Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Deltyba (delamanid) – Označavanje - J04AK06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDeltyba
ATK šifraJ04AK06
Tvardelamanid
ProizvođačOtsuka Novel Products GmbH

PODACI NA KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJE ZA BLISTER PAKIRANJA

1.NAZIV LIJEKA

Deltyba 50 mg filmom obložene tablete delamanid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži: 50 mg delamanida

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

40 tableta

48 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije upotrebe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nije primjenjivo.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nema

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Novel Products GmbH

Erika-Mann-Straße 21, 80636 München

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/875/001 40 filmom obložene tablete

EU/1/13/875/004 48 filmom obložene tablete

13.BROJ SERIJE<, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Deltyba 50 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA ZA PAKIRANJA BOČICA I NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA

Deltyba 50 mg filmom obložene tablete delamanid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži: 50 mg delamanida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

50 tableta

300 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije upotrebe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nije primjenjivo.

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nema

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Novel Products GmbH

Erika-Mann-Straße 21, 80636 München

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/875/002 50 filmom obložene tablete

EU/1/13/875/003 300 filmom obložene tablete

13. BROJ SERIJE<, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Aluminij/aluminij

1. NAZIV LIJEKA

Deltyba 50 mg filmom obložene tablete delamanid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Kratki naslov: OTSUKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE<, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

LOT

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept