Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odaberite jezik stranice

Clopidogrel Teva Generics B.V. (clopidogrel hydrochloride) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel Teva Generics B.V.
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel hydrochloride
ProizvođačTeva Pharma B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: hidrogenirano ricinusovo ulje.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 filmom obloženih tableta

28x1 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

30x1 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

50x1 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56x1 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

84x1 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

90x1 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

100x1 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO (A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Generics B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/650/001

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/10/650/002

 

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/10/650/003

 

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/10/650/004

 

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/10/650/005

 

 

84 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/10/650/006

 

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/10/650/007

 

 

100 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/10/650/008

 

 

28x1 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/10/650/009

 

 

28x1 filmom obloženih tableta (kalendarsko pakovanje)

 

 

EU/1/10/650/010

 

 

30x1 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/10/650/011

 

 

50x1 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/10/650/012

 

 

56x1 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/10/650/013

 

 

84x1 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/10/650/014

 

 

90x1 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/10/650/015

 

 

100x1 filmom obloženih tableta

 

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Klopidogrel Teva Generics B.V 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER(28, 28x1,/30, 30x1, 50, 50x1, 56, 56x1, 84, 84x1, 90 90x1, 100 100x1 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Generics B.V.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP (BLISTER 28x1 filmom obloženih tableta-kalendarsko pakiranje)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva Generics B.V 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Generics B.V.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

Pon Uto Sri

Čet

Pet Sub Ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept