Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCetrotide
ATK šifraH01CC02
Tvarcetrorelix
ProizvođačMerck Serono Europe Ltd.

Cetrotide

cetroreliks

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) o lijeku Cetrotide.

Objašnjava kako je Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) ocijenio lijek da bi donio svoje mišljenje u korist izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet te preporuke o uvjetima za primjenu lijeka Cetrotide.

Što je Cetrotide?

Cetrotide je lijek koji sadrži djelatnu tvar cetroreliks. Dostupan je u obliku praška i otapala za otopinu za injekciju.

Za što se Cetrotide koristi?

Lijek Cetrotide koristi se za sprečavanje prerane ovulacije (prijevremeno otpuštanje jajašaca iz jajnika). Propisuje se ženama kod kojih se primjenjuje postupak stimulacije jajnika (liječenje neplodnosti pri kojem se jajnici potiču na proizvodnju više jajašaca).

Lijek se izdaje samo na liječnički recept.

Kako se Cetrotide koristi?

Liječenje lijekom Cetrotide treba provoditi liječnik s iskustvom u takvoj vrsti liječenja neplodnosti. Lijek Cetrotide daje se injekcijom pod kožu donjeg abdomena (trbuha). Preporučena doza je 0,25 mg

svaka 24 sata koja se uzima ujutro ili navečer. Liječenje počinje 5. ili 6. dana stimulacije jajnika i nastavlja se tijekom cijelog razdoblja stimulacije jajnika do večeri prije ili jutra onog dana kada se planira induciranje ovulacije (otpuštanje jajašaca).

Zbog rizika od teških alergijskih reakcija, davanje prve injekcije treba biti pod nadzorom liječnika, pri čemu je stanje bolesnice potrebno pažljivo pratiti 30 minuta. Daljnje injekcije može primijeniti

bolesnica sama ako je obaviještena o znakovima alergijske reakcije i o tome što treba činiti ako se pojave. Lijek je potrebno svakodnevno polako injektirati na različitim mjestima na abdomenu.

Kako djeluje Cetrotide?

Djelatna tvar u lijeku Cetrotide, cetroreliks, blokira učinke hormona koji oslobađa luteinizirajući hormon (LHRH) u tijelu. LHRH upravlja proizvodnjom i otpuštanjem drugog hormona koji se naziva luteinizirajući hormon (LH), koji uzrokuje ovulaciju. Stimulacija jajnika se tijekom liječenja neplodnosti primjenjuje kako bi se jajnike potaklo na proizvodnju više jajašaca. Blokiranjem učinka LHRH-a, lijek Cetrotide zaustavlja proizvodnju LH-a te time sprečava prijevremenu ovulaciju koja može dovesti do otpuštanja jajašaca koja su nezrela i koja nisu prikladna za uporabu u tehnikama kao što je in vitro oplodnja (IVF).

Kako je Cetrotide ispitivan?

Učinkovitost lijeka Cetrotide u sprečavanju prijevremene ovulacije ispitana je u trima glavnim ispitivanjima koja su uključivala 814 žena. Lijek Cetrotide uspoređen je s nosnim raspršivačem buserelinom i depo injekcijom triptorelina. Ti lijekovi djeluju na izlučivanje LH-a, a djeluju tako da prekomjerno stimuliraju proizvodnju LHRH-a kako bi tijelo prestalo proizvoditi LH. Glavno mjerilo učinkovitosti bilo je sprečavanje preuranjene proizvodnje LH-a.

Koje su koristi lijeka Cetrotide utvrđene u ispitivanjima?

Lijek Cetrotide pokazao se jednako učinkovitim kao usporedni lijekovi u sprečavanju velikog porasta proizvodnje LH-a. U između 95 i 97 % bolesnica koje su primale lijek Cetrotide nije bilo velikog porasta LH-a u usporedbi s 98 % bolesnica koje su uzimale buserelin i 97 % koje su uzimale triptorelin. Po završetku postupka potpomognute oplodnje, 23 % bolesnica koje su primale lijek Cetrotide zatrudnjelo je u usporedbi s 32 % bolesnica u usporednim skupinama.

Koji su rizici povezani s lijekom Cetrotide?

Najčešće su nuspojave lijeka Cetrotide (zabilježene u između 1 i 10 na 100 bolesnica) blaga do umjerena prekomjerna stimulacija jajnika (koja se može javiti kao nuspojava samog postupka stimulacije jajnika) i reakcije na mjestu injekcije kao što su crvenilo, naticanje i svrbež. Potpuni popis svih nuspojava zabilježenih pri primjeni lijeka Cetrotide potražite u uputi o lijeku.

Lijek Cetrotide ne smije se primjenjivati u osoba koje su preosjetljive (alergične) na cetroreliks ili bilo koji drugi sastojak lijeka, na bilo koje hormone koji su kemijski slični hormonu koji otpušta gonadotropin ili na ekstrinzične peptidne hormone (hormonski lijekovi slični lijeku Cetrotide). Ne smije se primjenjivati u žena koje su trudne ili doje ni u bolesnica s teškom bolešću bubrega. Potpuni popis ograničenja potražite u uputi o lijeku.

Zašto je Cetrotide odobren?

CHMP je zaključio da je lijek Cetrotide sigurna i učinkovita alternativa postojećim lijekovima za sprečavanje prijevremene ovulacije. CHMP je odlučio da koristi od lijeka Cetrotide nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio izdavanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita primjena lijeka Cetrotide?

Preporuke i mjere opreza koje zdravstveni djelatnici i bolesnici trebaju poštovati radi sigurne i učinkovite uporabe lijeka Cetrotide nalaze se u sažetku opisa svojstava lijeka i u uputi o lijeku.

Ostale informacije o lijeku Cetrotide

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Cetrotide na snazi u Europskoj uniji od 13. travnja 1999.

Cjeloviti EPAR za lijek Cetrotide nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o terapiji lijekom

Cetrotide pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite svojem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj sažetak je posljednji put ažuriran u 06. 2016.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept