ili ukočenost zglobova, bol u kostima, slabost ili ukočenost mišića

skupljanje tekućine u bubrezima, češće mokrenje noću, inkontinencija, krv u mokraći, povećana razina kreatinina u krvi (upućuje na poremećaj rada bubrega)

neuobičajeno krvarenje iz rodnice

oticanje (edem), zimica i tresavica

Neke od tih nuspojava javljaju se češće ako se kapectiabin primjenjuje zajedno s drugim lijekovima za liječenje raka. Druge zabilježene nuspojave uključuju:

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

smanjena razina natrija, magnezija ili kalcija u krvi, povišena razina šećera u krvi

bol duž živca

zvonjenje ili zujanje u ušima (tinitus), gubitak sluha

upala vena

štucavica, promjene glasa

bol u ustima ili promijenjen/poremećen osjećaj u ustima, bol u čeljusti

znojenje, noćno znojenje

spazam mišića

teškoće s mokrenjem, krv ili proteini u mokraći

modrice ili reakcije na mjestu primjene injekcije (uzrokovane lijekovima koji se istovremeno primjenjuju putem injekcije)

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

suženje ili blokiranje suznog kanala (stenoza suznog kanala)

zatajenje jetre

upalu koja dovodi do poremećaja funkcije ili opstrukcije izlučivanja žuči (kolestatski hepatitis)

specifične promjene na elektrokardiogramu (produljenje QT intervala)

određene vrste aritmije (uključujući fibrilaciju ventrikula, torsade de pointes i bradikardiju)

upala oka koja uzrokuje bol u očima i moguće tegobe s vidom

upala kože koja uzrokuje crvene ljuskave mrlje, a posljedica je bolesti imunološkog sustava

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10000 osoba):

teške kožne reakcije poput osipa kože, vrijedova i mjehurića koji mogu obuhvaćati vrijedove u ustima, nosu, spolnim organima, šakama, stopalima i očima (crvene i otečene oči).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Kapecitabin Teva

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Kapecitabin Teva sadrži

-Djelatna tvar je kapecitabin.

-Kapecitabin Teva 150 mg filmom obložene tablete

Svaka filmom obložena tableta sadrži 150 mg kapacitabina.

-Kapecitabin Teva 500 mg filmom obložene tablete

Svaka filmom obložena tableta sadrži 500 mg kapacitabina.

-Drugi sastojci su:

-Jezgra tablete: laktoza, mikrokristalična celuloza, hipromeloza, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat.

-Ovojnica tablete: makrogol 400, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172).

Kako Kapecitabin Teva izgleda i sadržaj pakiranja

Kapecitabin Teva 150 mg filmom obložene tablete

Ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete svijetle boje breskve s oznakom "C” na jednoj strani i "150" na drugoj strani.

Tablete su dostupne u blisterima sa 10 filmom obloženih tableta. Svako pakiranje sadrži 60 tableta.

Kapecitabin Teva 500 mg filmom obložene tablete

Ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete svijetle boje breskve s oznakom „C“ na jednoj strani i „500“ na drugoj strani.

Tablete su dostupne u blisterima sa 10 filmom obloženih tableta. Svako pakiranje sadrži 120 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

Proizvođač

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov

Češka

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Nizozemska

Merckle GmbH

Ludwig Merckle Str. 3

89143 Blaubeuren

Njemačka

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80,

31-546 Krakow Poljska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Τel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 214 767 550

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 0289 17981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628 500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept