Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Zentiva (Clopidogrel Winthrop) (clopidogrel) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel Zentiva (Clopidogrel Winthrop)
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel
ProizvođačSanofi-aventis

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Zentiva 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: hidrogenirano ricinusovo ulje i laktozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50x1 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

7 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C (za PVC/PVDC/Al blistere) Ili Nema posebnih uvjeta čuvanja (za aluminijske blistere)

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie - F-75008 Pariz Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/465/001 14 tableta

EU/1/08/465/002 14 tableta

EU/1/08/465/003 28 tableta

EU/1/08/465/004 28 tableta

EU/1/08/465/005 30 tableta

EU/1/08/465/006 30 tableta

EU/1/08/465/007 50x1 tableta

EU/1/08/465/008 50x1 tableta

EU/1/08/465/009 84 tableta

EU/1/08/465/010 84 tableta

EU/1/08/465/011 90 tableta

EU/1/08/465/012 90 tableta

EU/1/08/465/013 100 tableta

EU/1/08/465/014 100 tableta

EU/1/08/465/018 7 tableta

EU/1/08/465/019 7 tableta

EU/1/08/465/021 50 tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Clopidogrel Zentiva 75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER

(BLISTER / 7, 14, 28 ili 84 tablete)

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Zentiva 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

Kalendarski dani Pon

Uto

Sri Čet Pet Sub Ned

Tjedan 1

Tjedan 2 (za pakiranje od 14, 28 i 84 tablete)

Tjedan 3 (za pakiranje od 28 i 84 tablete)

Tjedan 4 (za pakiranje od 28 i 84 tablete)

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER / 30, 50, 50x1, 90 ili 100 tableta

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Zentiva 75 mg tablete klopidogrel

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Zentiva 300 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: hidrogenirano ricinusovo ulje i laktozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

4x1 filmom obložene tablete

30x1 filmom obloženih tableta

100x1 filmom obloženih tableta

10x1 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F-75008 Pariz - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/465/015 4x1 filmom obložene tablete

EU/1/08/465/016 30x1 filmom obloženih tableta

EU/1/08/465/017 100x1 filmom obloženih tableta

EU/1/08/465/020 10x1 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Clopidogrel Zentiva 300 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER 4x1, 10x1, 30x1 ili 100x1 tableta

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Zentiva 300 mg tablete klopidogrel

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept