Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Uputa o lijeku - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCholestagel
ATK šifraC10AC04
Tvarcolesevelam
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Cholestagel 625 mg filmom obložene tablete kolesevelam

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Cholestagel i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Cholestagel

3.Kako uzimati Cholestagel

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Cholestagel

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Cholestagel i za što se koristi

Cholestagel sadrži djelatnu tvar kolesevelam (u obliku kolesevelamklorida). Cholestagel pomaže u snižavanju razine kolesterola u krvi. Liječnik će Vam propisati Cholestagel jedino u slučaju kada samo dijetom s niskim udjelom masti i kolesterola nije postignut dovoljan učinak.

Cholestagel djeluje u probavnom sustavu tako što veže žučne kiseline koje stvara jetra i stolicom ih izlučuje iz tijela. Na taj način tijelo ne može reciklirati žučne kiseline iz crijeva na uobičajen način. Ako ne dolazi do recikliranja, jetra mora stvarati dodatne količine žučne kiseline. Za to jetra koristi kolesterol iz krvi, što snižava njegovu razinu u krvi.

Cholestagel se propisuje za liječenje bolesti koja se zove primarna hiperkolesterolemija (povišene vrijednosti kolesterola u krvi) u odraslih.

-Cholestagel se može propisati kao jedini lijek uz dijetu s niskim udjelom masti i kolesterola kada liječenje statinom (skupina lijekova za snižavanje kolesterola koji djeluje u jetri) nije primjereno ili ga bolesnik ne podnosi.

-Cholestagel se može koristiti zajedno sa statinom i uz dijetu s niskim udjelom masti i kolesterola kada se stanje bolesnika ne može dovoljno dobro kontrolirati samo statinom.

-Cholestagel se također može koristiti zajedno s ezetimibom (lijek za snižavanje kolesterola koji djeluje tako da smanjuje apsorpciju kolesterola iz crijeva), sa ili bez statina.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Cholestagel

Nemojte uzimati Cholestagel

-ako ste alergični na kolesevelam ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako imate začepljenje u crijevima ili žučovodima (kanalićima koji provode žuč)

Ako Vam je Cholestagel propisan zajedno s nekim drugim lijekom, prije nego počnete uzimati lijekove, morate pročitati i Uputu o lijeku priloženu u pakiranju tog drugog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cholestagel:

-ako su Vam vrijednosti triglicerida (masnoća u krvi) veće od 3,4 mmol/l

-ako otežano gutate ili imate ozbiljan poremećaj rada želuca ili crijeva

-ako patite od zatvora stolice, jer bi Cholestagel mogao izazvati ili pogoršati to stanje. Ovo je osobito važno u bolesnika s bolešću krvnih žila srca i anginom pektoris.

Ako mislite da se nešto od navedenoga odnosi na Vas, morate o tome obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika prije nego počnete uzimati Cholestagel.

Prije početka liječenja lijekom Cholestagel Vaš se liječnik mora uvjeriti da Vašim povišenim razinama kolesterola ne pridonose određena stanja ili bolesti. Ona bi mogla uključivati loše kontroliranu šećernu bolest, neliječenu hipotireozu (niska razina hormona štitnjače za koju trenutno ne uzimate lijekove), bjelančevine u mokraći (nefrotski sindrom), promjenu razine bjelančevina u plazmi (disproteinemija) i blokadu prijenosa žuči u žučnu vrećicu (opstruktivna bolest jetre).

Djeca i adolescenti

Sigurnost i učinkovitost u djece (mlađe od 18 godina) nisu ispitivane. Stoga se Cholestagel ne preporučuje primjenjivati u ovoj populaciji.

Drugi lijekovi i Cholestagel

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako liječnik posumnja da bi Cholestagel mogao utjecati na apsorpciju drugih lijekova, možda će Vam preporučiti da Cholestagel uzimate najmanje 4 sata prije ili najmanje 4 sata nakon uzimanja drugog lijeka. Ako ostale lijekove morate uzimati češće nego jedanput na dan, upamtite da Cholestagel tablete možete uzimati jedanput na dan.

Cholestagel može utjecati na djelovanje sljedećih lijekova:

antikoagulantnih lijekova (lijekova za razrjeđivanje krvi, npr. varfarina). Ako uzimate antikoagulantne lijekove, morate se posavjetovati s liječnikom kako bi pažljivo kontrolirao razinu antikoagulacije budući da Cholestagel može utjecati na apsorpciju vitamina K te na taj način utjecati na djelovanje varfarina.

lijekova za nadomještanje hormona štitnjače (lijekova za reguliranje niskih vrijednosti hormona štitnjače, npr. tiroksina ili levotiroksina)

oralnih kontraceptiva (lijekova za sprječavanje trudnoće).

Važno je da Cholestagel uzmete najmanje 4 sata nakon uzimanja kontracepcijske tablete kako biste bili sigurni da on neće utjecati na djelotvornost kontraceptiva.

verapamila ili olmesartana (lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka). Važno je da olmesartan uzmete najmanje 4 sata prije uzimanja lijeka Cholestagel.

antidijabetika (lijekova protiv šećerne bolesti, npr. tableta metformina s produženim oslobađanjem, glimepirida, glipizida, pioglitazona, repaglinida ili gliburida). Ako uzimate lijekove protiv šećerne bolesti morate se posavjetovati s Vašim liječnikom kao bi Vas mogao pažljivo kontrolirati. Važno je da glimepirid i glipizid uzmete najmanje 4 sata prije uzimanja lijeka Cholestagel.

antiepileptika (lijekova za liječenje epilepsije, npr. fenitoina).

ciklosporina (lijeka za potiskivanje imunološkog sustava).

ursodeoksikolne kiseline (lijeka koji se koristi za rastapanje žučnih kamenaca ili za liječenje određenih kroničnih bolesti jetre).

Ako ćete uzimati Cholestagel i jedan od tih lijekova, liječnik će možda zahtijevati provođenje pretraga kako bi bio siguran da Cholestagel ne utječe na djelovanje tih lijekova.

Osim toga, ako bolujete od neke bolesti koja bi mogla izazvati nedostatak vitamina A, D, E ili K, liječnik će možda tijekom liječenja lijekom Cholestagel povremeno htjeti kontrolirati razine tih vitamina. Bude li potrebno, liječnik će Vam možda savjetovati da uzimate vitaminske dodatke prehrani.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako Vam je propisan Cholestagel u kombinaciji sa statinom, važno je da obavijestite liječnika da ste trudni ili da planirate trudnoću jer se statini ne smiju koristiti tijekom trudnoće; svakako pročitajte Uputu o lijeku priloženu uz statin koji Vam je propisan.

Ako dojite, obavijestite o tome svog liječnika. Liječnik će možda odlučiti prekinuti liječenje ovim lijekom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Cholestagel tablete ne utječu na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3.Kako uzimati Cholestagel

Prije početka liječenja lijekom Cholestagel liječnik Vam mora preporučiti dijetu za snižavanje kolesterola koju morate nastaviti tijekom trajanja terapije.

Uvijek uzmite Cholestagel točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Kako je opisano u dijelu 2, budete li Cholestagel uzimali s nekim drugim lijekom, liječnik će Vam možda preporučiti da Cholestagel uzimate najmanje 4 sata prije ili najmanje 4 sata nakon uzimanja drugog lijeka.

Uzimate li lijek pod nazivom Neoral® ili ciklosporin, pazite da ga s lijekom Cholestagel uzimate uvijek na isti način tijekom dana, odnosno ili uvijek zajedno ili uvijek odvojeno uz isti vremenski razmak.

Cholestagel tablete morate uzimati uz obrok, s tekućinom. Tablete je potrebno progutati cijele. Nemojte ih lomiti, drobiti ili žvakati.

Kombinirana terapija

Preporučena doza lijeka Cholestagel u kombinaciji sa statinom ili ezetimibom ili oba ova lijeka iznosi 4 do 6 tableta na dan, a uzima se kroz usta. Liječnik Vam može reći da dozu lijeka Cholestagel uzimate jedanput na dan ili dvaput na dan, a u svakom slučaju lijek treba uzimati uz obrok. Doziranje statina i ezetimiba treba biti u skladu s uputama za pojedini navedeni lijek. Ti se lijekovi mogu uzimati istodobno ili odvojeno, sukladno onome što Vam je propisao liječnik.

Monoterapija

Preporučena doza lijeka Cholestagel je 3 tablete dvaput na dan uz obrok ili 6 tableta jedanput na dan uz obrok. Liječnik Vam može povećati dozu na 7 tableta na dan.

Ako uzmete više lijeka Cholestagel nego što ste trebali

Molimo obratite se svom liječniku. Mogu se pojaviti zatvor ili nadutost.

Ako ste zaboravili uzeti Cholestagel

Dozu možete uzeti uz kasniji obrok, ali u jednom danu nikada nemojte uzeti više od ukupnog broja tableta koji Vam je liječnik propisao za jedan dan.

Ako prestanete uzimati Cholestagel

Vrijednosti kolesterola mogu se povisiti na razinu prije početka liječenja.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sljedeće su nuspojave prijavljene u bolesnika koji su uzimali Cholestagel: Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba): vjetrovi, zatvor.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): povraćanje, proljev, loša probava, bol u trbuhu, poremećaj stolice, mučnina, nadutost, glavobolja, povišene razine triglicerida (masnoća) u krvi. Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): bolovi u mišićima, povišene vrijednosti jetrenih enzima u krvi, otežano gutanje.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): upala gušterače.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): blokada crijeva (može se povećati kod bolesnika koji u povijesti bolesti imaju blokadu crijeva ili uklanjanje crijeva).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Cholestagel

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici bočice iza "Rok valjanosti" ili „EXP“.

Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cholestagel sadrži

-Djelatna tvar je kolesevelam (u obliku kolesevelamklorida). Jedna tableta sadrži 625 mg kolesevelama.

-Drugi sastojci (pomoćne tvari) su:

Jezgra tablete:

mikrokristalična celuloza (E460) bezvodni, koloidni silicijev dioksid magnezijev stearat

pročišćena voda

Film ovojnica: hipromeloza (E464) diacetilirani monogliceridi

Tinta za označavanje: crni željezov oksid (E172) hipromeloza (E464) propilenglikol

Kako Cholestagel izgleda i sadržaj pakiranja

Cholestagel tablete su bjelkaste filmom obložene tablete u obliku kapsule, s utisnutom oznakom ‘C625’ na jednoj strani. Tablete su pakirane u plastične bočice sa sigurnosnim zatvaračem za djecu. Veličine pakiranja: 24 (1 x 24), 100 (2 x 50) i 180 (1 x 180) tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanjelijeka u promet

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemska

Proizvođač

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien/

Lietuva

Luxembourg/Luxemburg

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Sanofi Belgium

Tel. +370 5 275 5224

Tél/Tel: + 32 (0)2 710 54 00

 

България

Magyarország

SANOFI BULGARIA EOOD

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tел: +359 (0) 2 970 53 00

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

Malta

sanofi-aventis, s.r.o.

Sanofi Malta Ltd

Tel: +420 233 086 111

Tel: +356 21493022

Danmark

Nederland

sanofi-aventis Denmark A/S

Genzyme Europe B.V.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +31 35 699 1200

Deutschland

Norge

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti

Österreich

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis GmbH

Tel. +372 627 34 88

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα

Polska

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel.: +48 22 280 00 00

España

Portugal

sanofi-aventis, S.A.

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel:

Tel: +34 93 485 94 00

+351 21 35 89 400

France

România

sanofi-aventis France

Sanofi Romania SRL

Tél: 0 800 222 555

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

Slovenija

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +386 1 560 4800

Ireland

Slovenská republika

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel.: +421 2 33 100 100

Ísland

Suomi/Finland

Vistor hf.

Sanofi Oy

Sími: +354 535 7000

Puh/Tel: + 358 (0) 201 200 300

Italia

Sverige

Genzyme Srl

Sanofi AB

Tel: +39 059 349811

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος

United Kingdom

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Latvija

 

sanofi-aventis Latvia SIA

 

Tel: +371 67 33 24 51

 

Ova je uputa zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept